Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương pháp thu thập thông tin

Các phương pháp thu thập thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thông

thông tin

tin

Phỏng vấn : Đặt câu hỏi trực tiếp với người thực

hiện công việc.Thích hợp để thu thập thông tin về công việc của mọi vị

trí trong tổ chức

Ưu điểm: Thông tin chi tiết, người phỏng vấn có thể giải

thích câu hỏi, thay đổi cách đặt câu hỏi để người trả lời

đưa ra thông tin chính xác

Nhược điểm: Tốn thời gianQuan sát : trực tiếp quan sát công việc được

thực hiện như thế nào trên thực tế.

Thường áp dụng đối với công việc dễ quan sát thấy.

Ưu điểm: Có được thông tin phong phú về công việc

Nhược điểm: Có thể gặp phản ứng của người được quan

sát.Các

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thông

thông tin

tin

Ghi nhật ký công việc: CBCCVC tự ghi chép

lại các hoạt động thực hiên cơng việc của

mình

Thích hợp để thu thập thơng tin về công việc

của lao động gián tiếp cũng như công nhân trực

tiếp

Ưu điểm: tiết kiệm chi phí

Nhược điểm: người trả lời có thể đưa ra thông tin

không đúng sự thật, việc ghi chép khó đảm bảo

tính liên tụcCác

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thơng

thơng tin

tin

 Ghi chép các tình h́ng bất ngờ, quan trọng:

quan sát và phát hiện ra các tình h́ng bất ngờ,

có ảnh hưởng đến kết quả cơng việc

 Thích hợp để thu thập thông tin bổ sung

 Ưu điểm: cho phép khám phá những yêu cầu đặc

biệt mà người thực hiện cần có khi xảy ra những

tình huống bất ngờ

 Nhược điểm: tốn thời gian, công sức khi thu thập

thơng tinThẩm

Thẩm định

định thơng

thơng tin

tin

 Mục đích:

 Kiểm tra độ chính xác của

các thông tin được cung cấp

 Bổ sung những thơng tin còn

thiếu Nguồn thẩm định thích

hợp

 Cán bộ quản lý trực tiếp

 Đồng nghiệp

 Các chuyên giaBản

Bản Mơ

Mơ tả

tả vị

vị trí

trí việc

việc làm

làm :: Ba

Ba nội

nội dung

dung cơ

cơ bản

bản

 Mô tả công việc: Các nhiệm vụ cần hoàn thành

 Yêu cầu của công việc đối với người thực hiện:

trình độ và kỹ năng đặc thù cần có để hoàn thành

công việc

 Tiêu chuẩn kết quả công việc: thước đo đánh giá

kết quả công việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp thu thập thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×