Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN LUẬT

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆ N K HOA HỌ C XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(Đối với giảng viên luật)

Để đánh giá thực trạng ý thức pháp luật và công tác giáo dục ý thức pháp

luật cho sinh viên tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị biện pháp

nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên, chúng tôi rất mong

nhận được sự hợp tác của các Thầy (Cô). Ý kiến của các Thầy (Cơ) sẽ là những

thơng tin rất có giá trị đối với công tác nghiên cứu của chúng tơi.

Câu 1. Thầy (Cơ) vui lòng cho biết đơi điều về bản thân

a) Cơ quan cơng tác:………………………………………………………………….

b)

Trình

độ

chun

mơn:…………………………………...…….

……………………..

c)

Chun

ngành

đào

tạo:.............................................................................................

Câu 2. Theo Thầy (Cơ), các mơn pháp luật hiện nay có ý nghĩa như thế nào trong

quá trình giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên?

Rất quan trọngQuan trọng 

Không quan trọngCâu 3. Thầy (Cơ) có nhận xét gì về nội dung, chương trình mơn pháp luật đang

giảng dạy trong nhà trường hiện nay?

Rất phù hợp 

Phù hợp 

Có nhiều nội dung chưa phù hợp 

Câu 4. Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về thái độ học tập của sinh viên đối với các

mơn pháp luật hiện nay?

Tích cực 

Bình thường 

Thờ ơ 

Câu 5. Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ hiểu biết kiến thức pháp luật

của sinh viên trong nhà trường?

Cao 

Trung bình 

Thấp 

Rất thấp 

Câu 6: Theo Thầy (Cô), để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức pháp luật cho sinh

viên tỉnh Quảng Ninh cần: (có thể lựa chọn nhiều phương án)

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giảng viên.Trang bị phương tiện, tài liệu phục vụ giảng dạyLựa chọn nội dung pháp luật phù hợp lứa tuổi sinh viênTích cực tuyên truyền pháp luật cho sinh viên bằng hình thức phù hợp 

Thành lập tổ tư vấn Tâm lý - giáo dục pháp luật cho sinh viênCâu 7. Thầy (Cô) có thể cho biết phương pháp học mơn pháp luật của đa số sinh

viên là gì?

Học thuộc lòng

 Học hiểu và biết vận dụng vào thực tếKhông học và luôn sử dụng tài liệu khi làm bàiCâu 8. Theo Thầy (Cô), trong giảng dạy ý thức pháp luật cho sinh viên hiện nay

nên sử dụng phương pháp nào?

Phương pháp độc thoạiPhương pháp thảo luận nhóm 

Phương pháp nêu vấn đềPhương pháp khác (đề nghị ghi cụ thể).........................................................................

165Câu 9. Những khó khăn Thầy (Cô) thường gặp khi giảng dạy môn pháp luật?

Giáo viên chưa đủ kiến thức pháp luậtPhương pháp giảng dạy chưa phù hợpThiếu thiết bị phục vụ giảng dạyThái độ học tập của sinh viênCâu 10. Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ vận dụng kiến thức pháp luật

của sinh viên trong cuộc sống?

TốtChưa tốtKhông biết cách vận dụngCâu 11. Theo Thầy (Cơ), có nên thành lập tổ tư vấn tâm lý - pháp luật trong nhà

trường hiện nay?

Cần thiếtChưa cần thiếtKhông cần thiếtXin trân trọng cảm ơn Quý Thầy (Cô)166PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI SINH VIÊN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆ N K HOA HỌ C XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(Đối với sinh viên)

Để đánh giá thực trạng ý thức pháp luật và công tác giáo dục ý thức pháp

luật cho sinh viên tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị biện pháp

nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên, chúng tôi rất mong

nhận được sự hợp tác của các anh (chị) sinh viên. Ý kiến của các anh (chị) sẽ là

những thơng tin rất có giá trị đối với cơng tác nghiên cứu của chúng tơi.

Câu 1. Pháp luật là gì ?....…………………………………………………………

Câu 2. Theo anh (chị) việc giáo dục pháp luật cho sinh viên trong nhà trường hiện

nay có cần thiết không?

Rất cần thiết 

Cần thiết 

Không cần thiết lắm  Không cần thiết 

Câu 3. Anh (chị)hãy đánh dấu vào những văn bản luật mà em đã từng đọc?

Các văn bản pháp luật

Hiến pháp 1992

Bộ luật Lao động

Luật Hôn nhân và gia đình

Luật giao thơng đường bộ

Bộ luật Hình sự

Bộ luật Dân sự

Câu 4. Anh (chị) có thích học bộ mơn pháp luật khơng?

Thích 

Khơng thích 

Bình thường 

Câu 5. Phương pháp giảng dạy của giáo viên luật ở lớp anh (chị) chủ yếu là gì?

