Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 15: [2D1-5.6-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng năm 2017-2018) Cho đồ thị của hàm số . Phương trình tiếp tuyến của song song với đường thẳng là phương trình nào sau đây ?

Câu 15: [2D1-5.6-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng năm 2017-2018) Cho đồ thị của hàm số . Phương trình tiếp tuyến của song song với đường thẳng là phương trình nào sau đây ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

hoặc. Vậy phương trình tiếp tuyến.

Câu 41: [2D1-5.6-2] (THPT Chuyên Lê Q Đơn-Đà Nẵng năm 2017-2018) Với giá

trị nào củaA.thì đường thẳng.tiếp xúc với đồ thị hàm sốB..C...D..Lời giải

Chọn D.

Đường thẳngtiếp xúc với đồ thị hàm sốkhi và chỉ khi hệphương trình sau có nghiệm:.Ta có.Vớithay vàoVớithay vàoDo đó, giá trị cần tìm củata được.ta được.là :.Câu 19: [2D1-5.6-2] (THPT Đơ Lương 4-Nghệ An năm 2017-2018) Phương trình tiếp

tuyến của đồ thị hàm sốA..tại giao điểm có tung độB..C.là?.D.Lời giải

Chọn A.Gọi tọa độ tiếp điểm làvới,Ta có

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là..Câu 16: [2D1-5.6-2] (THPT Hồng Hoa Thám-Hưng Yên-lần 1 năm 2017-2018) Cho

đồ thị hàm số. Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểmA. .B..C. .

Lời giảiD..Chọn D.

+ TXĐ:.Ta có,.Gọi tọa độ tiếp điểm làtại điểmvớilà:. Khi đó phương trình tiếp tuyến với đồ thị.Tiếp tuyến đi qua điểmnên ta có phương trình:Phương trình vơ nghiệm.

Vậy khơng có tiếp tuyến nào thỏa mãn u cầu bài toán.

Câu 25. [2D1-5.6-2] [2D5-2] (SGD Bà Rịa Vũng Tàu-đề 2 năm 2017-2018) Tiếp tuyến với

đồ thị hàm sốA.tại điểm có hồnh độ bằng.Chọn C.

Tập xác địnhB..C.

Lời giảicó phương trình là.D...

;;.Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là.Câu 25. [2D1-5.6-2] [2D5-2] (SGD Bà Rịa Vũng Tàu-đề 2 năm 2017-2018) Tiếp tuyến với

đồ thị hàm sốA.tại điểm có hồnh độ bằng.Chọn C.

Tập xác địnhB..C.

Lời giảicó phương trình là.D...

;;.Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là.Câu 15. [2D1-5.6-2] (THPT Lê Q Đơn-Hải Phòng lần 1 năm 2017-2018) Cho hàmsố. Tìm số các tiếp tuyến với đồ thị hàm số song songvới đường thẳng

A...

B..C. .D..Lời giải

Chọn C.

Ta có:

Tiếp tuyến song song với đường thẳngnên.*Với

*Với, phương trình tiếp tuyến có dạng:. (nhận), phương trình tiếp tuyến có dạng:. (loại)Vậy có một tiếp tuyến song song với đường thẳng.Câu 27. [2D1-5.6-2] (PTNK-ĐHQG TP HCM-lần 1 năm 2017-2018) Viết phương trình tiếp

tuyến của đồ thị hàm sốsong song với đường thẳngA..C..B.

D.

Lời giải...Chọn A.

Giả sử

Ta cólà tiếp điểm của tiếp tuyến.

.Do tiếp tuyến của đồ thị hàm sốsong song với đường thẳngta đượcnên.Phương trình tiếp tuyến tại điểmPhương trình tiếp tuyến tại điểm(nhận).

(nhận).Câu 14. [2D1-5.6-2] (THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình – lần 1 - năm 2017 – 2018)

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

A. có hệ số góc dương.

C. có hệ số góc bằng

.B. song song với trục hồnh.

D. song song với đường thẳng

Lời giải.Chọn B.

Ta có,. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là.Suy ra tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cực tiểu có phương trình là

.

Chú ý: Gọi

là điểm cực trị của hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cực trị của đồ

thị hàm số có hệ số góc là

hồnh.nên tiếp tuyến luôn song song (hoặc trùng) với trụcCâu 16:[2D1-5.6-2] (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp – Lần 5năm 2017 – 2018) Biết trên đồ thị:có hai điểm mà tiếp tuyếntại các điểm đó đều song song với đường thẳng

các tung độ tiếp điểm.

