Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§19. Dòng biển Gulf Stream

§19. Dòng biển Gulf Stream

Tải bản đầy đủ - 0trang

địnhgì.Ơngtakhơngđủsứcđikhỏinơidiễnratrậnchiếnđấu

vừarồi,đikhỏivùngbiểnđãnuốtsốngngườibạncủamình!

Mườingàyđãtrơiquanhưvậy.Cuốicùng,ngày1tháng5,tàu

Nautilushướnghẳnvềphíabắcnhưcũvàchạyngangquanhóm

đảoLucayes.Tàuxitheomộtdòngbiểnlớnnhấtcóranhgiới

riêng,cócáclồicávànhiệtđộriêng.Tơimuốnnóivềdòngbiển

GulfStream.

Đólàmộtconsơngthậtsự,nhưngchảygiữaĐạiTâyDương.

Nước sơng cũng mặn, thậm chí mặn hơn nước biển chung

quanh. Độ sâu trung bình của nó là chín trăm mét, rộng trung

bìnhsáumươihảilý.Ởđơichỗ,nướcchảynhanh4kilơmétmột

giờ.Lượngnướcdòngbiểnnàycốđịnhhơncácdòngsơngkhác

trêntráiđấtnhiều.

DòngbiểnGulfStreambắtnguồnthựcsựtừvịnhGascogne.Ở

đấynướcbiểnđượcsưởiấmmộtchútrồichảyvềphíanam,dọc

bờ biển châu Phi xích đạo. Sau khi được mặt trời châu Phi hun

nóng,nóchảyngangquaĐạiTâyDương,tớimũiSanRoqueởbờ

biểnBrésilrồichiathànhnhánh.Mộtbộphậncủanóhướngvề

nhómđảoAntillesvàlạiđượchunnóng.Ởđây,hìnhnhưđược

thiên nhiên trao cho chức năng cân bằng nhiệt độ, dòng Gulf

Stream hòa nước biển nhiệt đới với nước biển miền bắc. Được

mặt trời ở vịnh Mexico đốt nóng, dòng Gulf Stream ngược lên

phíabắctớibờbiểnNewfoundlandởBắcMỹ.Ởđâydotácđộng

của dòng nước lạnh đại dương, đến kinh tuyến 43, dòng biển

chia thành hai nhánh. Một nhánh chịu tác động của tín phong

tõy bc, tr li vnh Gascogne v nhúm o Aỗores. Nhánh kia

sưởiấmbờbiểnIrelandvàNaUyrồichảytớiSpitzberg,nơinhiệt

độ hạ xuống tới 4° nhưng vẫn đủ để tạo nên một vùng biển

khơngbịđóngbăng.Tàu Nautilus cứ theo dòng biển ấy mà đi. Ra khỏi eo biển

Bahama rộng mười bốn dặm và sâu ba trăm năm mươi mét,

dòngGulfStreamchảyvớitốcđộtámkilơmétmộtgiờ.Cànglên

phíabắc,tốcđộnócànggiảm.Mongsaodòngbiểngiữvữngmãi

đượcsựđiềuhòanày.Nếulúcnàođó,GulfStreamthayđổitốc

độ và hướng chảy, như người ta dự kiến, thì khí hậu các nước

châu Âu sẽ bị lay chuyển rất mạnh, gây nên những hậu quả

khơngthểlườngtrướcđược…

Dòng biển chảy mạnh cuốn theo cả một thế giới sinh vật

phong phú. Ban đêm nước ở đây lấp lánh lân tinh có thể sánh

đượcvớiánhsángđènphatrêntàu.

Ngày8tháng5,tàuchạyngangquamũiHatterasởđộvĩbắc

Caroline.ĐếnđâydòngGulfStreamrộngtớibảylămhảilý,sâu

haitrămmườimét.TàuNautiluschạykhơngcóphươnghướng

rõrệt.Trêntàuchẳngcóaicanhgác.Phảithấyrằngtrongđiều

kiệnnàycóthểchạytrốnđược.Bờbiểncóngườiởlànơinương

náurấtthuậnlợi.Biểnlúcnàocũngcótàubèqualại.Cóthểhy

vọng là sẽ được họ cứu. Tất cả những điểm đó là điều kiện tốt,

mặcdùtàuNautiluscòncáchbờbiểnnướcMỹbamươihảilý.

