Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 6: Tỷ l ệ hộ vay tín dụng trong chăn nuôi heo

- Thế mạnh của huyện là sản xuất nông nghiệp nhất là trồng trọt (sản xuất

lúa), và mua bán (chủ yếu là nấu rượu) do đó họ có thể tận dụng các phụ phẩm từ

nông nghiệp để chăn nuôi heo thịt.

- Mạng lưới thú y được mở rộng xuống tận xã và phục vụ khá tốt nên

người dân cũng yên tâm hơn về vấn đề dịch bệnh.

- Thị trường sản phẩm dễ bán và khơng khó tính, chất lượng thịt đáp ứng

được nhu cầu thị trường, kênh phân phối cũng đa dạng và có nhiều nguồn thu

mua khác nhau nên cũng hạn chế được vấn đề ép giá.

b Những khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến

hiệu quả đạt được của nông hộ.

- Nông hộ chăn nuôi heo thịt của nông hộ với phương thức còn mang tính

truyền thống, giản đơn. Tuy hộ có nhiều năm kinh nghiệm, dành nhiều thời gian

để chăm sóc, quản lý nhưng kỹ thuật chăn ni vẫn còn hạn chế

- Có nhiều khó khăn của sản phẩm đầu ra, nhất là người chăn nuôi luôn

phải đối đầu với giá cả thị trường lên xuống bất thường (86,4%). Hộ chăn ni

còn ít quan tâm nắm bắt thơng tin thị trường, chưa có thói quen ni theo mùa

vụ. Mặt khác, do giá cả thịt heo có sự biến động nhiều giữa các thời điểm trong

năm nên mỗi khi người chăn nuôi biết được giá cả, họ không biết có nên bán

ngay hay khơng

- Trong tổng chi phí chăn ni, chi phí thức ăn chiếm giá trị cao nhất 67%.

Nhiều nông hộ nuôi với quy mô lớn chưa tận dụng các phụ phẩm, phế phẩm

64nông nghiệp mà sử dụng nhiều thức ăn công nghiệp (dạng thức ăn viên) nên dù

năng suất cao, thời gian rút ngắn nhưng chi phí cao, hiệu quả còn thấp. Vì vậy,

mà chưa phát huy được tính kinh tế theo quy mơ.

- Sau khi xảy ra dịch cúm gia cầm cuối năm 2003 đến đầu năm 2006, do

giá heo hơi tăng cao, ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm. người tham gia chăn nuôi

heo tăng lên làm mất cân đối cung cầu, kéo theo hàng loạt các vấn đề như thiếu

con giống, giá thức ăn tăng lên, giá heo biến động nhiều. Hậu quả của việc chăn

nuôi theo phong trào là giá heo hơi không ổn định, thậm chí sụt giảm nhanh

trong khi giá cả đầu vào vẫn còn cao. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi

nhuận kinh doanh của nông hộ chăn ni.

- Có nhiều nhân tố gây khó khăn cho việc mở rộng qui mô và hạn chế việc

phát triển chăn nuôi heo do ảnh hưởng của giá cả biến động bất thường, giá thức

ăn cao, dịch bệnh, thiếu vốn...

5.1.1.2 Những cơ hội và thách thức trong q trình chăn ni heo thịt

a Những cơ hội

- Hiện nay, có khá nhiều nguồn cung cấp con giống tốt như các trường,

viện, các cơ sở sản xuất con giống và người chăn nuôi nên người dân có thể tìm

đến mua.

- Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, có nhiều sách báo hướng dẫn

nên người dân dễ dàng tiếp cận nâng cao tay nghề.

- Thịt heo là nguồn thực phẩm thường xuyên và phổ biến nên nhu cầu

hàng năm ít thay đổi mà có khả năng tăng thêm do mức sống và nhu cầu dinh

dưỡng của họ ngày càng cao. Kênh tiêu thụ heo thịt phong phú (thương lái, vựa

heo, lò mổ...), người thu mua đến tận nhà, thông tin thị trường dễ cập nhật trên

TV, báo đài... và càng tăng thêm vị thế của người chăn ni. Mặt khác, phương

thức thanh tốn mau lẹ và phần lớn trả ngay bằng tiền mặt nên người dân ít gặp

rủi ro hơn trong việc bán sản phẩm.