A.

.

B.

.

C.

.

Lời giải

Chọn D.

Ta có:; đường thẳngGọiD..là tiếp điểm.

. Vậy tổng.[2D1-5.6-2] (THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai – Lần 2 năm 2017 –2018) Cho hàm sốthị hàm số tại

để thỏa mãn

A.

.có hồnh độ. Gọi

là hệ số góc tiếp tuyến của đồ

. Tất cả các giá trị thực của tham số.

B..Chọn C.

Ta có:C.

Lời giải;.D.;Khi đó:

Câu 24:. Tìm tổng:Khi đó:

Câu 17::..

.[2D1-5.6-2] (SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP-2018) Cho hàm sốcó đồ thị

. Viết phương trình tiếp tuyến của

biết tiếp tuyến song

song với đường thẳngA.

.

B.

,

.

C.

,

.

D.

.

Lời giải

Chọn A.

Vì tiếp tuyến song song với

nên hệ số góc của tiếp tuyến là

. Gọilà hồnh độ tiếp điểm khi đóhay.

Với

).

Với

Câu 31:khi đó tiếp tuyến là(loại vì trùng vớikhi đó tiếp tuyến là.[2D1-5.6-2] (SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP-2018) Cho hàm số

có đồ thị

. Phương trình tiếp tuyến của

tại điểmthuộc

A.

Chọn C.và có hồnh độ bằng

.

B.

.

C.

Lời giải.D.., giả sử điểmthì,Vậy phương trình tiếp tuyến.Câu 21: [2D1-5.6-2] (Sở GD & ĐT Cần Thơ - Mã đề 323 - Năm 2017 - 2018) Gọi

của trục tung với đồ thị hàm số. Tiếp tuyến củalà giao điểmtạicó phươngtrình là

A..B..C..D..Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có.Phương trình tiếp tuyến củatại điểmcó dạng.

Câu 40: [2D1-5.6-2] Trong mặt phẳng

thị hàm số

A., có bao nhiêu điểm mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ

sao cho hai tiếp tuyến này vng góc với nhau?.B. .C. .

Hướng dẫn giảiD. Vơ số.Chọn A.

Ta có

Gọi.

,là hai điểm phân biệt thuộc đồ thị hàm sốĐể hai tiếp tuyến của đồ thị hàm sốtại,.vng góc với nhau thì.

Donên khôngtồn tại hai điểm,trên đồ thị hàm sốnhau. Vậy trong mặt phẳng

hàm sốđể hai tiếp tuyến vng góc vớikhơng có điểm nào mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị.Câu 20: [2D1-5.6-2] (Sở GD&ĐT Bình Phước) Cho hàm số

Phương trình tiếp tuyến của

là kết quả nào sau đây?tạicó tung độcó đồ thị., với hồnh độA..B.C..D..

.Lời giải

Chọn A.

Ta có:. DoLại có:nênTiếp tuyến cần tìm có hệ số góc là:Vậy PTTT cần tìm tại điểmlà:.Câu 34. [2D1-5.6-2] (SỞ GD-ĐT TRÀ VINH-2018) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

tại điểm có hồnh độ

A..B...C..D..Lời giải

Chọn A.

Ta có:;.Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

Câu 50. [2D1-5.6-2] (SỞ GD-ĐT TRÀ VINH-2018) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

tại điểm có hồnh độ

A..B.là:.C..D..Lời giải

Chọn B.

Ta có;.Vậy phương trình tiếp tuyến tuyến của đồ thị hàm số

là:tại điểm có hồnh độ.Câu 42: [2D1-5.6-2] Cho hàm số

hoành độ. Tiếp tuyến của đồ thịcắt hai đường tiệm cận của đồ thịdiện tích tam giác

A.có đồ thị., vớitại hai điểmvới,. Tínhlà giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thịB..C..D..

.Lời giảiChọn A.

,,.Phương trình tiếp tuyến của đồ thị

.

Đồ thị có đường tiệm cận đứng là

.tại điểm có hồnh độ

và đường tiệm cận ngang làTiếp tuyến cắt các đường tiệm cận tại

Tam giác

Câu 29:vuông tại, có,.,.[2D1-5.6-2] Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳngA..B..C...D..Lời giải

Chọn D.

Gọi

là tiếp điểm.