Nhưngmộtđiểmkhácrấtđángbuồn,đãbácbỏhồntồnkế

hoạch của Ned. Thời tiết rất xấu. Tàu Nautilus đang đến gần

vùng bờ biển rất hay có bão, nơi chính dòng Gulf Stream sản

sinhragióxốyvàvòirồngnước.Dùngchiếcxuồngconnàymà

lao vào vùng biển động thì có nghĩa là cầm chắc cái chết trong

tay.Nedcũngđồngýnhưvậy.Ngayhơmđó,anhtabảotơi:

-Thưagiáosư,đãđếnlúcchấmdứttìnhtrạngnày.Tơimuốn

hành động cơng khai. Ơng Nemo của ngài cho tàu chạy xa đất

liềnvềhướngphíabắc.Tơixintunbốvớingàirằngtơiđãxin

đủcáiđấtNamCựcvàsẽkhơngbaogiờtheoơngtađiBắcCựccả!-Biếtlàmthếnào,hảơngNed,mộtkhiviệcchạytrốnkhơng

thểthựchiệnđược?

- Tơi vẫn giữ ý kiến của tơi. Ta phải nói chuyện với thuyền

trưởng.Ngàikhơngmuốnnóichuyệnvớiơngtakhitàuởvùng

biểnnướcngài.NaytàuđangởvùngbiểnTổquốctơi.Tơichỉcó

một ý nghĩ: mấy hơm nữa tàu sẽ chạy ngang tây Scotland; gần

Newfoundlandcómộtvũngbiểnlớn,nơiconsơngSaintLaurent

đổvào.Sơngnàylàsơngcủatơi,sơngcủathànhphốqhương

tơi. Chỉ cần nghĩ vậy là máu đã dồn lên mặt tơi và tơi đã thấy

ngứangáykhóchịu.Giáosưbiếtkhơng,thàtơiđâmđầuxuống

biểncònhơnlàởlạitàunày!Ởđâymãitơisẽchếtmất!

RõràngNedkhơngthểchịuđựngđượchơnnữa.Cáibảnchất

hảoháncủaanhtakhơngthíchnghiđượcvớicảnhtùtúnglâu

nhưvậy.VẻmặtNedngàycàngâusầuhơn.Tơicũngthơngcảm

với nỗi đau khổ của Ned vì chính tơi cũng nhớ q hương đất

nướcdadiết.Đãbảythángnaychúngtơichẳngbiếttintứcgìvề

mặtđấtcả.Ngồira,sựlạnhnhạtcủathuyềntrưởngNemo,sự

thayđổitínhtìnhcủaơngta,nhấtlàsauđêmchiếnđấuvớibạch

tuộc,sựimlặngcủaơngta–tấtcảnhữngcáiđókhiếntơinhìn

thấysựvậtkháchẳntrước.PhảilàngườinhưConseilmớisống

nổi trong mơi trường đúng ra chỉ dành riêng cho cá voi và các

độngvậtkháccủabiểnsâu.

-Thếnàogiáosư?–NedLandhỏivìkhơngthấytơitrảlời.

-ƠngmuốntơihỏithuyềntrưởngNemoxemơngtađịnhxử

sựvớichúngtathếnào,phảikhơng?

-Vâng.

-MặcdùNemođãtỏrõràngrồi?

- Vâng, tơi muốn xác định điều đó lần cuối cùng. Nếu ngàimuốn,ngàicóthểchỉnóivềtơi,nhândanhcánhântơi.

-NhưngtơirấtítgặpNemo.Thậmchíơngtatránhmặttơi.

-Thếthìcàngcầngặp.

-TơisẽnóichuyệnvớiNemo,ơngNedạ.

-Baogiờnói?–Nedhỏigặng.

-Khinàogặpsẽnói.

-NgàiAronnax,thếngàimuốnđểtơiđếngặpNemoà?

-Khơng,ơngcứđểtơi.Ngàymai…

-Ngayhơmnay!

-Được.TơisẽgặpNemohơmnay.–TơitrảlờiNedvìcảmthấy

nếuđểanhtatrựctiếplàmviệcnàythìsẽhỏngbét.

