Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhóm chim: Gồm 351 loài. Trong đó có 17 loài quí hiếm đã được phát hiện và có tên trong sách đỏ Việt Nam

Nhóm chim: Gồm 351 loài. Trong đó có 17 loài quí hiếm đã được phát hiện và có tên trong sách đỏ Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ động vật

◦ Nhóm bò sát và lưỡng cư:

- Các lồi bò sát có 109 lồi, trong đó có 18 lồi có tên trong sách Đỏ

Việt Nam như: cá sấu Xiêm,trăn gấm, trăn đen …

- Các lồi lưỡng cư có 41 lồi, trong đó có 3 lồi được ghi tên trong sách

đỏ Việt Nam như cóc mắt chân dài , cóc rừng, chàng andecsonNhóm cơn trùng: đã ghi nhận được 756 loài. Riêng các

loài bướm đã xác định được 450 loài, chiếm hơn 50%

tổng số loài bướm được ghi nhận ở Việt Nam. Các lồi

q hiếm có 2 lồi là bướm phượng (Sách Đỏ Việt Nam

năm 2007) và bướm phượng cánh sau vàng, bướm

phượng cánh kiếm.

Nhóm cá nước ngọt: Gồm 159 lồi. Trong đó, có 1 lồi

nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 và Sách Đỏ

IUCN 2008.Vùng đệm

◦ Quy mơ: tổng diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên là 73.878 ha, nằm trên

địa bàn 3 tỉnh: Đồng Nai: 38.100 ha; Lâm Đồng: 30.635 ha; Bình Phước:

5.143 ha

◦ Vùng đệm nằm bao quanh Vườn quốc gia có diện tích 183.479 ha, thuộc

địa bàn 4 tỉnh. Trong vùng đệm có 29.631 hộ dân cư với 139.344 nhân

khẩu.

◦ Vùng đệm đầu tư bằng dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn vay

vốn của Ngân hàng thế giới (WB)

◦ Rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp giao cho tổ chức,hộ gia đình và cá nhân

là 64,875 ha

◦ Vùng đệm kinh tế xã hội :khoảng 118,604 ha,bao gồm 31 xã và 2 thị trấnNhững đặc điểm kinh tế_xã hội của

vùng đệm VQG Cát Tiên

◦Nơng nghiệp là thu nhập chính của người dân tại đây,trồng

chủ yếu cây dài ngài như cao su,điều,..

◦Thu nhập không ổn định,những ngày mất mùa,nông dân

vào rừng khai thác lâm sản

◦Nhiều diện tích đất rừng bị chuyển mục đích sử dụng,mất

đi diện tích vùng đệm,làm tang sức ép với vùng lõi.

◦Việc phát triển cây cao su góp phần nâng cao kinh tế của

vùng nhưng về mặt xã hội còn những hạn chếNhững hoạt động vào rừng của người

dân

◦Khai thác củi,gỗ,mật ong

◦Thu hái Ươi,bời lời

◦Lấy dây,đọt mây,măng Lồ ô

◦Săn bắt cá,bẫy động vật rừngIII. NHỮNG ĐE DỌA HIỆN

HỮU◦Hoạt động khai thác lâm sản trái phép quy

mô nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra vì mang lại

nguồn thu nhập rất cao cho người dân ở đây

◦Khai thác các sản phẩm lâm sản ngồi gỗ

(đọt mây, lá nhíp, song mây, dầu cây, …)

◦Lấn chiếm rừng để sản xuất nông nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhóm chim: Gồm 351 loài. Trong đó có 17 loài quí hiếm đã được phát hiện và có tên trong sách đỏ Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×