Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương trình sử dụng cơ sở dữ liệu SQLServer có trong Visual 2013.

Chương trình sử dụng cơ sở dữ liệu SQLServer có trong Visual 2013.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 1.6: Quan hệ giữa các bảng

Các bảng dữ liệu:

- Bảng sản phẩm:-Bảng tin tức:

112. Đặc tả yêu cầu

 Yêu cầu với người sử dụng: Có các chức năng để người dùng xem được các

mục Quần áo, Phụ kiện, Mỹ phẩm, Tin tức. Sau khi chọn chức năng, hệ thống

sẽ đưa ra danh sách, người dùng tiếp tục lựa chọn các thành phần để xem

thông tin chi tiết của từng loại chức năng đó.Đối với các chức năng Quần áo,

Phụ kiện, Mỹ phẩm, người dùng có thể cập nhật giỏ hàng, xóa giỏ hàng và

đặt hàng.

 Yêu cầu hệ thống: Người dùng chọn một chức năng( gửi yêu cầu đến hệ

thống), hệ thống tiếp nhận và kiểm tra thông tin trong kho dữ liệu. Dữ liệu có

trong kho, sẽ xuất ra dữ liệu đúng yêu cầu người dùng chọn. Yêu cầu được

lấy từ kho sẽ chuyển tiếp qua một tiến trình và xuất ra dữ liệu cần thiết cho

người dùng.

3. Phân tích thiết kế

 Biểu đồ luồng dữ liệu

Khi thơng tin đi qua phần mềm nó bị thay đổi bởi một loạt các phép biến đổi. Biểu

đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) là một kỹ thuật vẽ ra luồng dữ liệu di

chuyển trong hệ thống và những phép biến đổi được áp dụng lên dữ liệu. Các ký hiệu

cơ bản của biểu đồ luồng dữ liệu được minh họa như hình.

Thực thể

Luồng dữ liệuTiến trình

Kho dữ liệuHình 1.7: Các ký hiệu

DFD được phân hoạch thành nhiều mức biểu diễn cho chi tiết chức năng và luồng

thông tin.

12Xem thông tin

Người dùngCác chức năng

Đưa dữ liệu cho người

dùngDFD mức 0

Người dùngThơng tin các chức năngPhân tích u cầuKiểm tra dữ liệuXuất thơng tinNgười dùngDFD mức 1

Hình 1.8: Biểu đồ luồng dữ liệuII.Các giao diện phần mềm, module xử lý

1. Xây dựng controllers

Mỗi lần có một yêu cầu được gởi đến trang web ASP.MET MVC của bạn thì nó sẽđược giải quyết bởi controller. Controllers có trách nhiệm điều khiển các tương tác của

người dùng bên trong ứng dụng MVC. Controllers quyết định cái gì sẽ được chuyển về

cho người dùng khi tạo một yêu cầu (request) trên trình duyệt (browser).

Controller có trách nhiệm cho các ứng dụng logic, bao gồm tiếp nhận thông tin

người dùng nhập vào, ra lệnh, lấy dữ liệu từ Model và cuối cùng là xử lý.

2. Các lớp Controller cơ bản:

 Action methods: hành động của chúng ta được chia thành nhiều phương thức,

mỗi phương thức tương ứng với một địa chỉ URL khác nhau, và được gọi với

các tham số được lấy từ yêu cầu.13 Action results: ta có thể tùy chọn để trả về một đối tượng mô tả những dự định

kết quả của một hành động (ví dụ có thể trả về một View, đến một Action

method khác…) và nó sẽ thực hiện cho chúng ta. Việc tách bạch giữa xác định

kết quả với việc thực thi sẽ đơn giản hóa việc kiểm thử một cách đáng kể.

 Filters: ta có thể rút gọn các hành vi sử dụng lại được như bộ lọc, và sau đó khóa

mỗi hành vi vào một hoặc nhiều controller hay action method bằng cách đặt một

[thuộc tính] trong mã nguồn của chúng ta.

 Một controllers là một lớp (Class) (C# class hoặc VB class).

 Các controller để điều khiển trong web:-HomeController.csHình 1.9: HomeController.cs14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình sử dụng cơ sở dữ liệu SQLServer có trong Visual 2013.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×