Tơi ngồi lại một mình. Một khi vấn đề được đặt ra, tơi muốn

giảiquyếtdứtkhốtngay.

Tơi trở về phòng riêng và nghe thấy tiếng chân bước trong

phòngthuyềntrưởng.Khơngnênđểlỡcơhộigặpơngta.Tơigõ

cửa. Khơng có tiếng trả lời. Tơi lại gõ và vặn quả đấm cửa. Cửa

mở ra. Tơi vào. Trong phòng chỉ có một mình thuyền trưởng.

Ơngtakhơngnghethấytơivàovìmảicắmcúitrênbàn.Tơiđến

gần,Nemovộingẩngđầulên,nhíumàyvànóikhágaygắt:

-Ngàiđấyà?Ngàimuốngì?

-Thưathuyềntrưởng.Tơimuốnnóichuyệnvớingài.

-Nhưngtơiđangbậnviệc.Tơiđểngàiđượctựdomộtmình,

chẳnglẽtơikhơngđượchưởngcáitựdođósao?

Cuộc gặp gỡ này chẳng có gì đáng phấn khởi lắm. Nhưng tơi

quyếtnghechohếtđểcóthểnóiđượchết.Tơilạnhlùngtrảlời:- Thưa thuyền trưởng, tơi muốn thưa với ngài một chuyện

khơngthểtrìhỗnđược.

-Chuyệngìvậy?–Nemohỏimộtcáchchâmbiếm.–Ngàivừa

tìmramộtđiềugìmàtrướcđâytơichưabiết?Haybiểncảvừalộ

rachongàinhữngbímậtmới?

Chúng tơi khó nói chuyện với nhau q! Nhưng tơi chưa kịp

trảlờithìNemođãchỉchotơitậpbảnthảođangmởratrướcmặt

rồinóimộtcáchtrangtrọng:

-NgàiAronnax,đâylàbảnthảođãdịchramấythứtiếng.Nó

gồmcóbảnthơngbáotómtắtvềnhữngcơngtrìnhnghiêncứu

biểncủatơi,mayrasẽkhơngmấtđitheotơi.Bảnthảonàykèm

theochuyệncuộcđờitơi,sẽđượcđặttrongmộtcáimáykhơng

chìm được. Ai là người sống sót cuối cùng trên tàu này sẽ ném

máyxuốngbiểnđểnótựdotrơitheosóng.

Têntuổiconngườinàyư?Tiểusửnữaư?Nghĩalàcólúcnào

đó,bímậtcủaNemosẽđượcsángtỏ?Nhưngtronggiờphútnày,

điềuđóđốivớitơichỉlàmộtphươngtiệnđểtiếntớicâuchuyện

muốnnói.Tơitrảlời:

-Thưathuyềntrưởng,tơikhơngthểtánthànhýkiếnđócủa

ngài.Khơngthểđểnhữngkếtquảnghiêncứukhoahọccủangài

maimộtđiđược.Nhưngphươngtiệnmàngàilựachọntơithấy

qthơsơ.Aibiếtgiósẽđẩycáimáyđótrơiđiđâuvànósẽrơi

vào tay ai? Chẳng lẽ ngài khơng thể nghĩ ra cách gì chắc chắn

hơn?Chẳnglẽbảnthânngàihayaiđótrongsố…

-Khơng!–Nemongắtlờitơi.

- Thế thì tơi và các bạn tơi sẵn sàng nhận bảo quản tập bản

thảocủangài,nếungàitrảtựdochochúngtơi…

-Tựdoư?–Nemođứngdậyhỏi.-Vâng,tơimuốnnóivớingàichínhvềvấnđềđó.Chúngtơiở

trêntàucủangàiđãđượcbảytháng.Hơmnay,thaymặtbạntơi

vànhândanhcánhân,tơixinhỏi:ngàicóđịnhgiamgiữchúng

tơivĩnhviễnkhơng?

-NgàiAronnax,hơmnaytơisẽtrảlờingàinhưđãtrảlờibảy

tháng trước đây: “Ai đã xuống tàu Nautilus thì người đó khơng

baogiờrakhỏitàucả”.

