Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHỮNG ĐIỀM CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ

NHỮNG ĐIỀM CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 32CHƯƠNG VI

CÁC PHỤ LỤC

PHẦN CÁC BIỂU MẪU

DỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********Ngàythángnăm 2002PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Số hợp đồng:

Ngày trình

Thời gian đề nghò kiểm traNhà thầu

Số yêu cầu:Các hạng mục được kiểm traVò tríNgười yêu cầu:Hạng mụcNgười nhận:

Ngày:

Thời gian:Ngày báo cáo:

Người kiểm tra:

Ghi chú:ThờigianCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 33CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Ngàythángnăm 200PHIẾU KIỂM TRA DIỆN TÍCH BÓC LỚP HỮU CƠ

Đơn vò thi công:

Lý trìnhChiều rộng (m)Chiều dài (m)Diện tích (m)SƠ ĐỒ PHÁT HOẠĐƠN VỊ THI CÔNGTƯ VẤN GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 34CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********Phiếu đo đạc số:

Phiếu đo đạc kiểm tra

Ngàythángnăm 200Hạng mục công trình:

Vò trí:Mốc cao độ:Đơn vò thi công:n

cọc

trìnhK.

cáchSố đọc mia

LuiToảTớiCao độ

đường

ngắmCao độ

điểmChênh

lệch

(+)

(-)Phiếu đo đạc số:

Ghi chú: Sau khi đo, xác đònh cao độ các điểm phải đánh giá các cao

độ được đưa vào tính toán. Cao độ nào sai lệch so với thiết kế giám đònh

viên chất lïng phải ghi rõ lý do làm cơ sở chấp thuận.

Đánh giá kết luận:ĐƠN VỊ THI CÔNGKỸ SƯ GIÁM SÁTTRƯỞNG TƯ VẤN

GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

---------Trang 35CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********Ngàythángnăm 200PHIẾU KIỂM TRA KHỐI LƯNG ĐÀO ĐẤT

Đơn vò thi công:

TT

trìnhChiều

(m)rộng Chiều

(m)dài Chiều

(m)dày Khối lượng (m3)Kết luận:.......................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................ĐƠN VỊ THI CÔNGTƯ VẤN GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

---------Trang 36CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********BIÊN BẢN KIỂM TRA VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Hôm nay, ngàythángnăm 200Thành phần:

Đại diện Tư vấn giám sát

Đơn vò thi công:

Đoạn tuyến, công trình:

Lý trìnhVật liệuKhối lượng (m3)Ghi chúKết luận: ......................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

ĐƠN VỊ THI CÔNGGIÁM ĐỊNH VIÊN CHẤT

LƯNGTRƯỞNG TVGSCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

---------Trang 37CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********PHIẾU KIỂM TRA KHỐI LƯNG THI CÔNG NỀN MẶT ĐƯỜNG

Ngàythángnăm 200Hạng mục thi công:

Lý trình:

Đơn vò thi công:

n

cọc

trìnhKhoản

g cách

(m)Cao độ

lớp

trước

(m)Cao độ

hiện

tại (m)Bề

dày

lớp thi

công

(m)Chiều

rộng

(m)1/2

diện

tích

(m2)Khối

lượng

(m3)Tổng cộng

Đơn vò thi côngGiám đònh viên khối lượngCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 38DỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

HẬU

NGHĨA VIỆT NAM

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẠC LIÊU

********

--------Phiếu kiểm tra số........./KT

ngày

tháng

năm 200

Phiếu kiểm tra chất lượng nền đường

1. Tên gói thầu....................................................................km...........................

- Vò trí đoạn kiểm tra:

từ km......................đến km.................

Đơn vò thi công:.....................................................................................................

- Ngày khởi công:...................................ngày hoàn thành:...........................

2. Thành phần kiểm tra:

- Đại diện Tư vấn giám sát:..............................................................................

.................................................................................................................................

- Đại diện đơn vò thi công:...................................................................................

.................................................................................................................................

- Đại diện đơn vò mời:..........................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kết quả kiểm tra:

Thiết kế

Thực tế

- Độ dốc dọc:

- Cao độ tim đường

- Bề rộng nền đường

(tính từ tim ra hai bên)

- Hướng tuyến:

- Taluy nền đường

- Chất lượng đắp đất

- Trồng cỏ:

- Hiện tượng nứt nẻ trên

mặt

- Các vấn đề khác:............................................................................................

4. Kết luận:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG ĐIỀM CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x