Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§12. Tất cả đều chạy bằng điện!

§12. Tất cả đều chạy bằng điện!

Tải bản đầy đủ - 0trang

làmgì?

- Thưa giáo sư, đến đây tơi cần giải thích đơi lời để ngài rõ.

Chẳngbiếtngàicómuốnnghekhơng?

Ngừngmộtlát,thuyềntrưởngNemonóitiếp:

- Trong thiên nhiên có một sức mạnh hùng hậu, dễ điều

khiển,dễsửdụng.Nócóthểứngdụngvàonhiềutrườnghợprất

khácnhauvàmọithứtrêntàucủatơiđềuphụctùngnó.Tấtcả

đềuxuấtpháttừnó!Nóchiếusáng,sưởiấm,làmmáymóchoạt

động.Sứcmạnhđólàđiệnnăng.

-Điệnnăng?–Tơingạcnhiên.

-Thưangài,vâng.

- Thưa thuyền trưởng, tuy vậy tốc độ đặc biệt của chiếc tàu

nàycóliênquangìvớinhữngkhảnăngcủađiện.Chotớinaysức

sốngcủađiệnnăngvẫnrấthạnchếvàkhảnăngcủanóhếtsức

khơngđángkể.

- Thưa giáo sư, cách dùng điện lực trên tàu này rất khác với

nhữngcáchthơngthường.Tơichỉxinnóivắntắtnhưvậy!

-Thưangài,tơikhơngdámnàigìthêm.Nhữnglờigiảithích

vừarồicủangàituyngắnnhưngđãlàmtơithỏamãn.Thúthực

làtơirấtsửngsốt.Chỉxinhỏingàithêmmộtđiều.Tơihyvọngsẽ

đượcngàigiảiđápnếungàikhơngchotơilàthiếulịchsự.Những

yếu tố dùng để tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy chắc rất chóng

cạn, phải khơng ạ? Kẽm chẳng hạn, ngài sẽ thay thế bằng gì?

Ngàicóquanhệgìvớimặtđấtđâu?

ThuyềntrưởngNemonói:

-Tơisẽgiảiđápcâuhỏicủangài.Trướchếtxinnóiđểngàirõ

rằng ở đáy biển có những lớp quặng kẽm, sắt, bạc, vàng, v.v…Khai thác khơng khó gì lắm. Nhưng tơi khơng muốn sử dụng

những của cải ở dưới đất mà muốn mượn của biển cả số năng

lượngcầnthiếtđểchạycontàunàyhơn.

-Mượncủabiểncả,thưangài?

-Thưagiáosư,vâng.Biểnkhơngthiếugìloạinănglượngấy.

Tơicóthểđặtdâycápởcácđộsâukhácnhauđểlấyđiệndosự

chênh lệch nhiệt độ sinh ra. Nhưng tơi lại dùng một phương

phápthựctếhơn.

-Phươngphápnàovậy?

-Ngàiđãbiếtthànhphầnnướcbiển.Cứmộtngàngramthìcó

96,5% nước ngun chất, 2,66% clorua natri. Ngồi ra còn có

mộtítcloruamagievàcloruacanxi,brơmmagie,sunfatmagie,

sunfat và canxi cacbonat. Ngài đã biết là clorua natri có nhiều

trongnướcbiển.Chínhtơiđãtáchnórakhỏinướcbiểnđểcung

cấpchocácbìnhđiện.

-Dùngcloruanatri?

-Thưavâng.Cloruanatrikếthợpvớithủyngântạonênchất

hỗnhợpthaythếđượckẽm.Thủyngântrongbìnhđiệnkhơngbị

phânhủy,chỉcónatrilàbịtiêuđi,mànatrithìđãcóbiểncung

cấp.Hơnnữa,phảinóirằngbìnhđiệnnatrimạnhhơnbìnhđiện

kẽmítnhấthailần.

