Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ý kiến đánh giáSố phiếu

Tỷ lệ (%)

Học thuộc lòng

14

56.00

Học hiểu và biết vận dụng thực tế

8

32.00

Không học và luôn sử dụng tài liệu khi làm bài

3

12.00

Câu 8. Theo Thầy (Cô), trong giảng dạy ý thức pháp luật cho sinh viên hiện nay nên

sử dụng phương pháp nào?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Phương pháp độc thoại

0

Phương pháp thảo luận nhóm

11

44.00

Phương pháp tình huống

14

56.00

Câu 9. Những khó khăn Thầy (Cơ) thường gặp khi giảng dạy môn pháp luật?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

- Giáo viên chưa đủ kiến thức pháp luật

3

12.00

- Phương pháp dạy chưa phù hợp

9

36.00

- Thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy

5

20.00

- Thái độ học tập của sinh viên

8

32.00

Câu 10. Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ vận dụng kiến thức pháp luật

của sinh viên trong cuộc sống?

Mức độ đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Tốt

8

32.00

Chưa tốt

14

56.00

Không biết cách vận dụng

3

12.00

Câu 11. Theo Thầy (Cơ), có nên thành lập tổ tư vấn tâm lý - pháp luật trong nhà

trường hiện nay?

Cần thiếtChưa cần thiếtKhông cần thiếtMức độ đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Cần thiết

14

56.00

Chưa cần thiết

7

28.00

Không cần thiết

4

16.001724.3.TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA SINH VIÊN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆ N K HOA HỌ C XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU TRƯNG CẦU Ý

KIẾN

(Đối với sinh viên)

Tổng số : 1784 phiếu

Câu 1. Theo em pháp luật là gì?

Mức độ đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

- Chính xác

839

47.02

- Tương đối chính xác

466

26.12

- Sai

347

19.46

- Khơng trả lời

132

7.40

Câu 2. Theo anh (chị) việc giáo dục pháp luật cho sinh viên trong nhà trường hiện

nay có cần thiết khơng?

Mức độ đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

- Rất cần thiết

1237

69.34

- Cần thiết

412

23.09

- Không cần thiết lắm

98

5.49

- Không cần thiết

37

2.08

Câu 3. Anh (chị) hãy đánh dấu vào những văn bản luật mà em đã từng đọc?

Các văn bản pháp luật

Số SV được hỏi Số SV đã đọc Tỷ lệ %

Hiến pháp 2013 (sửa đổi)

1784

262

14.68

Bộ luật Lao động

1784

507

28.41

Luật Hơn nhân và gia đình

1784

471

26.40

Luật giao thơng đường bộ

1784

564

31.61

Bộ luật Hình sự

1784

195

10.93

Bộ luật Dân sự

1784

238

13.34

Câu 4. Anh (chị) có thích học bộ mơn pháp luật khơng?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

- Thích

574

32.17

- Bình thường

721

40.42

- Khơng thích

472

26.45

- Khơng có ý kiến

17

0.96

Câu 5. Phương pháp giảng dạy của giáo viên luật ở lớp anh (chị) chủ yếu là gì?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu Tỷ lệ (%)

Chủ yếu là phương pháp độc thoại

1089

61.04

Chủ yếu là phương pháp thảo luận nhóm

552

30.94

Chủ yếu là phương pháp nêu vấn đề

143

8.02

Câu 6. Anh (chị) thích tham gia các hoạt động giáo dục YTPL ngoài giờ lên lớp khơng?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Thích

757

42.43

Bình thường

458

25.69

Khơng thích

503

28.19

173Khơng có ý kiến663.69Câu 7: Theo anh (chị), hình thức giáo dục YTPL nào có hiệu quả nhất?

Hình thức tun truyền

Tỷ lệ ý kiến đánh giá (%)

Nói chuyện chuyên đề

42

Sách báo, tạp chí

55

Phương tiện truyền thanh, truyền hình

59

Học chính khố trong nhà trường

87

Thi tìm hiểu pháp luật

52

Internet

68

Câu 8. Theo anh (chị), sự hiểu biết pháp luật của sinh viên tỉnh Quảng Ninh hiện nay

ở mức độ nào?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Hiểu tương đối đầy đủ về pháp luật

547

30.66

Hiểu một cách sơ sài về pháp luật

812

45.52

Chưa hiểu nhiều về pháp luật

279

15.64

Khơng có ý kiến

146

8.18

Câu 9. Khi xảy ra xung đột trong cuộc sống anh (chị) thường giải quyết bằng cách nào?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Dựa vào những chuẩn mực đạo đức

906

50.78

Căn cứ vào pháp luật

528

29.69

Tự ý giải quyết theo cách riêng của mình

284

15.92

Khơng có ý kiến

66

3.69

Câu 10. Theo anh (chị), cần phải làm gì để có thể học tốt bộ mơn pháp luật?

(có thể chọn nhiều phương án)

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Giảng viên cần có phương pháp giảng dạy hấp dẫn

1205

67.54

Đổi mới chương trình, nội dung mơn học

738

41.36

Sử dụng hình ảnh trực quan hỗ trợ việc học trên lớp

643

36.04

Giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành cho sinh viên

1052

58.96

Ý kiến khác

146

8.18

Câu 11. Anh (chị) có thể đánh giá nội dung, chương trình bộ mơn pháp luật hiện nay?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Dễ hiểu

495

27.75

Có nhiều nội dung trừu tượng, khó hiểu

778

43.61

Khó hiểu

389

21.80

Khơng có ý kiến

122

6.84

Câu 12. Theo anh (chị) yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện ý thức pháp

luật cho sinh viên? (có thể lựa chọn nhiều phương án)

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Sự giáo dục của nhà trường

1005

56.33

Sự giáo dục của gia đình

769

43.10

Tác động của xã hội

1223

68.55

174Mối quan hệ bạn bè

Ý thức rèn luyện của bản thân852

127617547.75

71.52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×