-Nghĩalàngàibiếnchúngtơithànhnơlệ?

-Nếungàimuốngọithếthìtùyngài.

- Nhưng ở đâu kẻ nơ lệ cũng có quyền giành lại tự do cho

mình!Vàđểđạtđượcmụcđíchđó,thìphươngtiệnnàocũngtốt!

-Cóaiphủnhậncáiquyềnđócủangàiđâu?Phảichăngđãcó

lúcnàođótơibắtcácngàiphảithềbồi?

Nemokhoanhtaytrướcngực,nhìntơi.Tơinói:

-Thưathuyềntrưởng,ngàicũngnhưtơiđềukhơngmuốntrở

lạivấnđềnày.Nhưngmộtkhiđãđềcậptới,thìchúngtanêngiải

quyết đến nơi đến chốn. Xin thưa lại với ngài rằng, vấn đề này

không phải chỉ liên quan đến riêng tơi. Đối với tơi, nghiên cứu

khoahọclàmộtnguồncổvũ,mộtniềmsaysưacóthểkhiếntơi

qnhếtmọisự.Cũngnhưngài,tơicóthểsốngkhơngcầnaibiết

đến,sốngẩndanh,vớihyvọngmỏngmanhlàsẽtruyềnlạicho

đờisaunhữngkếtquảnghiêncứucủamình.Tómlại,chỉriêng

tơilàcóthểvừathánphụcngài,vừathíchthúngài,vàđóngmột

vai trò mà tôi cũng hiểu được đôi phần. Nhưng trong cuộc đời

ngàicòncómộtmặtkhácrấtphứctạpvàbíẩn,màtơivàcácbạn

tơikhơngliênquanđếnchútnào.Chínhvìchúngtơixalạvớitất

cảnhữnggìriêngtưcủangài,màchúngtơikhơngthểchịuđựng

đượchồncảnhhiệnnay.Tơicũngvậy,huốngchilàNedLand.Mỗiconngườiởđờinàyđềuxứngđángđượcquantâmtới.Ngài

cóbaogiờtựhỏirằnglòngutựdovàcămghétáchnơlệcóthể

thúcđẩynhữngngườinhưNedmưutínhvàhànhđộngtrảthù

nhưthếnàokhơng?

Tơingừnglời,Nemođứngdậynói:

-NedLandcóthểmưutínhvàlàmgì,tơikhơngcầnquantâm

đến! Có phải tơi tin ơng ta đâu! Giữ ơng ta trên tàu này thì tơi

thíchthúgì?Cònngàithìthuộcloạingườicóthểhiểuđượctất

cả, ngay cả sự im lặng. Tơi khơng có gì để trả lời nữa. Lần nói

chuyện của ngài hơm nay về vấn đề này sẽ là lần cuối cùng. Vì

lầnsau,tơicóthểsẽkhơngtrảlờinữa.

Tơiđira.Từngàyđó,chúngtơisốngrấtcăngthẳng.Tơithuật

lạichuyệnnàychoNedvàConseilnghe.

Nednói:

- Bây giờ ít nhất ta cũng biết rằng chẳng thể mong đợi gì ở

Nemo. Tàu Nautilus đang đến gần Long Island. Dù thời tiết thế

nào,tacũngsẽchạytrốn.

Nhưng những triệu chứng của một cơn bão đã xuất hiện.

Không khí chuyển sang màu trắng đục. Biển bắt đầu nổi sóng

lớn.Chimchócbiếnmấtcả,trừchimbáobão.Ápkếhạthấprõ

rệt,chứngtỏkhơngkhíđãtíchtụnhiềuhơinước…

Cơn bão nổ ra ngày 18 tháng 5, đúng lúc tàu Nautilus chạy

quaLongIslandcáchnhữnglạchbiểnNewYorkmấyhảilý.Sở

dĩtơimiêutảđượccảnhbãotốnàylànhờthuyềntrưởngNemo

muốnchotàuđọsứcvớibãotrênmặtbiển.

