Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.1Cách xây dựng tiêu chí đánh giá

II.1Cách xây dựng tiêu chí đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.2.

II.2. Các

Các yêu

yêu cầu

cầu đối

đối với

với HT

HT đánh

đánh giá

giá

Yêu cầu về tính phù hợp: phù hợp và phục vụ

mục tiêu quản lýu cầu về tính nhạy cảm: phân biệt người

hồn thanh tốt và khơng hồn thành tốt CVu cầu về tính tin cậy: nhất quán trong đánh

giáYêu cầu về tính thực tiễnYêu cầu về tính chấp nhận đượcĐiều kiện cần có để hệ thống đánh giá

đáp ứng yêu cầu về tính nhạy cảm,

tính nhất quán?II.3.

II.3. Các

Các lỗi

lỗi thường

thường gặp

gặp khi

khi đánh

đánh giá

giá

Thiên vịThành kiếnXu hướng trung bìnhBị ảnh hưởng bởi sự kiện gần nhấtThái cựcĐịnh kiến về văn hóaIII.

III. Các

Các phương

phương pháp

pháp đánh

đánh giá

giá

Phương pháp thang đo đánh giá đồ

họa/thang điểm đánh giá

Phương pháp danh mục kiểm tra

Phương pháp ghi chép các sự kiện quan

trọng

Phương pháp thang do dựa trên hành vi

Phương pháp Quản lý theo mục tiêu

Phương pháp so sánh

Phương pháp sử dụng bản tường thuậtIII.1.

III.1. Phương

Phương pháp

pháp thang

thang đo

đo đánh

đánh giá

giá đồ

đồ

họa/thang

họa/thang điểm

điểm

Ví dụ : đối với nhân viên hành chính

Tiêu chí đánh giáMức độ đáp ứng yêu cầu CV

1 (K)2 (TB)3 (K)4 (T)5 (XS)Soạn thảo văn bản và xử lý

cơng văn đi đến kip thời,

chính xác12345Lưu giữ cơng văn đi, đến đầy

đủ, chính xác, khoa học12345Chuyển phát công văn, tài

liệu, thông tin kịp thời, đầy đủ12345Sự hài lòng của đồng nghiệp,

đối tác12345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.1Cách xây dựng tiêu chí đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×