Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ

Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu trúc trình bày23Thù lao lao độngTiền lương/tiền côngKhuyến khích tài chínhPhúc lợi và dịch vuTiền lương/tiền công24Khái niệm liên quanHệ thống tiền lương thống nhất của Nhà nướcTrình tự xây dựng hệ thống trả công của doanh nghiệpHình thức trả côngKhái niệm liên quan25Chế độ tiền lươngThang lương/bảng lươngNgạch lươngBậc lươngHệ số lươngMức lươngTiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuậtHệ thống tiền lương thống nhất của Nhà

nước26Chế độ tiền lương cấp bậcChế độ tiền lương chức vuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×