Giótâynamlúcđầurấtmát,thổivớitốcđộmườilămmétmột

giây,đếnbagiờchiềuthìđạttớihailămmétmộtgiây.Thuyền trưởng Nemo đứng trên boong đương đầu với ngọn

gióđiêncuồngấy.Ơngtatựbuộcngangmìnhvàoboongtàuđể

khỏi bị sóng dữ cuốn đi mất. Tơi cũng trèo lên boong, tự buộc

mình như vậy, rồi vừa ngắm cảnh bão tố, vừa ngắm con người

không ai sánh nổi, con người đang chiến đấu với thiên nhiên

hungdữ.

Gầnnămgiờchiều,mưaràoậpxuống,nhưnggióvẫnto,sóng

vẫn lớn. Cơn bão đi với tốc độ bốn lăm mét một giây, hay bốn

mươi dặm một giờ. Với sức gió ấy, nó phá đổ nhà, cuốn theo

người, nhổ bật cả hàng rào sắt. Tuy nhiên, ngay trong bão lớn

như vậy, tàu Nautilus vẫn chứng minh lời một kỹ sư – bác học

nóilàđúng:“Khơngmộtcontàunàođóngtốtmàkhơngđương

đầu được với biển cả”. Tàu Nautilus là một con thoi bằng thép

ngoan ngỗn, cơ động, khơng có cột buồm và các thiết bị bên

ngồi,nêncóthểhiênngangchốngchọilạibiểndữ.

Tơi chăm chú quan sát những đợt sóng khổng lồ. Chúng cao

tớimườilămmétvàdàitớimộttrămnămmươi,mộttrămbảy

mươimét,còntốcđộthìbằngnửatốcđộgió,nghĩalàmườilăm

métmộtgiây.Biểncàngsâu,sóngcàngcao.Bâygiờtơiđãhiểu

đượcvaitròđặcbiệtcủasóng,khichúngcuốntheodưỡngkhívà

đưanguồnsốngxuốngtậnlòngbiểnsâu.

Đêmtốicơnbãocànghungdữ.Trongbóngđêm,tơinhậnraở

chân trời một con tàu đang vật lộn vất vả với sóng gió. Một lát

sau,nóbịchântrờichekhuất.

Gầnmườigiờđêm,bầutrờirựclửa.Mọivậtxungquanhđều

chìm trong ánh chớp. Tơi khơng chịu nổi ánh sáng chói lòa ấy,

nhưngthuyềntrưởngNemothìlạinhìnkhơngchớpmắt,dường

nhưmuốnthucáihồncủabãotốvàomình.

DòngbiểnGulfStreamquảxứngđángvớitêngọilà“Vuabão”!Dosựchênhlệchnhiệtđộgiữanóvàcáclớpkhơngkhínằmtrên

nómàsinhratấtcảnhữngcơngióxốykhủngkhiếpnày…

Tơi mệt lả nên nằm xuống mở nắp tàu ra rồi xuống phòng

khách.Lúcđócơnbãolêntớiđỉnhcaonhất.TrongtàuNautilus

khơngaicóthểđứngvững.

Gần nửa đêm, thuyền trưởng Nemo cũng quay xuống. Tôi

nghe thấy tiếng nước từ từ chảy vào các bể chứa. Tàu Nautilus

nhẹ nhàng chìm xuống dưới mặt biển. Qua ô cửa mở, tôi thấy

những con cá lớn hoảng sợ bơi như những bóng ma trong

khoảngnướclấplánhánhchớp.

Tàuvẫnlặnxuống.Tơitưởngđếnđộsâumườilămmétnósẽ

tìmthấysựntĩnh.Nhưngkhơng,nhữnglớpnướctrêncồnlên

qdữdội.Muốnntĩnhthìphảilặnxuốngsâunữa,tớinăm

mươimét.

Ở đây mới thực phẳng lặng, thực thanh bình! Ai có thể bảo

rằngphíatrênđangcómộtcơnbãokhủngkhiếp.Chương20

Ởđộvĩ47°24’vàđộkinh17°28’Cơnbãođãđánhgiạtcontàuvềphíađơng.Thếlàtiêutanhy

vọng chạy trốn lên bờ biển New York hay sơng Saint

Laurent.AnhchàngNedkhốnkhổvìtuyệtvọngnênlảngtránh

mọingườigiốngnhưNemo,nhưngtơivàConseilthìvẫnkhơng

rờinhau.

