Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhân tố ảnh hưởng

Nhân tố ảnh hưởng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vai trò của KHH NNL

Khái niệm và vai tròPhân loạiNhân tố ảnh hưởngQuy trình13Quy trình

Xem Hình IV-1, trang 691415Cấu trúc trình bày

Vai trò của KHH NNLDự đốn cầu nhân lựcDự đốn cung nhân lựcĐiều hòa cung-cầu nhân lực16Dự đốn cầu nhân lực

Khái niệm cầu nhân lựcNhân tố ảnh hưởngPhân loại17Khái niệm cầu nhân lực

Là số lượng và cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc khối lượng công việc

của tổ chức trong một thời kỳ nhất định18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân tố ảnh hưởng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×