Phương trình tiếp tuyến của

Ta có:tại

.có dạngVì tiếp tuyến của đường congvng góc với đường thẳngnên.Vậy phương trình tiếp tuyến là:

Câu 7:.[2D1-5.6-2] (THPT CAN LỘC HÀ TĨNH-2018) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

tại điểm có hồnh độA...B..C.

Lời giải.D..Chọn B.

+Ta có:.Phương trình tiếp tuyến tại điểmlà:.Câu 25: [2D1-5.6-2] (CHUYÊN HÀ TĨNH -LẦN 1-2018) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

tại điểm có hồnh độ là nghiệm của phương trìnhcó hệsố góc bằng

A..B..C..D..Lời giải

Chọn D.

Ta có

Do đó hệ số góc của tiếp tuyến là

Câu 15:. Suy ra..[2D1-5.6-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng - Lần 1 - 2018)Cho đồ thịcủa hàm số. Phương trình tiếp tuyến củasong song với đường thẳng

A..B.là phương trình nào sau đây ?.C..D..Lời giải

Chọn C.Vì tiếp tuyến của

tiếp tuyếnsong song với đường thẳngcó dạnglà tiếp tuyến củavới.khi và chỉ khi hệ phương trình sau có nghiệm:Vậy phương trình tiếp tuyến

Câu 39:nên phương trình.[2D1-5.6-2] (THPT NĂNG KHIẾU TP HCM -2018) Trong 3 đườngthẳng,,thẳng là tiếp tuyến của đồ thị hàm số

A. .

B. .

C. .

Lời giải

Chọn C.

+ Xétcó bao nhiêu đường

.

D...là tiếp tuyến của đồ thị khi hệ phương trình sau có nghiệm.Vậylà tiếp tuyến của đồ thị.+ Xét.là tiếp tuyến của đồ thị khi hệ phương trình sau có nghiệm.Vậykhơng là tiếp tuyến của đồ thị.+ Xét.là tiếp tuyến của đồ thị khi hệ phương trình sau có nghiệm

.

Vậy

Câu 38.là tiếp tuyến của đồ thị.[2D1-5.6-2] (THPT Phan Đăng Lưu - Huế - L2 - 2018) Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị

hàm số, biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳngvà tiếp điểm có hồnhđộ dương.

A..B..C..D..Lời giải

Chọn A.

Gọilà hồnh độ tiếp điểm.Vì tiếp tuyến vng góc với đường thẳngnên ta có:

.Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là:.Câu 16. [2D1-5.6-2] (THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHỊNG-LẦN 1-2018) Cho hàm số

có đồ thị

. Phương trình tiếp tuyến của

mà có hệ số góc lớn nhất là:

A..B..Chọn A.

Phương trình tiếp tuyến của

Ta có

Dấu

Với

Câu 7:C.

Lời giảitại điểm

hệ số gócD..hệ số góc

xảy ra..

.có giá trị lớn nhất bằng..[2D1-5.6-2] (THPT YÊN LẠC-LẦN 1-2018) Cho đồ thị (H):

tiếp tuyến của đồ thị (H) tại giao điểm của (H) và Ox.

A.

B.

C.

Lời giải

Chọn B.

(H) giao Ox tại điểm (2;0). Ta có. Lập phương trình

D.. Vậy phương trình tiếp tuyến là:Câu 9:[2D1-5.6-2] (SGD Bắc Giang - 2018) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

hồnh độ bằng là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta cótại điểm có

..

,.Phương trình tiếp tuyến là:.Câu 31. [2D1-5.6-2] (Chun Bắc Ninh - L2 - 2018) [2D1-2] Cho hàm số

thị. Trong các tiếp tuyến với đồ thịcó đồ, hãy tìm phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏnhất?A.

Đề gốc:

A..B...B..Chọn C.

Tập xác định:

GọiC.

C.

Lời giải.D...D...là tiếp điểm.Tiếp tuyến có hệ số góc là.Do đó tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất làkhi.Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

Câu 35: [2D1-5.6-2] (THPT Lê Xoay - L3 - 2018) Gọi đường thẳng

tuyến của đồ thị hàm số

A.tại điểm có hồnh độ

B...C.

Bài giảiChọn D.

Ta có:

.Phương trình tiếp tuyến có dạng:là phương trình tiếp. Tính

..

D...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 15: [2D1-5.6-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng năm 2017-2018) Cho đồ thị của hàm số . Phương trình tiếp tuyến của song song với đường thẳng là phương trình nào sau đây ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×