- Tính đến đầu tháng 05 năm 2007, thị trường tiêu thụ hồi phục dần nên

giá heo hơi đang nằm trong khoảng 18.000 đồng/kg đến 24.000 đồng/kg và có

khả năng tăng cao hơn nữa do dịch bệnh đã dần được khống chế.

65b Những thách thức và rủi ro

Phần lớn người chăn nuôi phải đối mặt với các rủi ro đặc thù trong sản

xuất nông nghiệp bởi sự tác động của điều kiện tự nhiên, chu kỳ sản xuất và yếu

tố thị trường.

- Thiên tai dịch bệnh và những tác động tiêu cực của nó ln là mối đe

dọa đối với ngành chăn ni.

- Hộ chăn ni thường gặp khó khăn cả trong quá trình mua các yếu tố

đầu vào và tiêu thụ sản phẩm như giá con giống biến động theo giá heo hơi, chi

phí thức ăn cao, giá heo hơi biến động nhiều... Mặt khác, thịt heo có nhiều sản

phẩm thay thế (như thịt bò, cá, tơm, thịt gia cầm,...) nên lúc heo dội dễ bị thương

lái ép giá. Bên cạnh đó, việc chăn ni theo phong trào còn phổ biến và dễ gặp

những nguy cơ về biến động giá cả bất lợi

5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI

HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ

CẦN THƠ

Theo kết quả phân tích mơ hình hồi qui, các yếu tố góp phần tăng trọng

lượng heo khi xuất chuồng là loại giống, năng suất tăng trọng trong tháng, thời

gian nuôi và làm giảm trọng lượng là chi phí lao động nhà. Việc tăng hay giảm

trọng lượng lại ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ. Mặc khác, lợi nhuận là phần

quan trọng nhất đối với người chăn nuôi, cho thấy việc đầu tư của họ có hiệu quả

hay khơng để tái đầu tư hoặc điều chỉnh cơ cấu hay chuyển sang ngành khác.

Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận là chi phí giống, chi phí thức ăn, chi phí thú y,

chi phí chuồng trại, chi phí máy móc và chi phí lao động nhà các chi phí này điều

có quan hệ tỷ lệ nghịch với lợi nhuận thu được từ hoạt động nuôi heo của nông

hộ. Và theo kết quả điều tra thực tế, hộ nuôi heo thịt trong năm 2006 chưa đạt

hiệu quả. Như vậy, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại

huyện Vĩnh Thạnh, xin đề xuất một số giải pháp sau.

5.2.1 Về giống

Giống là nhân tố rất quan trọng trong q trình chăn ni heo, nó chiếm tỷ

trọng 15% trong tổng chi phí chăn ni, chi phí này ảnh hưởng đến thu nhập ròng

66của người chăn ni. Vì vậy, việc chọn giống có chất lượng tốt và chất lượng cao

là rất quan trọng. Theo kết quả điều tra thì có 71,7% hộ chọn giống heo lai để

nuôi, điều này cho thấy được người chăn nuôi bắt đầu quan tâm đến vấn đề con

giống nhưng bên cạnh đó nguồn con giống mua chủ yếu là ở địa phương. Từ thực

tế trên ta thấy, tuy người chăn nuôi phần nào hiểu được tầm quan trọng của giống

nhưng vì các trại giống thường rất xa nơi sản xuất nên hộ chủ yếu mua con giống

ở địa phương. Vì vậy, không phải chỉ việc tạo ra con giống tốt là đủ mà cần phải

tạo điều kiện cho người chăn nuôi mua con giống một cách dễ dàng. Hiện nay,

hầu hết ở các tỉnh, huyện đều có trại giống nhưng chưa mở rộng thêm ở các xã.

