Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 9: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

Tiết 9: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ

để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Định hướng phát triển năng lực phát triển năng lực HS:

- Phát triển năng lực vận động tích cực, tổ chức hoạt động vận động hợp tác, khả

năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Trang phục thể thao.

- Giáo án, SGK, còi, kiểm tra vệ sinh an toàn nơi tập,sào, cột nhảy cao, hố cát

2. Học sinh:

- Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập an toàn sạch sẽ.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học :

Nội dung

1.Hoạt động mở đầu

1.1Nhận lớp:

- HS tập hợp, báo cáo.

- GV nhận lớp, kiểm tra tình hình sức

khoẻ HS, kiểm tra sĩ số:Ngày giảngLớp

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6Định

lượng

2pĐội hình nhận lớpHS vắng1.2Phổ biến nội dung yêu cầu buổi

học:

- Nhảy cao:

+Trò chơi lò cò tiếp sức

+ Hồn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằmHoạt động của GV-HS







2p

- Giáo viên phổ biến nội dung

yêu cầu buổi học và giao nhiệm

vụ cho học sinh.

- Học sinh lắng nghe để tiếp

nhận nội dung yêu cầu buổi học.nghiêng

1.3 Khởi động:

1.3.1 Khởi động chung :

- Bài thể dục PTC 6 động tác: Tay cao,

tay ngực, vặn mình,vặn lườn, bụng, đá

chân.

- Xoay các khớp cổ, vai khuỷu tay, hông,

gối, cổ chân, cổ tay...

- Ép dọc, ép ngang.Đội hình khởi động chung

5p

Mỗi

động

tác

2x8

nhịp1.3.2 Khởi động chun mơn:

-Chạy đạp sau 15 m

-tại chỗ đá lăng cao chân2p1.4 Kiểm tra bài cũ:

Hãy nêu các trường hợp phạm quy trong

nhảy cao?

2. Hoạt động luyện tập2p2.1 Trò chơi lò cò tiếp sức13p

Thực hiện đồng loạt cả lớp theo

nhịp hô do cán sự điều khiển.

- GV gọi 1 HS lên thực hiện. Cả

lớp quan sát và nhận xét. GV bổ

sung nhận xét và cho điểm.

Đội hình chơi trò chơi

HS chia lớp thành 4 đội đứng

theo hàng dọc.

HS nghe GV nêu tác dụng của

trò chơi. HS chơi thử để GV

điều chỉnh cách chơi và luật

chơi cho đúng. Sau đó tổ chức

chơi chính thức: Cử 4 HS giám

sát các đội chơi. Kết thúc trò

chơi 4 HS báo cáo kết quả và

GV kết luận.2.2 Hoàn thiện kỹ thuật kiểu nhảy cao

nằm nghiêng12p2.3 báo cáo kết quả luyện tập

Nội dung : Nhóm có bao nhiêu người?

có bao nhiêu người thực hiên được động

tác kỹ thuật ở phần tập luyên trên?sau đó

GV tổng hợp và củng cố lại cho HS3pĐội hình báo cáo kết quả tập

luyện2.4Thả lỏng, hồi tĩnh:

Thực hiện các động tác thả lỏng, hít thở

sâu2pĐội hình hồi tĩnh

2.5 Nhận xét giờ học:

Nhận xét về ý thức học tập và quá trình

thực hiện động tác. Rút kinh nghiệm cho

giờ học hiện tại và định hướng cho giờ

học sau.1pĐội hình nhận xét





 3. Hoạt động vận dụng:

- Tập mơ phỏng động tác chân lăng, chân

giậm.

- Ơn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.1pGV nhận xét buổi học, nhấn

mạnh lỗi sai thường mắc trong

động tác và đưa ra cách khắc

phục.

HS nghiêm túc, chú ý lắng

nghe, đặt ra các câu hỏi để GV

giải đáp (nếu có).

Đội hình GV hướng dẫn bài tập

vận dụng







 

GV hướng dẫn HS tự sắp xếp

thời gian tập luyện ngoài giờ

học và đảm bảo an toàn khi tập

luyện.Ngày soạn: 27/11 /2018

Tiết 10: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG KIỂM TRA (NCBH)

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:

1.1 Nhảy cao kiểu nằm nghiêng: .

- Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng

2. Kỹ năng:

- Thành tích nam đạt 0,95m trở lên, nữ đạt 0,8m trở lên.

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng .

3.Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện

thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện,

- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ

để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Định hướng phát triển năng lực phát triển năng lực HS:

- Phát triển năng lực vận động tích cực, tổ chức hoạt động vận động hợp tác, khả

năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Trang phục thể thao.

- Giáo án, SGK, còi, kiểm tra vệ sinh an toàn nơi tập,sào, cột nhảy cao, hố cát

2. Học sinh:

- Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập an toàn sạch sẽ.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học :

Nội dung

1.Hoạt động mở đầu

1.1Nhận lớp:

- HS tập hợp, báo cáo.

- GV nhận lớp, kiểm tra tình hình sức

khoẻ HS, kiểm tra sĩ số:Ngày giảngLớp

11A1

11A2HS vắngĐịnh

lượngHoạt động của GV-HS1pĐội hình nhận lớp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 9: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×