Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+Nhảy tự do có đà để xác định chân giậm nhảy

+Nhảy tự do có đà để xác định chân giậm nhảy

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 Hướng dẫn kiến thức chung về

môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng.

-Trong điền kinh , nhảy cao có lịch sử

lâu đời từ cách thức vượt qua chướng

ngại vật thẳng đứng của người xưa nhảy

cao dần trở thành một phương tiện giáo

dục thể chất.

-Năm 1886 lần đầu tiên thế giới có cuộc

thi nhảy cao ở nước Anh

- Năm 1896, tại đại hội olympic đầu tiên

ở Aten ( hy lạp) nhảy cao là một trong 12

môn điền kinh được tổ chức thi đáu đầu

tiên và kỷ luc của E. Clac là 1,81m.

- Định nghĩa nhảy cao :

Nhảy cao là một hoạt động dùng tốc độ

chạy và sức bật của một chân đưa cơ thể

vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng

( cụ thể là vượt qua xà ngang). Thành

tích được tính bằng m, chính xác đến cm.

-Trong điền kinh co 5 kiểu nhảy cao

+ Kiểu bước qua

+ Kiểu cắt kéo

+ Kiểu nằm nghiêng

+ Kiểu úp bụng

+ Kiểu lưng qua xà

-Kỹ thuật nhảy cao co 4 giai đoạn

+Chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy

+Giậm nhảy

+Trên khơng3p- GV chia lớp thành hai nhóm:

+) Nhóm 1: Tìm hiểu lịch sử

hình thành mơn nhảy cao kiểu

nằm nghiêng?

+) Nhóm 2: Định nghĩa nhảy

cao là gì?

+) Nhóm 2: Tìm hiểu cách nhảy

tự do có đà để xác định chân

giậm nhảy?

Sau đó GV cho từng nhóm lên

thuyết trình về kiến thức mà

nhóm đã tìm hiểu và tổng hợp

được, GV và HS cùng lắng

nghe. Cuối cùng GV tổng hợp

và kết luận, nhấn mạnh những

kiến thức cần ghi nhớ cho HS.

Đội hình giới thiệu chung về

môn nhảy cao







- GV sử dụng phương pháp

thuyết trình để giới thiệu chung

về mơn nhảy cao.

- HS lắng nghe và tiếp thu

những kiến thức chung về môn

nhảy cao do GV giới thiệu và

nêu thắc mắc nếu có.+Rơi xuống đất

-Trong 4 giai đoạn giai đoạn giậm nhảy

là quan trọng nhất ( theo định luật 3 Nưu

Tơn)

2.3 Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao

kiểu nằm nghiêng3pGV nhảy làm mẫu toàn bộ kỹ

thuật cho học sinh quan sát- HS quan sát và tiếp thu kĩ

thuật nhảy cao kiểu nằm

nghiêng do GV giới thiệu. Sau

đó động viên tinh thần xung

phong và cho một số em lên tập

thử.2.4 Hướng dẫn nhảy tự do có đà để

xác định chân giậm nhảy

Chuẩn bị:2p- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.

Đội hình nhảy xác định chân

giậm nhảy3. Hoạt động luyện tập

3.1 Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu

nằm nghiêng .2pĐội hình tập luyện3.2 Nhảy tự do có đà để xác định chân

giậm nhảy .10p3.3 Báo cáo kết quả luyện tập

-Nội dung tập luyên xác định chân giậm

nhảy của học sinh có bao nhiêu người là

thuận chân trái? Bao nhiêu thuận chân

phải?2p

Đội hình hồi tĩnh2p2pĐội hình báo cáo kết quả tập

luyện

3.5 Nhận xét giờ học:

Nhận xét về ý thức học tập và quá trình

thực hiện động tác. Rút kinh nghiệm cho

giờ học hiện tại và định hướng cho giờ

học sau.

Đội hình tập luyện3.4 Thả lỏng, hồi tĩnh:

Thực hiện các động tác thả lỏng, hít thở

sâuĐội hình nhận xét







4. Hoạt động vận dụng:

- Học sinh về ôn lai kiến thức về phần

giới thiệu chung về nhảy cao

.1pGV nhận xét buổi học,

HS nghiêm túc, chú ý lắng

nghe, đặt ra các câu hỏi để GV

giải đáp (nếu có).

Đội hình GV hướng dẫn bài tập

vận dụng







 GV hướng dẫn HS tự sắp xếp

thời gian tập luyện ngoài giờ

học và đảm bảo an toàn khi tập

luyện.

Ngày soạn: 27/11 /2018

Tiết 2: NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG (NCBH)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

1.1 Nhảy cao kiểu nằm nghiêng:

- Tại chỗ đá lăng .

- Đà 3 bước đá lăng .

- Tại chỗ đá lăng xoay gót bàn chân

- Một bước đá lăng xoay gót bàn chân

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện cơ bản đúng động tác chân lăng, chân giậm xoay gót.

3.Thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện

thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện,

- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ

để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

4. Định hướng phát triển năng lực phát triển năng lực HS:

- Phát triển năng lực vận động tích cực, tổ chức hoạt động vận động hợp tác, khả

năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập.II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Trang phục thể thao.

- Giáo án, SGK, còi, kiểm tra vệ sinh an toàn nơi tập, sào, cột nhảy cao, hố cát

2. Học sinh:

- Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập an toàn sạch sẽ.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học :

Nội dung

1.Hoạt động mở đầu

1.1Nhận lớp:

- HS tập hợp, báo cáo.

- GV nhận lớp, kiểm tra tình hình sức

khoẻ HS, kiểm tra sĩ số:

Ngày giảng Lớp

HS vắng

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

1.2Phổ biến nội dung yêu cầu buổi

học:Định

lượng

1pĐội hình nhận lớp







1p

- Giáo viên phổ biến nội dung

yêu cầu buổi học và giao nhiệm

vụ cho học sinh.

- Học sinh lắng nghe để tiếp

nhận nội dung yêu cầu buổi học.+Tại chỗ dá lăng.

+Đà 3 bước đá lăng.

+ Tại chỗ đá lăng xoay gót bàn chân

+Một bước đá lăng xoay gót bàn chân

1.3 Khởi động:

1.3.1 Khởi động chung :

- Bài thể dục PTC 6 động tác: Tay cao,

tay ngực, vặn mình,vặn lườn, bụng, đá

chân.

- Xoay các khớp cổ, vai khuỷu tay, hông,

gối, cổ chân, cổ tay...

- Ép dọc, ép ngang.

1.3.2 Khởi động chuyên môn:

- Chạy đạp sau 15 m

- Tại chỗ đá lăng cao chânHoạt động của GV-HSĐội hình khởi động chung

5p

Mỗi

động

tác

2x8

nhịp

3p

Thực hiện đồng loạt cả lớp theoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+Nhảy tự do có đà để xác định chân giậm nhảy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×