Như vậy, để người chăn ni có được con giống tốt thì cần mở thêm các chi

nhánh cung cấp con giống ở tận xã, phường, thị trấn, cũng như trang bị kỹ thuật

để giúp cho người chăn ni có thể lai tạo giống tốt tại nhà. Mặt khác, để lựa

chọn con giống tốt, người chăn nuôi cần nắm vững kỹ thuật chọn giống như tiêu

chuẩn về ngoại hình, nguồn gốc con giống và nơng hộ có thể liên hệ với các

trung tâm hoặc các trạm khuyến nông để được tư vấn kỹ thuật.

5.2.2 Năng suất tăng trọng trong tháng

Năng suất tăng trọng trong tháng cao thì trọng lượng heo khi xuất chuồng

sẽ tăng và đây là nhân tố làm tăng trọng lượng. Biết được điều này, thì người

chăn ni có cách ni phù hợp nên giải pháp đưa ra là: phải biết phối hợp khẩu

phần ăn qua các giai đoạn cho phù hợp vì nó đáp ứng được sự tăng trưởng ở heo

được nhanh hơn.

5.2.3 Thời gian chăn nuôi

Thời gian chăn nuôi tỷ lệ thuận với trọng lượng heo khi xuất chuồng

nhưng khơng có nghĩa là thời gian ni càng lâu thì trọng lượng tăng theo là tốt

vì thời gian ni dài phải tốn thêm nhiều thức ăn trong khi đó trọng lượng heo

tăng đến 85kg là mức độ tăng trọng của nó giảm dần nên cần phải biết trong thời

đoạn nào heo tăng trọng nhanh thời đoạn nào heo tăng trọng giảm.

5.2.4 Chi phí lao động nhà

Chi phí lao động nhà chiếm 5% trong tổng chi phí chăn ni heo từ lúc

ni cho đến khi xuất chuồng. Chi phí nầy sẽ tăng nếu số lượng heo ni ít lại.

67Chi phí này làm giảm trọng lượng ở heo có nghĩa là cơng chăn sóc của người

chăn ni ít, khơng quan tâm nhiều thì khi heo bị bệnh ta khơng biết nên có thể

trị bệnh khơng kịp khi đó sẽ làm cho heo sụt giảm trọng lượng. Nên giải pháp

đưa ra là mở rộng quy mô đàn heo giúp giảm chi phí lao động mà thời gian chăm

sóc vẫn đầy đủ. Mặt khác, người chăn ni cần phải tham khảo thêm kỹ thuật

chăn nuôi heo để biết cách chăm sóc để trọng lượng heo tăng mà chi phi phí lao

động khơng tăng do biết cách phân phối thời gian để chăm sóc.

5.2.5 Về thức ăn chăn ni heo

Thức ăn là chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí chăn ni

(chiếm 65%) nó cũng là nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của người chăn ni.

Ni heo theo hướng nào thì có cách phối hợp khẩu phần ăn theo hướng đó. Như

ni heo theo hướng nạc thì nên cho heo dung thức ăn tạo nạc để có lợi nhuận

cao. Thức ăn giúp heo phát triển tối đa di truyền tạo nạc. Nếu khẩu phần ăn thiếu

dưỡng chất thì vừa lãng phí thời gian chăn ni vừa lãng phí tiền. Thức ăn cho

heo ăn rất đa dạng như: tấm, cám, thức ăn tổng hợp, các phụ phẩm chế biến từ

gia đình. Hiện nay, tấm cám vẫn được sử dụng phổ biến (chiếm 76%) do giá rẻ

hơn nhiều so với thức ăn tổng hợp (chiếm 23%). Trên thị trường thức ăn hỗn hợp

rất đa dạng và có các cơng ty đã mở các chi nhánh xuống tận xã, phường để đáp

ứng như cầu của người dân, vấn đề khó khăn ở đây là việc lựa chọn thức ăn nào

cho phù hợp với vật nuôi và hợp với túi tiền. Trong điều kiện hiện nay, giá cả

thức ăn cao và có xu hướng tăng do thiếu nguyên liệu chế biến mà Nhà nước

chưa có chính sách và biện pháp bình ổn. Cũng có những hộ cho heo ăn nhiều

thức ăn khi giá thức ăn giảm và ngược lại cho ăn ít lại khi giá thức ăn tăng cao nó

