Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Những đe dọa tiềm năng

IV. Những đe dọa tiềm năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gia tăng dân số, sự đói nghèo:

Nhiều hộ thơn bản của cộng đồng dân cư nằm giáp

ranh và trong ranh giới của VQG Cát Tiên.Do thiếu

thốn các điều kiện sinh hoạt,kinh tế.Đây là nguy cơ

quan trọng tác động đến tài nguyên thực vật của VQG

Cát Tiên.

 Khi đất sản xuất ít,người dân đã xâm phạm VQG

lấy diện tích canh tác nơng nghiệp,hái nơng sản,săn bắt

động vật rừng.

Tình trạng nghèo đói trong khu vực làm tăng áp lực

đối với rừng tự nhiên của VQG Cát Tiên◦Nhận thức :

- Nhận thức của người dân về sự quan trọng VQG

Cát Tiên còn hạn chế

- Trình độ dân trí còn thấp

- Hiệu lực pháp luật và chính sách còn hạn chế,

hành lang pháp lý chưa đủ mạnh.Các vụ vượt quá

thẩm quyền chuyển cấp trên, thời gian xử lí kéo

dài, nên chưa có tác dụng răng đe và giáo dục cho

công đồng◦Lực lượng kiểm lâm lỏng lẻo:

- Với tổng diện tích là 71.350 ha nhưng tổng số lực lượng

kiểm lâm chỉ có 145 người.

- Bình quân mỗi người phải quản lí và bảo vệ trên 500ha. Vì

phân bố tại 2 khu vực, tiếp giáp với nhiều địa phương nên rất

khó thực hiện các biện pháp bảo vệ => đây là một khó khăn

trong cơng tác quản lí bảo vệ rừng VQG Cát Tiên

- Thu nhập còn thấp so với mặt bằng xã hội và điều kiện sinh

hoạt ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn, nguy hiểm; kiểm lâm

thường xuyên bị đe dọa bởi những đối tượng có hành vi xấu.Ảnh hưởng của kinh tế thị trường:

Sự phân hóa xã hội sâu sắc

Nhu cầu vật chất tăng,giá cao khiến người dân

vào rừng khai thác lâm sản

Sự kiểm sốt của cơ quan chức năng và chính

quyền địa phương còn nhiều hạn chế,bất cập

Thú chơi cây cảnh nổi như cồn tạo ra một nguồn

cầu lớn.

Đặc biệt là giống cổ thụ bị khai thác trộm như

Lộc Vừng, Sanh, Si, Cẩm Thị...đây là hình thức

mới ở các vùng khu rừng đặc dụngNgười dân săn bắt thú rừng

trái phépTác động tiêu cực của phát triển du lịch

◦Nguyên nhân:

- Ranh giới vườn quốc gia Cát Tiên khơng có đường mòn,đi lại

khó khăn

- Lực lượng kiểm lâm ít,tuần tra và kiểm sốt bảo vệ rừng còn

mỏng manh

- Quản lý dân cư trên quy mơ rộng gây khó khăn rất lớn đối với

cơng tác bảo vệ rừng,kẻ xấu lợi dụng sơ hở xâm hại đến tài

nguyên VQG

- Kinh phí đầu tư cho các hoạt động của vườn quốc gia còn hạn

chếTác động tiêu cực của phát triển du lịch

- Dịch vụ tạo nên sự thu hút việc làm cho thanh niên, lao động

phổ thông, lao động nông nhân của khu này chưa phát triển

- Xối lở sông do tàn phá cây trái phép ven sông và khai thác cát

- Dân số gia tăng nhanh dẫn đến nhu cầu đất nông nghiệp tăng

để đảm đảm kinh tế cho cuộc sống các người dân sống bên

trong vườn quốc gia và vùng đệm

- Thị trường buôn bán động vật hoang dã còn phổ biến

- Rác thải, tiếng ồn, thu hái lâm sản,...V. KẾT LUẬNo Công tác bảo vệ và quản lý rừng trong những năm qua đã đạt

được kết quả tốt

◦ Tuy nhiên, địa bàn rộng,đường ranh giới dài, lực lượng kiểm lâm hạn chế,

tài nguyên rừng đa dạng với nhiều loại động thực vật có giá trị cao như thú

rừng, cây cảnh quý hiếm...người dân sống ở vùng ven thì đời sống khó khăn,

thu nhập thấp, trình độ hiểu biết về pháp luật, về đa dạng sinh học, về bảo

tồn tài nguyên còn ở mức rất thấp gây nên những thách thức rất lớn.

◦ Vì mưu sinh, vì cải thiện cuộc sống và thu nhập, vì tập quán sử dụng tài

nguyên, một số cá nhân vụ lợi vì nguồn lợi lớn là sức ép của cộng đồng địa

phương sống ven rừng đối với tài nguyên thiên nhiên.

◦ Những nguyên nhân trên sẽ gây nguy cơ làm cho rừng và tài nguyên đa

dạng sinh học của vườn quốc gia Cát Tiên bị đe dọa.

◦ Vì vậy rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa

phương trong việc nâng cao đời sống vật chất, nhận thức của người dân,

tăng cường công tác phổ biến luật, tăng biên chế và chính sách đãi ngộ kiểm

lâm..và đặc biệt xử lý nghiêm khắc các hành vi phá rừng nhằm hồn thiện

cơng tác bảo vệ rừng trong thời gian tớiTài liệu tham khảo

◦ Sở Tài Nguyên và Môi Trưởng tỉnh Đồng Nai (2013), Tài liệu bồi dưỡng

kiến thức vè bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học tỉnh Đồng Nai

◦ Ts. Phạm Hữu Khánh, Giới thiệu Vườn Quốc Gia Cát Tiên

◦ http://namcattien.vn/

◦ http://moitruong.com.vn/tai-nguyen-thien-nhien/moi-truong-tu-nhien/dieucan-biet-ve-da-dang-sinh-hoc-cua-rung-viet-nam-18072.htmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Những đe dọa tiềm năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×