Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.Các hình thức trả lương

IV.Các hình thức trả lương

Tải bản đầy đủ - 0trang

V.1.Ý

V.1.Ý nghĩa

nghĩa của

của phúc

phúc lợi

lợi và

và dịch

dịch vụ

vụ

Đảm bảo cuộc sống cho người lao độngCó ý nghĩa trong việc thu hút và gìn giữ

lao động có trình độ chun mơn caoGóp phần nâng cao năng suất lao động,

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

cho người lao độngGiảm bớt gánh nặng xã hội trong việc

chăm lo cho người lao độngV.2.Các

V.2.Các loại

loại phúc

phúc lợi

lợi và

và dịch

dịch vụ

vụ

Phúc lợi bắt buộc : doanh nghiệp phải thực hiện

theo yêu cầu của pháp luật

BHXH, BHYT, BH thất nghiệpPhúc lợi tự nguyện: thực hiện tùy theo khả năng tài

chính và quan điểm quản lý của tổ chức.Mục tiêu: khuyến khích nhân viên làm việc tốt, thu hút lao động

Các loại phúc lợi tự nguyện:

Phúc lợi bảo hiểm: chương trình chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm

nhân thọ, bảo hiểm mất khả năng lao động

Phúc lợi bảo đảm: Bảo đảm thu nhập, bảo đảm hưu trí

Phúc lợi cho thời gian không làm việc (nghỉ phép, nghỉ lễ…)

Phúc lợi do bố trí lịch làm việc linh hoạt: hỗ trợ cho 1 số lao

động “đặc biệt”V.2.Các

V.2.Các loại

loại phúc

phúc lợi

lợi và

và dịch

dịch vụ

vụ

Dịch vụ cho người lao động:

 Dịch vụ tài chính: bán giảm giá,

hiệp hội tín dụng, mua cổ phần với

giá ưu đãi, cantin/nhà ăn với giá rẻ

 Các dịch vụ xã hội:Trợ cấp giáo dục: hỗ trợ 1 phần hoặc

tồn bộ kinh phí đào tạo

Dịch vụ giải trí: tham quan, dã ngoại

Hoạt động văn hóa thể thao

Dịch vụ nhà ở (công vụ)

Trợ cấp đi lại: xe đưa đón

Trợ cấp điện thoạiV.3.

V.3. Xây

Xây dựng

dựng và

và quản

quản lý

lý chương

chương trình

trình phúc

phúc lợi

lợivà dịch

dịch vụ

vụ :: ngun

ngun tắc

tắc

Chí phí của chương trình nằm trong khả năng thanh tóan của

doanh nghiệpChương trình phải được xây dựng và thực hiện một cách

cơng bằngChương trình phải có lợi cho doanh nghiệp và người lao động

 Có tác dụng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp

 Được người lao động tham gia và ủng hộ5.4.Quản

5.4.Quản lý

lý chương

chương trình

trình phúc

phúc lợi

lợi

Nghiên cứu chương trình phúc lợi của

các DN khácNghiên cứu sở thích và sự lựa chọn

của CBCNVXây dựng qui chế phúc lợiQuản lý chi phíTrao đổi thường xun với CBCNV để

có thơng tin phản hồiCHƯƠNG

CHƯƠNG 10

10

QUAN

QUAN HỆ

HỆ LAO

LAO ĐỘNG

ĐỘNGNội

Nội dung

dungI.Khái niệm, chủ thể, mục tiêu và nơi

dung của QHLĐ

II. Bất bình

III. Tranh chấp lao động

IV. Kỷ luật lao động

V. Hợp đồng lao động và thỏa ước lao

động tập thểI.I. Khái

Khái niệm,

niệm, chủ

chủ thể,

thể, mục

mục tiêu

tiêu và

và nơi

nơi dung

dung của

của

QHLĐ

QHLĐ

1. Kh¸i niƯm

1.QHLĐ là tồn bộ các mối QHXH hình thành giữa các bên trong

quá trình lao động (là quan hệ phát sinh trong quá trình lao động) Quan hệ giữa người lao động với nhau

 Quan hệ giữa người lao động và người sử

dụng lao động

2. QHLĐ là mối quan hệ làm việc giữa một bên là người lao động

(hay đại diện của họ) và một bên là người sử dụng lao độngI.I. Khái

Khái niệm,

niệm, chủ

chủ thể,

thể, mục

mục tiêu

tiêu và

và nôi

nôi dung

dung của

của

QHLĐ

QHLĐ

2. Chủ thể của QHLĐ

a.Người sử dụng lao động

-Có thể là cá nhân hoặc tổ chức

-Cá nhân: là người sở hữu tư liệu SX hoặc đại diện

của người sở hữu để trực tiếp thực hiện công việc

điều hành quản lý DN, được tồn quyền sử dụng

và trả cơng người lao động (Giám đốc, Tổng giám

đốc…)

-Tập thể chủ sử dụng lao động: nghiệp đoàn

những người chủ sử dụng được thành lập trong 1

ngành/nghềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.Các hình thức trả lương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×