ảnh hưởng khơng nhỏ đến năng suất heo khi xuất chuồng. Từ các vấn đề trên ta

có một số giải pháp sau:

- Người chăn ni cần tìm hiểu để biết được kỹ thuật chế biến, phối hợp

các loại thức ăn, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để vừa đạt hiểu quả

mà chi phí lại thấp.

- Thức ăn gia súc cần được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại,

đảm bảo chất lượng đủ tiêu chuẩn quy định. Điều này khơng những góp phần

68thúc đẩy đàn heo phát triển nhanh, tăng năng suất chăn nuôi mà còn nâng cao

chất lượng sản phẩm

- Cần có sự can thiệp của nhà nước trong việc ổn định giá đầu vào trong

q trình chăn ni heo. Nhà nước nên khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp

chế biến thức ăn gia súc nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp thức

ăn cho heo với giá cả hợp lý đủ tiêu chuẩn. Đồng thời các cơ sở chế biến thức ăn

cần chủ động trong việc mở rộng chi nhánh đến các vùng sâu, vùng xa.

5.2.6 Đối với người chăn ni

Ngồi kinh nghiệm ni heo thì người chăn ni cần biết áp dụng khoa

học kỹ thuật vào q trình ni cũng như cần nắm vững kiến thức kỹ thuật chăn

nuôi cơ bản về chọn giống, ni dưỡng, chăm sóc, quản lý điều này giúp cho

người chăn nuôi đạt hiệu quả hơn. Theo số liệu điều tra thì chỉ có 21,7% hộ chăn

ni tham gia tập huấn kỹ thuật, có 78,3% hộ khơng sử dụng biogas và áp dụng

mơ hình sản xuất mới để đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi. Vì vậy, giải pháp

đưa ra là:

- Người chăn ni cần tham gia tích cực các lớp hướng dẫn kỹ thuật và

vận dụng vào thực tiễn. Tham khảo thêm các tài liệu, sách báo hướng dẫn chăn

nuôi heo để nâng cao tay nghề cũng như kỹ năng chăm sóc và quản lý cũng như

áp dụng mơ hình sản xuất tiên tiến đem lại hiệu quả hơn.

- Người chăn nuôi cũng cần mở rộng qui mơ chăn ni để có thể giảm chi

phí chăn ni và đem lại lợi nhuận cao hơn.

- Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, nông hộ chăn ni khơng nên sử dụng

q nhiều thuốc kích thích tăng trưởng để heo lớn nhanh. Điều này vừa tốn kém

vừa chứa đựng nhiều rủi ro.5.2.7 Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm heo thịt của nông hộ

Do hiện nay thịt heo vẫn là nguồn thực phẩm quen thuộc và thường xuyên

của nhân dân. Sản phẩm heo thịt của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu có khả năng

đáp ứng được nhu cầu thị trường, có nhiều kênh tiêu thụ và người mua đến tận

nơi. Giá heo thịt trên thị trường hiện nay thường hay biến động (98,3%) làm ảnh

69hưởng đến tâm lý và lợi nhuận của người chăn nuôi. Bên cạnh đó, do thối quen

của người chăn ni bán lứa này xong thì ni lại lứa khác mà khơng chú trọng

nhiều đến khi nào giá sẽ tăng hay thấp.

- Các hộ chăn nuôi nên phối hợp với thương lái để đẩy mạnh tiêu thụ và

tăng khả năng cạnh tranh về sản phẩm heo thịt trên thị trường.

- Cần tiếp cận thêm nguồn thông tin thị trường trước khi bán để hạn chế

rủi ro về giá cả trong quá trình bán sản phẩm, người chăn nuôi cần lựa chọn được

thời điểm chăn ni thích hợp để bán được giá cao mới đem lại lợi nhuận cao.