- Thưa thuyền trưởng, tơi hiểu rõ tất cả những điểm ưu việt

củanatritrongđiềukiệncụthểcủangài.Natridobiểncungcấp.

Rất tốt! Nhưng vẫn phải tách nó ra khỏi hợp chất clorua chứ.

Ngàitáchnórabằngcáchnào?Tấtnhiên,cácắc-quycủangàicó

thểdùngđểphânhóachấtcloruanatrinhưngnếutơikhơnglầm

thìđiệnphântiêuthụrấtnhiềunatri.Nhưvậysốnatribịmấtđi

sẽlớnhơnsốnatritáchrađược!- Thưa giáo sư, do đó tơi khơng tách natri ra bằng điện phân

màdùngthanđá.

-Dùngthanđá?

-Vâng,gọilàthanđábiểncũngđược.

-Nghĩalàngàiđãtìmraphươngthứckhaithácthanđángầm

dướibiển!

-Thưagiáosư,ngàisẽđượcthấyđiềuđótậnmắt.Chỉxingiáo

sư kiên nhẫn một chút, vả lại còn rất nhiều thì giờ rỗi. Giáo sư

chỉcầnnhớmộtđiều:tơichịuơnbiểncảvềmọimặt.Biểncảcho

tơi điện, mà điện thì cung cấp cho tàu Nautilus nhiệt năng, cơ

năng,ánhsáng;tómlạilàcảsựsống.

-Nhưngkhơngcungcấpkhơngkhíđểthở?

- Ồ, tơi có thể làm được cả khơng khí, dưỡng khí tinh khiết

nhất!Nhưngkhơngcầnthiếtphảilàmnhưvậy,vìbấtkỳlúcnào

tơi cũng có thể cho tàu nổi lên mặt biển. Vả lại, nếu điện năng

chưa tạo ra dưỡng khí thì nó cũng có thể dùng để chạy những

máy bơm rất mạnh nén khơng khí trong những bình chứa đặc

biệt,giúptơikhicầncóthểchotàulặnlâudướibiển.

- Thưa thuyền trưởng, tơi khâm phục ngài! Việc ngài tìm ra

khảnăngchạymáycủađiệnlàmộtphátkiếnkhoahọc!Tớimột

lúcnàođó,mọingườisẽhiểuđiềunày!

-Tơikhơngrõhọcóhiểukhơng?–ThuyềntrưởngNemolạnh

lùngtrảlời.–Nhưngdùsaotơicũngđãứngdụngsứcmạnhq

giáấymộtcáchrộngrãi.Nórọilênchúngtamộtthứánhsáng

đềuvàcốđịnhmàmặttrờikhơngcóđược.Bâygiờmờingàixem

cáiđồnghồnày:nóchạybằngđiệnvàrấtchínhxác.Tơiđãchế

tạo ra theo sơ đồ của Italia và chia mặt đồng hồ ra thành hai

mươi bốn giờ, vì đối với tơi khơng có ngày đêm, khơng có mặttrời, mặt trăng, mà chỉ có thứ ánh sáng nhân tạo này mà tơi

mangxuốngđáybiển.Ngàithấykhơng,bâygiờlàmườigiờsáng.

-Rấtđúng.

-Vàđâylàmộtứngdụngkháccủađiện.Cáimặtđồnghồđối

vớingàidùngđểchỉtốcđộcủatàuNautilus.Nónốivớichânvịt

bằngdâyđiệnvàlnlnchotơibiếttàuđangchạyvớitốcđộ

nào.Ngàinhìnxem,chúngtađangđiqmườilămhảilýmột

giờ.

-Thậtkỳdiệu!–Tơithốtlên.–Quảlàngàiđãgiảiquyếtđúng

đắnnhiệmvụứngdụngmộtnănglượngmớimàtrongtươnglai

sẽthaythếsứcgió,sứcnướcvànhữngđộngcơhơinước.

- Chúng ta chưa xem hết đâu, ngài Aronnax ạ. – Thuyền

trưởng Nemo đứng dậy. – Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ xuống

phíalái.

