Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Những đe dọa hiện hữu

III. Những đe dọa hiện hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

◦Hoạt động khai thác lâm sản trái phép quy

mô nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra vì mang lại

nguồn thu nhập rất cao cho người dân ở đây

◦Khai thác các sản phẩm lâm sản ngồi gỗ

(đọt mây, lá nhíp, song mây, dầu cây, …)

◦Lấn chiếm rừng để sản xuất nông nghiệpMột số hình ảnh và khai thác

lâm sản trái phép◦Chăn thả gia súc:tập qn chăn ni trâu bò thả rơng

kiếm ăn trong rừng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài

nguyên rừng

◦Cháy rừng: nguy cơ cháy rừng trong mùa khô vẫn ở

mức độ cao tại một số khu vực như vùng bản ngập

◦Tình trạng khai thác các nguồn lợi khác: như khai

thác cá ( bằng xung điện ),vật liệu xây dựng trên sông

Đồng Nai ảnh hưởng không nhỏ đến sự thay đổi dòng

chảy làm xói lở bờ song tác động đến sự phân bố của

ngồn lợi thủy sảnKhai thác cát trái phép và đốt phá

rừng ở VQG Cát Tiên◦Sự xâm lấn của các loài ngoại lai: Sự xâm lấn của

các loài ngoại lai ( cây Mai dương, cỏ trấp ) cũng

là một trong những nguy cơ gây khó khan cho cơng

tác bảo tồn các hệ sinh thái rừng ở đây

◦Xây dựng các đập thủy điện trên thượng nguồn

sơng Đồng Nai

◦ Ơ nhiễm nguồn nước do sử dụng hóa chất trong

sản xuất nơng nghiệp

◦Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dãCây mai dương gây hại lớn đến VQGXây đập thủy điện trên sông Đồng NaiIV. NHỮNG ĐE DỌA TIỀM

NĂNGGia tăng dân số, sự đói nghèo:

Nhiều hộ thơn bản của cộng đồng dân cư nằm giáp

ranh và trong ranh giới của VQG Cát Tiên.Do thiếu

thốn các điều kiện sinh hoạt,kinh tế.Đây là nguy cơ

quan trọng tác động đến tài nguyên thực vật của VQG

Cát Tiên.

 Khi đất sản xuất ít,người dân đã xâm phạm VQG

lấy diện tích canh tác nơng nghiệp,hái nơng sản,săn bắt

động vật rừng.

Tình trạng nghèo đói trong khu vực làm tăng áp lực

đối với rừng tự nhiên của VQG Cát TiênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Những đe dọa hiện hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×