Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ BẢN HỌC SINH ĐẦU NĂMHỌ TÊN HỌC SINH:...........................................................................

Ngày tháng năm sinh:...........................................................................

Chiều cao:......................................Cân nặng:..................................Chỗ ở hiện tại:......................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................

Họ tên bố:..............................................................................................

Sinh năm:.....................................Nghề nghiệp:............................Họ tên mẹ:..............................................................................................

Sinh năm:.....................................Nghề nghiệp:.............................Một số lưu ý của gia đình với GVCN về con:

- Về sức khỏe:.. ...........................................................................

................................................................................................................

- Về tính cách:..............................................................................

...............................................................................................................

- Ý kiến khác:..............................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................

PHỤ HUYNHGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM15/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

Ngồi ra, tơi tham khảo ý kiến của GVCN cũ về tình hình chung của lớp

cũng như các trường hợp đặc biệt trong lớp đó. Bên cạnh đó, tơi gần gũi với học

sinh, trực tiếp hỏi các em về gia đình các em, bản thân học sinh để sớm phát

hiện ra những trường hợp học sinh có hồn cảnh khó khăn, yếu kém về năng lực

trí tuệ, những học sinh cá biệt. Sau đó, tơi đi sâu tìm hiểu từng trường hợp cụ

thể cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Trên cơ sở đó tôi ghi chú một

số trường hợp để chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh cụ thể như sau:

Tổng số học sinh của cả lớp: 46 học sinh

+ Về sức khỏe: 1 em sức khỏe yếu, 1 em bị cận thị nặng; 2 em bị loạn thị.

+ Về nhận thức: 4 em đọc, viết còn khó khăn; 1 em là học sinh lên lớp

“vớt” (em này nói ngọng, đọc ngọng, viết sai chính tả nhiều); 9 em nói ngọng,

(phát âm l/n sai, ngọng dấu ngã, dấu hỏi).

+ Về tính cách: 5 em nghịch ngợm, khó bảo; 4 em quá nhút nhát.

+ Hồn cảnh đặc biệt: 1 em khơng có cha; 1 em gia đình kinh tế khó khăn

(bố nghiện rượu, thần kinh không ổn định, mẹ đi chợ đồng nát).

Khi xếp chỗ cho học sinh, luôn chú ý những học sinh có sức khoẻ yếu, học

sinh mắc bệnh về tai, mắt, học sinh thấp thì ngồi bàn trên. Những học sinh học

kém, hiếu động được xếp vào hàng giữa để tiện theo dõi. Tôi cũng xếp xen kẽ học

sinh khá giỏi với học sinh trung bình để các em có điều kiện giúp đỡ nhau trong

học tập cũng như trong việc giữ gìn kỉ luật của lớp (xây dựng những đôi bạn cùng

tiến).

3.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp và tạo uy tín cho đội ngũ cán bộ lớp:

3.2.1. Tìm hiểu và lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp:

Qua những năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi thấy đội ngũ cán bộ lớp là

một bộ phận quan trọng trong việc giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm của

mình. Nếu một lớp học có được đội ngũ cán bộ lớp tháo vát, nhanh nhẹn, nhiệt

tình với cơng việc thì chắc chắn tập thể lớp đó sẽ rất vững mạnh.

Việc lựa chọn đội ngũ cán bộ và hướng dẫn các em cách làm việc là một

việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và đồn kết tập thể học sinh

trong lớp. Để có một tập thể lớp vững mạnh thì trước hết phải lựa chọn được đội

ngũ cán bộ lớp tích cực, đáng tin cậy. Thông thường các GVCN thường chọn

những học sinh giỏi làm cán bộ lớp và chỉ định đội ngũ cán bộ lớp thì tơi lại tiến

hành lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp theo cách riêng của mình. Tơi chọn cả những

16/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

em có sức học chưa tốt, nghịch ngợm, khó bảo để làm cán bộ lớp nhưng chỉ giao

cho các em đảm đương những nhiệm vụ nhằm phát huy những mặt mạnh của

các em và hạn chế những khuyết điểm của các em bởi vì mỗi một học sinh đều

có ưu điểm và khuyết điểm riêng của mình. Qua kinh nghiệm của bản thân, tơi

thấy có những em dù sức học chưa tốt, dù em đó có thể chưa ngoan nhưng nếu

em được cô giáo tin tưởng giao cho một giữ một trọng trách trong lớp thì bản

thân em đó sẽ cảm thấy hưng phấn, thích thú và luôn luôn cố gắng sao cho xứng

đáng với vai trò của mình trong tập thể lớp.