Thếlàtơiđãthựcsựlàmquenvớicấutrúcbêntrongcủachiếc

tàu ngầm. Từ giữa tàu lên mũi tàu có: phòng ăn dài năm mét

cáchthưviệnmộtbứctườngkhơngthấmnước,thưviệndàiđộ

nămmét;phòngkháchdàimườimét,cáchphòngthuyềntrưởng

(dàinămmét)cũngbằngmộtbứctườngkhơngthấmnước;bên

cạnhlàphòngcủatơidàihaimétrưỡi;cuốicùnglàkhoangchứa

khơngkhídàibảymétrưỡi.Tổngcộngbamươilămmét!Những

bức tường khơng thấm nước và những cánh cửa đóng kín là

những bảo vệ vững chắc, nếu bộ phận nào đó trong tàu bị rò

thủng.

TơitheothuyềntrưởngNemođidọcnhữnghànhlanghẹpvà

cuốicùnglạiđếngiữatàu.Ởđócómộtphònghẹpnằmgiữahai

bức tường khơng thấm nước. Một chiếc thang bắt vít chặt vào

chântường,ghếchlêntớitrần.TơihỏiNemo,chiếcthangđódẫntớiđâu.

-Tớixuồng.–Nemotrảlời.

-Sao?Ngàicóxuồngnữaà?–Tơihơingạcnhiên.

- Tất nhiên! Một chiếc xuồng tuyệt vời, vừa nhẹ, vừa chắc,

dùngđểdạochơivàđánhcá.

- Nghĩa là ngài phải cho tàu nổi lên mặt biển để thả xuồng

xuốngnước?

- Hồn tồn khơng phải thế! Xuồng được đặt ở một chỗ đặc

biệttrênboongtàu,phíalái.Nócómộtcáinắpkhơngthấmnước

vàđượcvítbù-loongrấtchặt.Chiếcthangnàydẫnđếnmộtcái

nắp hẹp trên boong tàu. Cái nắp này lại thơng với một cái nắp

kháccũngnhưvậydướiđáyxuồng.Tơichuiquahaicáinắpđó

đểvàoxuồng.Cáinắptrênboongđónglạingay.Sauđótơiđóng

chặt cái nắp trong xuồng, rồi tháo bù-loong. Xuồng lập tức nổi

lênmặtnước.Tơimởnắpxuồng,dựngcộtbuồm,rồichèo.Thếlà

tơiđãởgiữabiểnkhơi!

-Thếngàitrởvềtàubằngcáchnào?

-Thưagiáosư,tơikhơngtrởvềtàutheolốicũ,màchínhtàu

Nautilusphảinổilênmặtbiển!

-Theolệnhngài?

- Vâng, theo lệnh tôi. Xuồng được nối với tàu bằng dây điện.

Tơigọiđiệnxuốngtàu–thếlàxong!

Tơingắmnhìntấtcảnhữngđiềukỳdiệuđórồinói:

-Quảthựckhơngcógìcóthểđơngiảnhơn!

Chúngtơiđingangquamộtcánhcửamởvàomộtcănphòng

nhỏ, dài khơng q hai mét nơi Conseil và Ned đang chén mộtbữa ngon tuyệt. Sau đó, cánh cửa bên cạnh mở, chúng tơi ngó

vào:đólàbếpdàibamét,haibênlàkhochứathựcphẩmrộng.

Điệnquảlàtiệnhơnbấtkỳmộtthứhơiđốtnào.Mọithứđều

đượcchếbiếnbằngđiện.Nhữngdâyđiệnchạyvàomộtcáimáy

làm bằng những tấm bạch kim nhỏ, nung đỏ bạch kim lên và

duytrìmộtnhiệtđộcầnthiếtđểnấuăn.Điệncòndùngđểchạy

máylọccungcấpnướcngọttinhkhiếtchotàu.Gầnbếplàphòng

tắmđầyđủtiệnnghi,cóvòinướcnóngvànướclạnh…

Tiếp theo là phòng ở của thủy thủ dài năm mét. Nhưng cửa

phòngđóngkínnêntơikhơngxácđịnhđượcsốlượngngườilàm

trêntàu.