Nhu cầu tiêu dùng thịt heo thường cao vào dịp lễ, tết giá heo ít biến động. Tránh

việc ni theo phong trào mà cần có kế hoạch chăn nuôi hợp lý.

- Người chăn nuôi cần nuôi heo đồng loạt để đạt trọng lượng đều nhau,

năng suất cao hơn, đồng thời nên chú ý việc nuôi heo theo hướng nạc vì nhu cầu

thị trường hiện nay ít ăn mỡ động vật chủ yếu là sử dụng dầu thực vật nên heo có

tỷ lệ mỡ cao thì giá không cao.

- Tạo mối quan hệ tốt với nhiều người mua (thương lái, lò mổ, vựa heo...)

trong và ngồi địa phương để mở rộng thị trường tiêu thụ. Hạn chế tối đa tình

trạng bị thương lái độc quyền, ép giá khi bán sản phẩm.

5.2.8 Đối với địa phương và ngành chăn ni

Con giống là khâu đầu tiên có tính quyết định năng suất và cải tạo chất

lượng đàn heo. Vì thế, cần phải tiến hành xây dựng chương trình giống vật ni

theo hướng nạc hố và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Chính quyền địa phương cần khuyến khích các nhà máy chế biến thức ăn

và kết hợp với các phòng Nơng nghiệp, trạm Khuyến nơng, trạm Thú y mở các

lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, về cách thức tổ chức quản lý sản xuất - kinh

doanh cho người chăn nuôi. Cần chú ý nâng cao chất lượng tập huấn để thu hút

người dân tham gia, nội dung tập huấn phải dễ hiểu và có thể áp dụng vào thực

tiễn.

- Triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế hộ, khuyến khích

hộ chăn ni áp dụng hệ thống sản xuất kết hợp như VAC, VACB,... để người

chăn ni có thể áp dụng tùy vào điều kiện của mình. Việc áp dụng mơ hình này

vừa giảm chi phí vừa giải quyết phần nào vấn đề mơi trường vì vậy cần tạo điều

70kiện để cho người dân thấy cái lợi của nó và từ đó họ có thể áp dụng tốt trong

quá trình sản xuất.71Chương 6

KẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 KẾT LUẬN

Chăn nuôi heo thịt là một nguồn thu quan trọng đối với nông hộ chăn nuôi

tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. Trong những năm qua, hoạt động

chăn nuôi heo thịt của nông hộ là không hiệu quả lắm, xét về mặt kinh tế thì hiệu

quả còn thấp và khơng đồng đều giữa các nơng hộ. Qui mơ chăn ni heo thịt ở

hộ gia đình ở quy mô vừa do biến động về giá cả và chi phí thức ăn tăng cao nên

ni heo khơng hiệu quả.

Tình hình chăn ni heo hiện nay của huyện có điều kiện phát triển khá

thuận lợi về điều kiện tự nhiên, nguồn vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ. Tuy

nhiên, giá cả thức ăn và con giống khá cao, giá cả đầu ra biến động bất thường là

những nguyên nhân chính làm hạn chế sự phát triển đàn heo. Đây cũng là các

nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu quả chăn ni của nơng hộ.

Có 93,3% nơng hộ bán sản phẩm chăn nuôi chủ yếu cho thương lái. Các

giống heo lai có năng suất cao, chất lượng thịt tốt đã được nuôi phổ biến. Tuy

nhiên, các giống heo địa phương vẫn còn được ni nhiều (28,3%) nên năng suất

vật ni còn thấp.

Chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí (65,0%), kế đến

là chi phí giống (15,61%) và chi phí chuồng trại (14,1%). Người chăn ni đầu

tư chi phí khá cao trong q trình chăn ni là 16.412,22đồng/kg và thời gian

chăn ni trung bình phải mất 5 tháng để có được heo thịt xuất chuồng với trọng

lượng 94,02kg/con, lợi nhuận đạt được là -302,22đồng/kg. Hiệu quả như vậy là

chưa đạt vì giá heo năm rồi giảm mạnh, tuy nhiên nếu so với những năm trước

thì hộ ni có lãi nhưng khơng cao.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng heo khi xuất chuồng là loại giống,

năng suất, thời gian chăn nuôi và làm giảm trọng lượng và chi phí lao động nhà.