Các bước tiến hành:

+ Đầu tiên, ngay từ đầu năm, qua buổi tiếp xúc ban đầu bằng việc tự giới

thiệu về bản thân của các em, kết hợp với việc tôi thử giao việc, trò chuyện với

các em tơi đã có được những nhận xét khách quan của mình về từng em trong

lớp.

+ Tiếp theo, sau khi có nhận xét khách quan về từng em, tôi đã lựa chọn

một số em nhanh nhẹn, thông minh, nhiệt tình để giúp tơi quản lý các học sinh

khác (dưới sự hướng dẫn của GVCN) nhưng tôi chưa phân cơng vai trò cụ thể

cho các em đó.

+ Sau đó, tơi cho cả lớp lựa chọn, đề cử các bạn mà các em tín nhiệm, tin

tưởng làm cán bộ lớp để biết được nhận xét khách quan của các em.

Nếu nhận xét của các em trùng hợp với nhận xét của tơi thì tơi phân cơng

trọng trách cụ thể cho từng em. Nếu nhận xét của các em chưa hợp lý, chưa

trùng với nhận xét của bản thân tôi thì tơi định hướng cho các em “ bình chọn ”

- Có sức học vững, đạo đức tốt.

- Có uy tín đối với các bạn.

- Mạnh dạn, nhiệt tình và có trách nhiệm với cơng việc được giao.

Cụ thể tơi đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp như sau:

+ Lớp trưởng: Em Bùi Bảo Ngọc. Em này là một học sinh mạnh dạn, thích

tham gia vào các phong trào chung, nhiệt tình với hoạt động của lớp. Đồng thời

em là một học sinh có sức học tốt, ngoan ngỗn. Ngồi ra em có khả năng khuấy

động phong trào của lớp và có khă năng quan sát tốt.

+ Lớp phó: Em Nguyễn Mai Phương – là một học sinh nam nhưng chữ

viết sạch sẽ, học chắc các môn, ngoan ngỗn, được các bạn trong lớp u q,

tín nhiệm.

17/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

+ Quản ca: Em Phạm Quỳnh Anh. Đây là một học sinh có năng khiếu âm

nhạc, năng nổ, sức học khá.

+ Lớp phó lao động: Em Vũ Văn Hải – là một học sinh nam nghịch ngợm,

khó bảo nhưng năng nổ, thích được tham gia các phong trào của lớp, của trường.

+ 4 tổ trưởng:

Em Nguyễn Minh Đức (Tổ trưởng tổ 1)

Em Nguyễn Thùy Dương (Tổ trưởng tổ 2)

Em Phạm An Khang (Tổ trưởng tổ 3)

Em Nguyễn Thu Trang (Tổ trưởng tổ 4).

Các em được lựa chọn là tổ trưởng đều có sức học tương đối tốt, học đều

các mơn, chữ viết rõ ràng, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm.

Sau khi lựa chọn và giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp, tôi luôn tôn

trọng công việc của các em nhưng vẫn luôn giám sát để định hướng đúng đắn

cho các em đồng thời cùng trao đổi bình đẳng với các em để tìm hiểu tình hình,

thái độ của các em. Đồng thời để củng cố uy tín của các em trước tập thể lớp, tơi

ln đặt ra những yêu cầu để tập thể cán bộ lớp bàn bạc, trao đổi tìm ra hướng đi

và đưa ra trước tập thể lớp để thông qua tập thể học sinh.

3.2.2. Huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ:

- Trước tiên tôi hướng dẫn đội ngũ cán bộ theo dõi thành viên của tổ mình

thường xun thơng qua sở theo dõi của tổ. Tốt đánh “K”, bị nhắc nhở đánh

“C”. Tôi đã kẻ mẫu sổ theo dõi như sau:

Tổ: …….

Học tập

STTHọ tênĐồ dùngChuẩn bị

bài18/37Cô giáoKỷ

luậtVệ

sinhMột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

- Tôi đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với từng cán bộ.

- Tiếp theo tôi phân công công việc phù hợp với khả năng của từng em.

