Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+) Không nhảy lò cò theo cặp theo quy định.

+) Không nhảy lò cò theo cặp theo quy định.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.6Thả lỏng, hồi tĩnh:

-Thực hiện các động tác thả lỏng, hít thở

sâu2pĐội hình hồi tĩnh3.7 Nhận xét giờ học:

-Nhận xét về ý thức học tập và quá trình

thực hiện động tác. Rút kinh nghiệm cho

giờ học hiện tại và định hướng cho giờ

học sau.1pĐội hình nhận xét







 

GV nhận xét buổi học, nhấn

mạnh lỗi sai thường mắc trong

động tác và đưa ra cách khắc

phục.

HS nghiêm túc, chú ý lắng

nghe, đặt ra các câu hỏi để GV

giải đáp (nếu có).4. Hoạt động vận dụng:

- Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân

giậm.1pĐội hình GV hướng dẫn bài tập

vận dụng- Ơn kĩ thuật 1 bước giậm nhảy đá lăng

xoay người và tiếp đất





 GV hướng dẫn HS tự sắp xếp

thời gian tập luyện ngoài giờ

học và đảm bảo an toàn khi tập

luyện.Ngày soạn: 27/11 /2018

Tiết 5: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

1.1 Nhảy cao kiểu nằm nghiêng:

- Ôn một bước giậm nhảy đá lăng xoay người và tiếp đất

- Học ba bước giậm nhảy đá lăng xoay người và tiếp đất

- Học bài tập bật nhảy tại chỗ có điểm dừng

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện cơ bản đúng động tác chân lăng, chân giậm.

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật ba bước giậm nhảy đá lăng xoay nhười và tiếp

đất

3.Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện

thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện,

- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ

để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Định hướng phát triển năng lực phát triển năng lực HS:

- Phát triển năng lực vận động tích cực, tổ chức hoạt động vận động hợp tác, khả

năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Trang phục thể thao.

- Giáo án, SGK, còi, kiểm tra vệ sinh an tồn nơi tập, sào, cột nhảy cao, hố cát

2. Học sinh:

- Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập an toàn sạch sẽ.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học :

Nội dung

1.Hoạt động mở đầu

1.1Nhận lớp:

- HS tập hợp, báo cáo.

- GV nhận lớp, kiểm tra tình hình sức

khoẻ HS, kiểm tra sĩ số:Định

lượng

2pHoạt động của GV-HSNgày giảngLớp

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6Đội hình nhận lớpHS vắng1.2Phổ biến nội dung yêu cầu buổi

học:







1p

- Giáo viên phổ biến nội dung

yêu cầu buổi học và giao nhiệm

vụ cho học sinh.

- Học sinh lắng nghe để tiếp

nhận nội dung yêu cầu buổi học.+Ôn một bước giậm nhảy đá lăng xoay

nhười và tiếp đất

+ Học ba bước giậm nhảy đá lăng xoay

người và tiếp đất

+ Học bài tập bật nhảy tại chỗ có diểm

dùng

1.3 Khởi động:

1.3.1 Khởi động chung :

- Bài thể dục PTC 6 động tác: Tay cao,

tay ngực, vặn mình ,vặn lườn, bụng, đá

chân.

- Xoay các khớp cổ, vai khuỷu tay, hông,

gối, cổ chân, cổ tay...

- Ép dọc, ép ngang.Đội hình khởi động chung

5p

Mỗi

động

tác

2x8

nhịp1.3.2 Khởi động chun mơn:

-Chạy đạp sau 15 m

-tại chỗ đá lăng cao chân3p1.4 Kiểm tra bài cũ:

Ba bước giậm nhảy đá lăng xoay người

và tiếp đất2p

Thực hiện đồng loạt cả lớp theo

nhịp hô do cán sự điều khiển.

- GV gọi 2 HS lên thực hiện. Cả

lớp quan sát và nhận xét. GV bổ

sung nhận xét và cho điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+) Không nhảy lò cò theo cặp theo quy định.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×