Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự đoán cung nhân lực từ bên ngoài

Dự đoán cung nhân lực từ bên ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

28Cấu trúc trình bày

Vai trò của KHH NNLDự đốn cầu nhân lựcDự đốn cầu nhân lựcĐiều hòa cung-cầu nhân lực29Điều hòa cung-cầu nhân lực

Dư cầu lao độngDư cung lao độngCân bằng cung-cầu lao động3031Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự đoán cung nhân lực từ bên ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×