- Sau khi các em đã quen việc, để phát huy tính chủ động, tự quản và tinh

thần tập thể của các em, tôi tổ chức giờ sinh hoạt tổng kết và đề ra các biện pháp

thiết thực nhất để hoàn thành tốt các nội dung thi đua của Đội, của nhà trường.

(Lúc đầu tôi hướng dẫn cán bộ lớp tập điều hành giờ sinh hoạt lớp với nội dung

ngắn gọn, đơn giản mà tôi đã vạch sẵn cho các em).

Ví dụ: Tơi cho các em điều hành giờ sinh hoạt lớp tuần 8 với nội dung cụ

thể như sau:

+ Về mặt nề nếp: Các bạn đi học muộn, vi phạm đồng phục, nói chuyện

riêng trong tuần đó.

+ Về mặt học tập: Các bạn được cô khen trong giờ học hoặc trong vở,các

bạn làm bài sai, các bạn bị thầy cơ phê bình trong tuần đó.

- Mặt khác khi học sinh lớp tơi đã có nề nếp tương đối ổn định, để rèn

nếp tự quản, tinh thần tập thể cho các em, tôi đã giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán

bộ lớp tự quản lý, tự điều hành, tự giải quyết mọi công việc của lớp nhất là khi

khơng có mặt GVCN. Sau đó tơi kiểm tra và đánh giá công việc của các em.

3.3. Phối hợp với các biện pháp giáo dục ngoài giờ lên lớp:

Trong nhà trường Tiểu học, việc giáo dục học sinh được thực hiện thông

qua hai con đường: dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục

ngồi giờ lên lớp. Mỗi con đường có những ưu thế riêng. Song hoạt động giáo

dục ngoài giờ lên lớp, do đặc trưng của mình có vai trò quan trọng trong việc

giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức

ngồi giờ học các mơn học văn hố. Lí luận và thực tế đã chứng minh rằng, các

hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp có vai trò rất quan trọng trong việc hình

thành nhân cách, phát triển tồn diện cho học sinh.Các hoạt động này sẽ có tác

động đến nhân thức, tình cảm, niềm tin và hành vi của học sinh; tạo cơ hội cho

các em được thể hiện, bộc lộ, tự khẳng định bản thân; được giao lưu, học hỏi

bạn bè.Từ đó các em được phát triển những kĩ năng sống, những phẩm chất tích

cực như: tinh thần đồng đội (tinh thần tập thể), khả năng hợp tác, tính kỷ luật,

tinh thần trách nhiệm, sự cảm thơng...góp phần hình thành và phát triển tính tích

cực, tự giác, tinh thần tập thể cho học sinh. Trên cơ sở đó bồi dưỡng cho học

19/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

sinh thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, có tinh thần trách

nhiệm với cơng việc của tập thể. Chính vì thế tơi cũng có biện pháp để giáo dục

học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Theo tơi hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp có thể tiến hành qua một số

con đường sau:

- Hoạt động giáo dục theo chủ điểm.

- Hoạt động trong giờ sinh hoạt lớp.

- Hoạt động trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

- Hoạt động của Đội TNTP và sao nhi đồng Hồ Chí Minh.

- Hoạt động ngoại khóa.

Để thực hiện tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh, theo

tơi người giáo viên có thể tiến hành một số biện pháp sau:

3.3.1. Tổ chức tốt các giờ sinh hoạt lớp:

- Trên cơ sở có được đội ngũ cán bộ lớp đã biết làm việc thì việc tổ chức

giờ sinh hoạt lớp là điều kiện để các cán bộ lớp thể hiện năng lực, tính chủ

động, tự quản, tinh thần tập thể và vai trò của mình đối với lớp. Cụ thể:

+ Cán bộ: Đánh giá được một cách vô tư về ưu khuyết điểm của bạn.

+ Học sinh: Được phát biểu tự do, thoải mái, thể hiện hết tâm tư nguyện

vọng của mình.

+ Trong giờ sinh hoạt thơng qua các hoạt động văn nghệ, các em được

nói, được hát, được chơi, được thể hiện hết mình, nên giờ sinh hoạt đã trở thành

sự chờ đợi đối với các em. Nó thực sự lơi cuốn được cả tập thể lớp nên lúc này

tính tự quản, tinh thần tập thể có dịp để phát huy.