Các chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của nơng hộ chăn ni là chi phí giống, chi

phí thức ăn, chi phí thú y, chi phí chuồng trại, chi phí máy móc và chi phí lao

72động. Do đó, để tăng sản lượng heo và tăng lợi nhuận, nông hộ chăn nuôi cần chú

trọng hơn trong việc lựa chọn và sử dụng các đầu vào này.

6.2 KIẾN NGHỊ

Để giải quyết một số vấn đề cấp thiết trước mặt, tháo gỡ khó khăn cho các

doanh nghiệp, người chăn nuôi tiếp tục hoạt động đồng thời tạo điều kiện chuẩn

bị lâu dài thì có một số những kiến nghị sau:

6.2.1 Đối với người chăn nuôi

- Yêu cầu của chăn nuôi heo thịt trong giai đoạn hiện nay là chọn giống

heo sinh trưởng nhanh, năng suất thịt cao và chất lượng thịt tốt (nhiều nạc, vị

ngon), hiệu quả chuyển hố thức ăn tốt và chi phí cho một đơn vị sản phẩm ở

mức hợp lý. Do đó, người ni nên chú ý đến việc lựa chọn các nguồn lực đầu

vào hợp lý nhất là ưu tiên lựa chọn những con giống có năng suất cao, chất lượng

thịt tốt để đạt được hiệu quả chăn nuôi tốt nhất.

- Dù ni với qui mơ nào thì các hộ cũng nên tạo cho mình một thối quen

tốt là lập một kế hoạch chăn nuôi.

+ Thời điểm nào nuôi là thích hợp nhất?

+ Sẽ ni loại heo gì, ni theo loại hình nào (Đực giống, nái sinh sản,

heo thịt hay chăn ni khép kín: nái và thịt)?.

+ Con giống, thức ăn mua ở đâu, thanh toán như thế nào? Sản phẩm đưa

đi tiêu thụ ở đâu, bán cho người mua nào?

+ Áp dụng hệ thống nào: VACB, VAC, ...

+ Có sổ ghi chép đẩy đủ các khoản chi phí ni heo để sau khi bán có thể

hạch tốn kết quả chăn ni lãi hay lỗ để phân tích tìm ngun nhân và rút kinh

nghiệm cho những lần nuôi sau.

+ Chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, bảo vệ mơi trường, dự

đốn trước những rủi ro có thể xảy ra để có biện pháp đối phó kịp thời...736.2.2 Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương

- Mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo cho bà con sao cho họ có thể

hiểu và áp dụng vào thực tiễn.

- Cung cấp thông tin, các tài liệu, sách báo có liên quan đến sản xuất và

tiêu thụ sản phẩm heo hàng hóa cho các nơng hộ.

- Cần có sự liên kết của bốn nhà: Nhà nông – Nhà nước – Nhà khoa học

– Nhà doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, có như vậy mới bảo đảm điều

kiện nạc hóa đàn heo. Xây dựng các Hợp tác xã bao tiêu sản phẩm. Nhà Nước

có biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá cả đầu ra sản phẩm nhằm ổn định thu nhập

cho người chăn nuôi để họ yên tâm chăn ni.

6.2.3 Đối với các tổ chức tín dụng

- Có chính sách hỗ trợ vốn cho nơng dân vay để hộ mở rộng qui mô cũng

như đầu tư các thiết bị mới để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn,

- Xem xét giảm bớt các thủ tục cho vay quá rườm rà, phức tạp để người

dân có thể tiếp cận nguồn vốn phát triển chăn nuôi với lãi suất và thời hạn hợp lý.

Tuy nhiên, cũng cần có cán bộ hướng dẫn họ sử dụng vốn vay đúng mục đích và

có hiệu quả.74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×