TơiđãnóirằngtàuNautilusquaysanghướngđơng.Đúnghơn

là sang hướng đông bắc. Trong khoảng mấy ngày, khi nổi, khi

lặn, tàu lang thang giữa đám sương mù mà người đi biển rất

hoảngsợ.Sởdĩcósươngmùlàdokhibăngtan,hơiẩmđượcgiữ

lại rất nhiều trong khơng khí. Biết bao tàu thuyền đã bị đắm ở

đây! Sương mù dày đặc đã gây biết bao tai họa! Biết bao tàu

thuyền đã va phải đá ngầm, khi tiếng gió gào thét át hẳn tiếng

sónggào,biếtbaotàuthuyềnđãđâmvàonhaumặcdùđãphát

tínhiệubằngđèn,đãrúccòivàrungchng!

Chính vì vậy mà đáy biển ở đây giống hệt một bãi chiến

trường, nơi chôn vùi tất cả những kẻ bị đại dương đánh bại: có

nhiềutàuthuyềncũkỹđãphủđầybùnđất,cónhữngchiếckhác

mới hơn, còn lấp lống những bộ phận bằng sắt và bằng đồng

dưới ánh đèn pha của tàu Nautilus. Tàu Nautilus đi giữa đống

tàuthuyềnhoangtànấytựanhưđangduyệtnhữngxácchết.

Ngày 15 tháng 5, chúng tơi tới mỏm phía nam của bãi biển

Newfoundland. Nhưng tàu Nautilus khơng ở lâu trong vùng

biểngầnbờcónhiềutàubèqualạinày.Nóngượclêntới42°vĩbắc.ĐólànơicómộtđầudâycápchạyquaĐạiTâyDương.

Đáng lẽ tiếp tục hành trình lên phương bắc, tàu Nautilus lại

chạy về phía đơng, hình như chuẩn bị chạy dọc theo dây cáp

ngầmđặttrênđáybiểnđãđượcthămdònhiều.

Ngày 17 tháng 5, ở độ sâu hai ngàn tám trăm mét, tôi trông

thấy đường dây cáp. Conseil tưởng lầm đó là một con rắn biển

lớn và định xếp loại theo phương pháp của anh ta. Nhưng tôi

giúpConseilthấyngaysailầm,vàđểanhtađỡbẽ,tôiliềnkểcho

anhtanghetỉmỉvềlịchsửđặtdâycápngầmnày.

Dây cáp đầu tiên được đặt trong hai năm 1857 và 1858.

Nhưngsaukhichuyểnđượcchừngbốntrămbứcđiện,nóngừng

hoạt động. Năm 1863, các kỹ sư lại chế tạo dây cáp mới, dài ba

ngàn bốn trăm ki lô mét, nặng bốn ngàn năm trăm tấn rồi đưa

lêntàuGreat-Eastern.Cơngcuộcđócũngthấtbại.

Ngày 25 tháng 5, tàu Nautilus lặn xuống sâu ba ngàn tám

trăm ba mươi mét, đúng vào chỗ dây cáp bị đứt khiến những

ngườichủcủanóbịphásản.DâybịđứtcáchIrelandsáutrămba

támhảilý.Hơmđó,lúchaigiờchiều,ngườitathấyliênlạcvới

châuÂubỗngbịđứt.Tốnthợđiệnquyếtđịnhtrướchếtphảicắt

đứtdâycáprồimớivớtlên.

Gầnmườimộtgiờđêm,họvớtđượcchỗdâycápbịhỏng,sửa

chữacẩnthậnrồithảxuốngbiển.Nhưngmấyhơmsau,dâylại

bịđứtởmộtchỗnàođóngồiđạidương,khơngthểvớtlênđược.

NgườiđềxướngchủyếuracơngcuộcnàylàCyrusFieldliền

đem cả gia sản của mình ra để xin làm một đường dây mới.

Đường dây này được bảo đảm trong những điều kiện tốt nhất.

Dây dẫn điện được bọc một lượt cao su cách điện, ngồi lại có

mộtlượtvảiđặcbiệt.Tấtcảđượcđặttrongmộtvỏbằngkimloại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§19. Dòng biển Gulf Stream

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×