- Để tổ chức tốt giờ sinh hoạt lớp, tôi đã tiến hành như sau:

Đối với lớp của tôi, giờ sinh hoạt lớp được thực hiện vào tiết 3 của chiều

thứ sáu hàng tuần. Trong giờ sinh hoạt lớp, trước tiên tôi để cho các cán bộ lớp

lên báo cáo kết quả hoạt động của lớp trong tuần đó. Cán bộ lớp cần nêu rõ

những ưu điểm của từng bạn cũng như những khuyết điểm cần khắc phục

(GVCN chỉ đóng vai trò là người “ trợ lí ” giúp đỡ các em điều hành giờ sinh

hoạt lớp. Tuy nhiên thời gian đầu, khi các em chưa quen, tôi hướng dẫn các cán

bộ lớp cách làm việc, cách điều hành giờ sinh hoạt lớp). Sau khi cán bộ lớp tổng

kết công tác thi đua của cả lớp, tôi cho học sinh trong lớp tự do bày tỏ ý kiến

20/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả cơng tác chủ nhiệm lớp 2

của mình đối với cách đánh giá của cán bộ lớp. Bên cạnh đó tơi cũng đưa ra ý

kiến của riêng mình về những vấn đề còn tồn tại trong tuần đó. Đồng thời cùng

cả lớp đề ra phương hướng hoạt động cho lớp trong tuần tiếp theo.Học sinh nghiêm túc - Lớp trưởng tự tin điều hành giờ sinh hoạt

3.3.2. Giáo dục ý thức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

- Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần là một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tiết sinh hoạt dưới cờ các em sẽ được nghe tổng kết về nề nếp của từng lớp

trong một tuần; được nghe thầy (cô) tổng phụ trách nhắc nhở những ưu điểm

cũng như những điểm còn tồn tại cần phải khắc phục của cả trường trong cả một

tuần nhằm giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh. Tiết sinh hoạt dưới cờ thì tất

cả học sinh tồn trường phải tập trung ở dưới sân trường. Lúc này là lúc đòi hỏi

các em phải có ý thức, nề nếp. Qua giờ chào cờ, học sinh được rèn luyện thêm

tinh thần tập thể (Các em phải tập trung chú ý lắng nghe, phải có thái độ nghiêm

túc khi ngồi nghe ở dưới, các cán bộ phải đôn đốc các bạn trong lớp thực hiện

tốt nề nếp lớp mình. . .). Thông thường trong tiết sinh hoạt dưới cờ các GVCN

thường cho học sinh lớp mình ngồi tự do theo vị trí của lớp. Nhưng riêng tơi vẫn

u cầu học sinh lớp mình ngồi theo một vị trí nhất định do tôi đã sắp xếp ngay

từ đầu như sau:

+ Tổ trưởng tổ 1 ngồi trên cùng, tiếp theo là các thành viên của tổ 1 (ngồi

theo vị trí từng bàn trong lớp học).21/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

+ Tiếp đến là lớp phó và các thành viên của tổ 2, tổ trưởng tổ 2 ngồi phía

dưới.

+ Tiếp đó là các thành viên của tổ 3 cùng với tổ trưởng tổ 3.

+ Cuối cùng là các thành viên của tổ 4, tổ trưởng tổ 4 và lớp trưởng.

Riêng lớp trưởng, tôi xếp em này ngồi cuối cùng để em có thể quan sát tất cả các

bạn của lớp mình trong tiết sinh hoạt dưới cờ để nhắc nhở các bạn chưa nghiêm

túc đồng thời nắm bắt được tình hình của lớp trong giờ sinh hoạt dưới cờ để báo

cáo cho GVCN. Từ đó GVCN sẽ có biện pháp khắc phục những hiện tượng còn

tồn tại của lớp mình nhằm duy trì và giữ gìn nề nếp của lớp.

- Hàng tuần, sau mỗi tiết sinh hoạt dưới cờ, tôi thường dành khoảng 5

phút để nhắc nhở học sinh những hiện tượng còn tồn tại trong tiết sinh hoạt đó

để các em rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa.

- Nội dung hoạt động của tiết sinh hoạt dưới cờ thường gắn với nội dung

hoạt động của tháng, của tuần. Tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần có thể có các nội

dung và hình thức sau:

+ Phát động thi đua.

+ Hoạt động văn hoá, văn nghệ.

+ Sơ kết thi đua.

+ Tổ chức lễ kỉ niệm.

+ Hoạt động giao lưu.

+ Nghe nói chuyện.