Chủ yếu là phương pháp độc thoạiChủ yếu là phương pháp thảo luận nhóm 

Chủ yếu là phương pháp nêu vấn đềCâu 6. Anh (chị) thích tham gia các hoạt động giáo dục ý thức pháp luật ngồi giờ

lên lớp khơng?

ThíchBình thườngKhơng thíCâu 7: Theo anh (chị), hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật nào có hiệu quả

nhất?

Nói chuyện chun đềSách báo, tạp chíPhương tiện truyền thanh, truyền hìnhInternetHọc chính khố trong nhà

trườngCâu 8. Theo anh (chị), sự hiểu biết pháp luật của sinh viên tỉnh Quảng Ninh hiện

nay ở mức độ nào?

Hiểu tương đối đầy đủ về pháp luậtHiểu một cách sơ sài về pháp luậtChưa hiểu nhiều về pháp luật167Câu 9. Khi xảy ra mâu thuẫn hoặc xung đột trong cuộc sống anh (chị) thường giải

quyết bằng cách nào?

Dựa vào những chuẩn mực đạo đứcCăn cứ vào pháp luậtTự ý giải quyết theo cách riêng của mình. 

Lý do em hành động như vậy? ..........................................................................

Câu 10. Theo anh (chị), cần phải làm gì để giúp em học tốt bộ mơn pháp luật?

(có thể chọn nhiều phương án)

Giảng viên cần có phương pháp giảng dạy hấp dẫn

Đổi mới chương trình, nội dung mơn họcCó các hình ảnh, giáo cụ trực quan hỗ trợ việc học trên lớpGiảm lý thuyết, tăng thời gian ngoại khoá, thực hành cho sinh viên

Ý kiến khác…………………………………………………………

Câu 11. Anh (chị) có thể đánh giá nội dung, chương trình bộ mơn pháp luật hiện

nay?

Dễ hiểuCó nhiều nội dung trừu tượng, khó hiểuKhó hiểuCâu 12. Theo anh (chị) yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện ý thức pháp

luật cho sinh viên? (có thể lựa chọn nhiều phương án).

Sự giáo dục của nhà trườngSự giáo dục của gia đìnhTác động của xã hộiMối quan hệ bạn bèÝ thức rèn luyện của bản thânXin trân trọng cảm ơn Anh (chị)168PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA

4.1.TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆ N K HOA HỌ C XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU TRƯNG CẦU Ý

KIẾN

(Đối với cán bộ quản lý)

Tổng số : 31 phiếu

Câu 1. Xin đồng chí cho biết đơi điều về bản thân

Nội dung

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Trình độ chun mơn :

0

0

Cử nhân

Thạc sĩ

26

83.87

Tiến sĩ

5

16.13

Chức vụ hiện nay:

Hiệu trưởng

11

35.48

Phó Hiệu trưởng

20

64.52

Câu 2. Theo đồng chí, giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên trong nhà trường

quan trọng như thế nào đối với q trình giáo dục tồn diện sinh viên?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Rất quan trọng

23

74.19

Quan trọng

08

25.81

Khơng quan trọng

0

0

Câu 3. Xin đồng chí cho biết nhà trường đã áp dụng những hình thức giáo dục ý

thức pháp luật nào? (Đồng chí có thể lựa chọn nhiều phương án)

Ý kiến trả lời

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Giảng dạy chính khố trên lớp

31

100

Thi tìm hiểu pháp luật

18

58.06

Nói chuyện chun đề

11

35.50

Hình thức khác

16

51.61

Câu 4. Đồng chí có đánh giá gì về trình độ hiểu biết pháp luật của sinh viên trong

nhà trường?

Mức độ đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Cao

5

16.13

Trung bình

14

45.16

Thấp

8

25.81

Rất thấp

4

12.90

Câu 5. Theo đồng chí, trong nhà trường hiện nay có cần thành lập tổ tư vấn tâm lý pháp luật không?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Rất cần thiết

6

19.35

Cần thiết

13

41.94

Chưa cần thiết

7

22.58

Khơng cần thiết

5

16.13

169Câu 6. Đồng chí vui lòng cho biết hằng năm nhà trường đã tiến hành hoạt động

giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên ở mức độ nào?

Ý kiến đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Thường xuyên

18

58.06

Thỉnh thoảng

9

29.03

Không tiến hành

4

12.91

Câu 7. Theo đồng chí, các bộ mơn pháp luật hiện nay có ý nghĩa như thế nào trong

q trình giáo dục sinh viên?

Mức độ đánh giá

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

Rất quan trọng

16

51.61

Quan trọng

13

41.94

Không quan trọng

2

6.45170Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×