Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NHẬN THẦU BAN QLDA MỸ THUẬN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NHẬN THẦU BAN QLDA MỸ THUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

--------Biên bản số:........../KTTrang 54CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Ngày

tháng

năm 200BÁO CÁO HÀNG NGÀY

Đơn vò thi công:

Đoạn tuyến, công trình:

Hạng mục công việcNgày

Vò trítháng

Thời tiết:năm

Miêu tảGhi chú:ĐƠN VỊ THI CÔNGKỸ SƯ GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

---------Trang 55CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********BÁO CÁO NGÀY

Vò trí

Nội dung công việc:Ngàythángnăm 200Nhân lực

- Đốc công, đội

trưởng

- Công nhân kỹ

thuật

- Lao động thủ công

- Kỹ sư

Trang thiết bòSố lượngSố giờ làm việcSố lượngsố giờ làm việcVật liệuĐơn vòKhối lượngNHÀ THẦUKỸ SƯ GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 56CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********BÁO CÁO HÀNG TUẦN

(Toàn bộ công trình)

Từ// 200đến//200Đơn vò thi công:Hạng mục

công

việcHạng mục công việc chính đã thực hiện

Đơn vò

Khối lượng

Khối lượng

Khối

tính

thiết kế được

thực hiện

lượng

duyệt

đến nay

tuần

nàyTỷ lệ % của dự án đã hoàn thành trong giai đoạn trước

Tỷ lệ % hoàn thành trong tuần này

Tỷ lệ % của dự án đã hoàn thành đến giai đoạn này

Tỷ lệ % cần hoàn thành theo độ đã vạch

Đánh giá nhanh/ chậm thoe tiến độ đã vạch

LẬP BÁO CÁO

(Đơn vò thi công)KIỂM TRA

(Kỹ sư giám sát)Ghi

chúCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 57CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********DANH MỤC THIẾT BỊ CỦA TỪNG MŨI THI CÔNG

HOẠT ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Ngàytháng

năm

Loại

Công suất

hoặc năng

suấtĐƠN VỊ THI CÔNGSố lượng

Yêu cầu

Tại hiện

trườngTình trạng

làm việcKỸ SƯ GIÁM SÁTGhi

chúCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 58CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********DANH MỤC THIẾT BỊ CỦA TỪNG MŨI THI CÔNG

HOẠT ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Ngàytháng

Loạinăm

Công

suất

hoặc

năng

suấtNHÀ THẦUSố lượng

Yêu cầu

Tại hiện

trườngTình trạng

làm việcGhi chúTRƯỞNG TƯ VẤN GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 59CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA NHÀ THẦU LÀM VIỆC

TÀI HIỆN TRƯỜNG

Ngàytháng

năm

Chức danhSố lượng

trong tháng

nàySố lượng của

tháng trướcGhi chúGiám đốc dự án

Phó giám đốc dự án

Kỹ sư thi công đường

Kỹ sư cầu

Kỹ sư vật liệu

Kỹ sư giám sát chất

lượng

Kỹ sư đo lường

Cán bộ khảo sát

Nhân viên thí nghiệm

Đốc công

Lao động chuyên môn

Lao động phổ thôngĐƠN VỊ THI CÔNGKỸ SƯ GIÁM SÁTTRƯỞNG TƯ VẤN GIÁM

SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 60CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA NHÀ THẦU LÀM VIỆC TẠI HIỆN

TRƯỜNG

Ngày

Đơn vò thi công:

Đoạn tuyến, công trình:

Hạng mục Đơn vòKhối lượng

thiết kế được

duyệtthángKhối lượng thi

công thực tếnămSo với

tiến độ

dự kiếnghi chúKết luận:

ĐƠN VỊ THI CÔNGKỸ SƯ GIÁM

SÁTTRƯỞNG TƯ VẤN

GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 61CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********THƯ BÁO

Ngàythángnăm 200Người gửi:.............................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Gửi tới:..................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nội dung:................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Kỹ sư thường trú

TVGSCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 62CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

năm 200Ngày

tháng

Kính gửi:

Tuyến đường.........................................................................................................

Tổng chiều dài:....................................................................................................

Tổng giá trò hợp đồng........................................................................................

Thời gian thực hiện hợp đồng............................................................................

Thời gian gia hạn (nếu có).................................................................................

Tỷ lệ % toàn bộ công việc đã hoàn thành cho đến nay:

Tỷ lệ % toàn bộ công việc hoàn thành tròng tháng này:......................

Nhanh/chậm so với tiến độL.............................................................................

.................................................................................................................................

Nhận xét đánh giá:...........................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KỸ SƯ THƯỜNG TRÚ

TVGSCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 63CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********CHỨNG CHỈ HÀNG THÁNG

Tỉnh:......................................................Năm tài chính:......................................

Tư vấn giám sát...............................Chứng chỉ số.........................................

Đơn vò thi công.................................. Cho tháng thứ........................................

Ngày

tháng

năm 200

Danh mục, đoạn tuyếnTTHạng

mụcĐơn vòGiá trò (Đồng)

K.

lượng

thiết

kế

được

duyệtK.

lượng

thực

hiện

đến

nayk.

lượng

thực

hiện

tháng

nàyĐơn

giáTổng

giá trò

(đồng)Tổng giá trò của đoạn đã thực hiện đến nay:

Tỉ lệ đã hoàn thảnh của đoạn cho đến nay:

Tỉ lệ % của đoạn hoàn thành trong tháng này:

Đánh giá của tư vấn giám sát:......................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ĐƠN VỊ THI

CÔNGGIÁM ĐỊNH

VIÊN KHỐI

LƯNGKỸ SƯ

THƯỜNG TRÚ

TVGSCHỦ ĐẦU TƯTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NHẬN THẦU BAN QLDA MỸ THUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x