Nội dung của tiết sinh hoạt dưới cờ rất đa dạng. Nó giúp các em học sinh

nắm bắt được tình hình nề nếp chung của tồn trường, biết được nề nếp của lớp

mình so với tồn trường như thế nào để có hướng phấn đấu điều chỉnh. Đồng

thời các em cũng được cùng các bạn trong lớp thể hiện năng khiếu ( hoạt động

văn hóa, văn nghệ ), thể hiện hiểu biết ( hoạt động giao lưu )…từ đó rèn luyện

nề nếp, tính tập thể trong mỗi học sinh.

3.3.3. Tổ chức tốt tiết hoạt động tập thể:

- Đây là hoạt động mà học sinh cũng rất háo hức tham gia vì trong giờ

hoạt động tập thể, học sinh đựơc nói, được hát, được nêu ý kiến, được hòa đồng

với tập thể, được thể hiện mình. Nội dung giờ hoạt động tập thể cũng rất đa dạng

nhưng nên đưa các hoạt động theo chủ điểm giáo dục như: Biết ơn thầy cô, bảo

22/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

vệ mơi trường, tìm hiểu an tồn giao thơng, kính u mẹ và thầy cơ giáo, kính

u Bác Hồ, hồ bình và hữu nghị... Trong các hoạt động đó, học sinh có thể hát,

múa, kể chuyện, đọc thơ, thi tìm hiểu, vui chơi,... và nhiều hình thức khác theo

các chủ đề. Khi tham gia hoạt động tập thể đòi hỏi các em phải đồn kết, giúp

đỡ lẫn nhau; có ý thức kỷ luật; có nề nếp. Hoạt động này thực sự lơi cuốn được

các em nên góp phần khơng nhỏ vào việc rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật, nâng

cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu bạn bè, tinh thần tập thể, khả năng tự quản

của học sinh.

3.4. Hình thành nhân cách thơng qua giờ đạo đức:

Muốn học sinh có nếp tự quản và tinh thần tập thể thì bên cạnh việc giáo

dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp thì cần phải

giáo dục học sinh qua các giờ học Đạo đức. Bởi vì trong giờ học Đạo đức thì

học sinh được giáo dục về nhân cách.

Để định hướng cho học sinh có những hành vi đúng trong sinh hoạt, trong

quan hệ với bạn bè, người giáo viên cần giáo dục điều này cho học sinh trong tất

cả các giờ học mà đặc biệt là giờ Đạo đức. Thông qua các giờ đạo đức ở trên lớp,

giáo viên đã góp phần trong việc hình thành nhân cách của học sinh, bằng việc

sử dụng xử lý các tình huống, trò chơi đóng vai...Từ đó các em biết tự sửa sai,

học tập và làm theo gương tốt một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Các em sẽ tham

gia tiết học với một tinh thần hào hứng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau làm cho các

em càng gắn bó với nhau hơn từ đó tập thể lớp càng gần gũi với nhau, gắn bó

hơn. Chính vì thế trong các tiết Đạo đức, tôi rất chú trọng đến phương pháp thảo

luận nhóm (nhóm bàn, nhóm 4, nhóm tổ). Bởi đây là một phương pháp giúp học

sinh phát huy tính tập thể rất cao. Thực tế cho thấy khi cho các em tham gia hoạt

động nhóm, tơi thấy các em vơ cùng hào hứng, em nào cũng muốn trình bày ý

kiến của mình để giúp nhóm mình đưa ra được đáp án chính xác nhất, nhanh

nhất (kể cả các em rụt rè, nhút nhát). Các em trong từng nhóm chỉ tập trung vào

hoạt động của nhóm mình. Khơng những thế khi hoạt động nhóm thì các em

trong nhóm còn biết giúp đỡ lẫn nhau để cho bạn nào trong nhóm mình cũng trả

lời được câu hỏi của giáo viên đưa ra nhằm mục đích nhận được lời khen ngợi

của thầy cơ đối với nhóm của mình. Như vậy trong giờ Đạo đức, tôi đã giúp các

em phát huy được tinh thần tập thể, nếp tự quản của học sinh, đặc biệt là biết yêu

thương, biết quan tâm chia sẻ với mọi người.23/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Các em tham gia phong trào Vở tặng bạn nghèo rất nhiệt tình.

