Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VQG cát tiên hiện nay đã xác định được 1.610 loài Một số loài cây quý hiếm có tên trong sách đỏ như: gõ đỏ, gõ mật, cẩm lai bà rịa, cẩm lai nam, cẩm lai vú, giáng hương,....

VQG cát tiên hiện nay đã xác định được 1.610 loài Một số loài cây quý hiếm có tên trong sách đỏ như: gõ đỏ, gõ mật, cẩm lai bà rịa, cẩm lai nam, cẩm lai vú, giáng hương,....

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thực vật

◦Hệ thực vật VQG Cát Tiên được chia thành 5 kiểu rừng

chính

- Rừng lá rộng thường xanh

- Rừng lá rộng thường xanh nửa rụng lá

- Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa

- Rừng tre nứa thuần loại

- Thảm thực vật đất ngập nướcHệ động vật

Thống kê hệ động vật VQG Cát Tiên

NhómSố BộSố HọSố LồiThú1238113Chim1864351Bò sát417109Lưỡng cư2641Cơn trùng1068756929159Tổng số552221.529Hệ động vậtNhóm thú:nghiên cứu đã ghi nhận được ở Cát Tiên có 113

lồi thú.43 lồi đang bị đe doạ tuyệt chủng.38 lồi có tên

trong Sách đỏ Việt Nam (2007).Nhóm chim: Gồm 351 lồi. Trong đó có 17

lồi q hiếm đã được phát hiện và có tên

trong sách đỏ Việt NamHệ động vật

◦ Nhóm bò sát và lưỡng cư:

- Các lồi bò sát có 109 lồi, trong đó có 18 lồi có tên trong sách Đỏ

Việt Nam như: cá sấu Xiêm,trăn gấm, trăn đen …

- Các lồi lưỡng cư có 41 lồi, trong đó có 3 lồi được ghi tên trong sách

đỏ Việt Nam như cóc mắt chân dài , cóc rừng, chàng andecsonTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VQG cát tiên hiện nay đã xác định được 1.610 loài Một số loài cây quý hiếm có tên trong sách đỏ như: gõ đỏ, gõ mật, cẩm lai bà rịa, cẩm lai nam, cẩm lai vú, giáng hương,....

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×