Bức tường khơng thấm nước thứ tư ngăn phòng ở của thủy

thủ với buồng máy. Chúng tôi mở cửa bước vào buồng, nơi

thuyềntrưởngNemo–mộtkỹsưhạngnhất–đặtcácmáymóc

chạytàuNautilus.

Buồng máy dài khoảng hai mươi mét, điện sáng trưng. Nó

gồmhaiphần:phầnđầucónhữngắc-quysảnrađiệnnăng;phần

saugồmtồnmáymóc.

Tơi ngửi thấy ngay một mùi khó chịu trong buồng máy.

ThuyềntrưởngNemonhậnrađiềuđóvànói:

- Ngài đã ngửi phải mùi của chất khí lấy ra từ natri. Nhưng

cũng đành chịu, biết làm thế nào? Tuy vậy, sáng nào tơi cũng

thơnggiórấtkỹtrongcảtàu.

Tất nhiên tơi thấy rất thú vị khi xem buồng máy của tàu

Nautilus.

ThuyềntrưởngNemonói:

- Ngài thấy đấy, điện do ắc-quy sản ra được đưa đến buồngmáy,làmchạyđộngcơđiện.Nhữngđộngcơnàythôngquamột

hệ thống máy phức tạp làm quay chân vịt. Mặc dù chân vịt có

đường kính tới sáu mét, nó vẫn quay được với tốc độ một trăm

haimươivòngmộtgiây.

-Vàđẩytàuchạynhanh…

-Nămmươihảilýmộtgiờ.

ỞđâycóẩngiấumộtđiềubímậtmàtơikhơngdámnàiNemo

giải thích. Điện sao có được cường độ cao như vậy? Cái năng

lượngcựcmạnhấybắtđầutừđâu?…Tơihỏi:

- Thưa thuyền trưởng, những thành tựu của ngài thật đã rõ

ràng, tơi khơng dám đòi hỏi giải thích gì thêm. Tơi vẫn chưa

quên chuyện tàu Nautilus đã chạy xung quanh tàu Lincoln tài

tìnhvànhanhthếnào.Nhưngtốcđộcaochỉlàmộtmặt.Còncần

phảithấyhướngđicủatàu.Còncầnbiếtcáchláitàusangphải,

sangtrái,nổilên,lặnxuốngnữa!Ngàilàmthếnàođểcóthểlặn

xuống biển sâu, nơi áp suất lên tới một trăm át-mốt-phe? Làm

thế nào để nổi lên mặt biển được? Sau hết, làm thế nào để tàu

chạy được ở mức nước do mình lựa chọn? Nhưng hỏi ngài như

vậycólẽhơisỗsàng,phảikhơngạ?

-Thưagiáosư,khơngsaocả,–Nemotrảlờisaugiâylátngập

ngừng,–vìngàisẽvĩnhviễngắnbóvớicontàunày.Bâygiờmời

ngàivàophòngkhách.Ởđócómộtchỗlàmviệcthậtsự,ngàisẽ

đượcbiếttấtcảnhữngđiềucầnbiếtvềtàuNautilus.Chương13

VàiconsốMột lát sau, chúng tơi đã ngồi trên đi văng phòng khách,

miệng ngậm xì gà. Thuyền trưởng trải ra trước mặt tơi

nhữngbảnsơđồtàuNautiluscắtngangvàcắtdọc.Ơngtanói:

-Thưangài,đâylànhữngbảnvẽcontàucủachúngta.Tàucó

dáng một hình trụ dài, hai đầu hình nón. Nó giống một điếu xì

gà,vàởLondonngườitachorằnghìnhđólàthíchhợpnhấtđối

với loại tàu này. Tàu dài bảy mươi mét, chỗ rộng nhất là tám

mét. Nó khơng được đóng theo tỉ lệ chiều rộng bằng một phần

mườichiềudàinhưcáitàuchạyhơinướccủacácngài.Tuyvậy,

vớikíchthướcđó,tàuvẫnrẽnướcmộtcáchdễdàngvàkhơngbị

ảnhhưởnggìđếntốcđộ.