3.5. Rèn tính tập thể, rèn nếp tự quản:

3.5.1. Nâng cao tính tập thể trong giờ dạy văn hố:

Trong giờ dạy văn hóa, ngồi việc truyền thụ các kiến thức cơ bản, thì

GVCN cần phải ln tạo khơng khí phấn khởi, dân chủ trong giờ học để học

sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tập thể cũng như tính cách riêng của

từng em. Bởi đây chính là động lực để khuyến khích sự mạnh dạn, tự tin ở học

sinh nhất là các em yếu kém, nhút nhát hay mặc cảm. Để tạo sự gắn bó giữa cá

nhân với tập thể lớp, tơi thường dùng các câu hỏi mang tính chất “ đồng đội ”

như:

+ Ai có câu trả lời (hoặc cách giải) giống bạn?

+ Vậy theo các con ta nên sửa cho các bạn như thế nào? (Nếu học sinh trả

lời sai).

+ Ai có thể giúp bạn nào?

+ Cả lớp có đồng ý với câu trả lời của bạn không?

+ Cả lớp thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào!...

24/37Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

Bằng cách nêu các câu hỏi trên, tôi thấy các em đã tự tin hơn, các em

nhiệt tình đóng góp ý kiến cho bạn từ đó các em trở nên mạnh dạn hơn trong các

giờ học (kể cả những em nhút nhát trong lớp); giờ học của tôi đã trở nên nhẹ

nhàng; các em mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến; có ý thức đồn kết giúp đỡ bạn.

Ngồi ra tôi luôn chủ động cho các em làm việc theo nhóm (nhóm đơi,

nhóm bốn, nhóm tổ) để các em có thể giúp đỡ lẫn nhau bởi “Học thầy không

tày học bạn ”. Bên cạnh đó các em có thể tự do trình bày ý kiến, suy nghĩ riêng

của cá nhân mình trước các bạn. Bằng biện pháp trên, các em trong một nhóm,

trong một tổ đã biết đồn kết với nhau để cùng hồn thành nhiệm vụ được giao.

Chính từ đó tinh thần tập thể của học sinh đã được phát huy.

3.5.2. Rèn tính tập thể thơng qua hoạt động ngoại khoá:

Hoạt động ngoại khoá của Đội là điều kiện để rèn luyện tinh thần tập thể

rất có hiệu quả. Mỗi một lần tham gia là các em một lần được thể hiện tinh thần

tập thể, ý thức tôn trọng kỷ luật đặc biệt là tính tự quản được thể hiện rất rõ. Để

rèn tính tập thể thơng qua hoạt động ngoại khóa tơi đã làm như sau:

+ Trước khi bắt đầu buổi ngoại khóa tơi ln đề ra u cầu cụ thể đối với

cả lớp.

+Tiếp theo tôi chia lớp của mình thành các nhóm và tơi u cầu các em làm

việc theo nhóm (nhóm tổ, nhóm 6 … tùy theo nội dung của hoạt động ngoại

khóa ). Sau đó tơi phân cơng cơng việc cụ thể cho từng nhóm rồi hướng dẫn các

nhóm trưởng phân cơng cơng việc cho từng thành viên trong nhóm mình sao

cho vừa sức với các thành viên của nhóm. Đồng thời tơi cũng kiểm tra việc

phân cơng của từng nhóm trưởng xem đã phù hợp chưa? Có cần phải điều chỉnh

hay sắp xếp lại khơng?

+ Cuối cùng tơi cho các nhóm cùng thi đua thực hiện nhiệm vụ của nhóm

mình.

Ví dụ: Lần đi tham quan ngoại khóa của học sinh tồn trường ở Trang trại

giáo dục Erahouse cuối học kỳ I, tôi phân công cho các em tự quản theo nhóm:

ăn uống, chuẩn bị tư trang đi ô tô, đi thăm quan và đặc biệt là kiểm tra sĩ số lúc

đi cũng như lúc về. Tôi nhận thấy các em rất tự quản trong công việc (kể cả

những em tinh nghịch, ở lớp bị coi là cá biệt lại càng hăng hái). Bởi lẽ nhóm nào

cũng muốn được cơ giáo khen là đã hồn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thế là

khi tơi phân cơng thành các nhóm là các em đã tự bảo nhau thực hiện đầy đủ và

hăng say nhiệm vụ mà tôi giao cho. Đặc biệt lúc này tôi thấy vai trò cán bộ lớp

25/37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×