Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Surabhi Chandra , Anil Kumar Tripathi, Sanjay Mishra và cộng sự (2012). Physiological Changes in Hematological Parameters During Pregnancy Indian J Hematol Blood Transfus, 28(3),144–146.

Surabhi Chandra , Anil Kumar Tripathi, Sanjay Mishra và cộng sự (2012). Physiological Changes in Hematological Parameters During Pregnancy Indian J Hematol Blood Transfus, 28(3),144–146.

Tải bản đầy đủ - 0trang

122. Leslie Bernstein, Robert H. Depue, Ronald K. Ross và cộng sự (1986).

Higher Maternal Levels of Free Estradiol in First Compared to Second

Pregnancy: Early Gestational Differences2. Journal of the National

Cancer Institute, 76(6),1035–1039.

123. Mina A, Favaloro EJ, Mohammed S và cộng sự (2010). A laboratory

evaluation into the short activated partial thromboplastin time. Blood

Coagul Fibrinolysis, 21(2),152-157.

124. Hammerova L, Chabada J, Drobny J và cộng sự (2014). Longitudinal

evaluation of markers of hemostasis in pregnancy. Bratisl LekListy,

115(3),140-144.

125. William M Hague, G.A.D. (2003). Risk factors for thrombosis in

pregnancy. Best Practice and Research Clinical Haematology,

16(2),197-210.

126. Michael Beckman, D.R. (2012). Obesity-related coagulation changes in

pregnancy. Thrombosis, 129,204-206.

127. James AH, J.M., B. LR (2006). Venous Thromboebolism during

pregnancy and postpartum period: incidence, risk factors and mortality.

Am J Obstet Gynecol, 194,1311-1315.

128. Larsen TB, S.H., Gislum M (2007). Martenal smoking, obesity and risk

of venous thromboebolism during pregnancy and puerperium: a

population-based nested case-control study. Thrombosis Res, 120,505509.

129. Sharma SK, P.J., Whitten CW, Padakandla UB, Landers DF. (1999).Assessment of Changes in Coagulation in Parturients with Preeclampsia using Thromboelastography. Anaesthesiology, 90,385-390.

130. Jahromi BN, R.S. (2009). Coagulation Factors in Severe Pre-eclampsia.

IRCMJ, 11,321-324; Mackay AP, B.C., Atrash HK. (2001). Pregnancyrelated Mortality from Pre-eclampsia and Eclampsia.:. ObstetGynaecol, 97,533-538; Cunningham GF, L.J., Bloom LS, Hauth CJ,

Gilstrap L, Westrom DK. (2005). Hypertensive Disorders in

Pregnancy, McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York.

131. Perry KG Jr, M.J.J. (1992). Abnormal Hemostasis and Coagulopathy in

Pre-eclampsia and Eclampsia. Clin Obstet Gynaecol, 35,338-350; EF.,

M. (2000). Disseminated Intravascular Coagulation. Clin Lab Sci,

13,239-245; Cunningham GF, L.J., Bloom LS, Harith CJ, Gilstrap L,

Westron DK, editors. (2005). Thromboembolic Disorders, McGraw Hill

Medical Publishing Division, New York; Cunningham GF, L.J., Bloom

LS, Harith CJ, Gilstrap L, Westrom DK, editors.(2005).Haematological Disorders., McGraw Hill Medical Publishing Division,

New York.

132. Jambhulkar S, S.A., Shrivastava R, Deshmukh K. (2001). Coagulation

Profile in Pregnancy Induced Hypertension. . Indian J Hematol Blood

Transfus, 19,3-5; Barron WM, H.P., Hibbard JU, Fisher S. (1999).

Reducing Unnecessary Coagulation Testing in Hypertensive Disorders

of Pregnancy. . Obstet Gynaecol, 94,364-370.

133. Leduc L, W.J., Kirshon B, Mitchell P, Cotton DB. (1992 ). Coagulation

Profile in Severe Pre-eclampsia. . Obstet Gynaecol, 79 14-18.

134. Okogbenin SA, E.J., Omorogbe F, Okogbo F, Okonta PI, Ohihoin AG.(2010). Eclampsia in Irrua Specialist Teaching Hospital: A five-year

review. Niger J Clin Pract 13,149-153; Roomer R, H.B., Janssen HL,

de Kneqt RJ. (2010). Thrombocytopenia and the Risk of Bleeding

during Treatment with peginterferon alfa and Ribavirin for Chronic

Hepatitis C. . J Hepatol, 53,455-459.

135. Ngô Văn Tài (2001). Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng trong nhiễm

độc thai nghén, Luận án tiến sĩ Y học,

136. Barker P, C.C. (1991). Coagulation Screening before Epidural

Analgesia in Pre-eclampsia. . Anaesthesia, 46,64-67.

137. Awolola O O, E.N.O. (2016 ). Determination of coagulopathy

complicating severe preeclampsia and eclampsia with platelet count in

a University Hospital, South-South, Nigeria. . Trop J Obstet Gynaecol,

33,179-184.

138. Dusse LM, Rios DR, Pinheiro MB và cộng sự (2011). Pre-eclampsia:

relationship between coagulation, fibrinolysis and inflammation. Clin

Chim Acta,412(1-2),17-21;Gynecologists, A.C.o.O.a.(2013).Hypertension in pregnancy, 409 12th Street SW, Washington.

139. Bahia Namavar Jahromi, S.R. (2009). Coagulation factors in severe

preeclampsia. IRCMJ, 11(3),321-324.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIPHAN THỊ MINH NGỌCNGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ

ĐÔNG MÁU CỦA PHỤ NỮ MANG THAIChuyên ngành : Sinh lý học

Mã số: 62720107LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Phạm Quang VinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Surabhi Chandra , Anil Kumar Tripathi, Sanjay Mishra và cộng sự (2012). Physiological Changes in Hematological Parameters During Pregnancy Indian J Hematol Blood Transfus, 28(3),144–146.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×