Kích thước đó cho phép tính ra diện tích và thể tích tàu

Nautilus.Diệntíchcủanólàmộtngànmườimộtmétvng,thể

tích là một ngàn năm trăm mét khối. Tóm lại khi tàu lặn hẳn

xuống nước, nó đẩy đi một ngàn năm trăm mét khối nước hay

mộtngànnămtrămtấnnước.

Khithiếtkếchiếctàungầmnày,tơitínhtốnrằnglúcchotàu

xuốngnước,chínphầnmườithểtíchnósẽchìm,cònmộtphần

mườisẽnổi.Trongnhữngđiềukiệnđó,contàusẽchỉđẩyđimột

lượng nước bằng chín phần mười thể tích của nó, nghĩa là một

ngànbatrămnămsáumétkhối,haymộtngànbatrămnămsáu

tấn nước. Như vậy, cấu tạo con tàu khơng cho phép một trọng

lượngvượtqconsốđó.TàuNautiluscóhaivỏ:mộtvỏngồi,mộtvỏtrong,đượcnối

vớinhaubằngnhữngxàbằngsắt,khiếntàucósứcbềnđặcbiệt.

Nhờ cấu tạo như vậy, tàu trở thành một khối vững chắc có thể

chống lại mọi áp lực bên ngồi. Tàu vững chắc khơng phải do

những đinh tán ở vỏ ngồi mà nhờ được hàn liền và tính đồng

nhất của vật liệu. Do đó, tàu có thể chống chọi được với những

vùngbiểnhungdữnhất.

Hai vỏ tàu được làm thép tấm có tỉ trọng bảy phẩy tám. Vỏ

ngồi dày ít nhất năm xen ti mét, nặng ba trăm chín tư phẩy

chínsáutấn.Vỏtronglòngtàu:sống,caonămmươixentimét;

rộnghaimươilămxentimét;nặngsáuhaitấn.Máymóc,đồđạc,

thiếtbịcácloạitổngcộngnặngchíntrămsáumốtphẩysáuhai

tấn. Như vậy, trọng lượng cả tàu là một ngàn ba trăm năm sáu

phẩynămtámtấn,ngàirõchứạ?

-Rấtrõ.–Tơitrảlời.

Thuyềntrưởngnóitiếp:

- Khi chạy trên mặt đại dương, tàu nổi lên một phần mười.

Nếu muốn tàu chìm hẳn xuống thì cần có những bể chứa được

mộtlượngnướcbằngmộtphầnmườithểtíchcủanó,haylàmột

trămnămmươiphẩybảyhaitấnnước.Lúcnàytrọnglượngtàu

sẽlàkhoảngmộtngànnămtrămlinhbảytấn,vànósẽchìmhẳn

xuống. Thưa giáo sư, trên thực tế đúng là vậy! Trong tàu

Nautiluscónhữngbểchứa,chỉcầnmởvòilànướcsẽvào,tàusẽ

chìmxuốngngangmặtbiển.

- Thưa thuyền trưởng, ở đây nảy ra một khó khăn chính. Cứ

chorằngtàucủangàicóthểchìmxuốngngangmặtbiển.Nhưng

xuốngtớicáclớpnướcsâu,lẽnàonókhơngphảichịumộtáplực

rấtcaocủacáclớpnướcphíatrên?Lẽnàolớpáplựcđólạikhơng

đẩy tàu từ dưới lên bằng một lực khoảng một át-mốt-phe ở độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§12. Tất cả đều chạy bằng điện!

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×