Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giới thiệu về Vườn Quốc Gia Cát Tiên

II. Giới thiệu về Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều kiện tự nhiên

Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên

nhiên nằm trên địa bàn 6 huyện: Tân Phú, Vĩnh

Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lâm (Lâm Đồng)

và Bù Đăng (Bình Phước)

Hiện nay, VQG Cát Tiên là một trong những khu

dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt NamHệ thực vật

Nằm giữa 2 vùng sinh học địa lý từ vùng cao nguyên Trường

Sơn xuống vùng Đồng bằng Nam bộ hội tụ được các hệ thực

vật phong phú, đa dạng :

◦Đặc trưng là các kiểu rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm

nhiệt đới với thành phần các loài cây gỗ, chủ yếu thuộc các

họ sao dầu và họ đậuVQG cát tiên hiện nay đã xác định được 1.610 lồi

Một số lồi cây q hiếm có tên trong sách đỏ như:

gõ đỏ, gõ mật, cẩm lai bà rịa, cẩm lai nam, cẩm lai

vú, giáng hương,....Hệ thực vật

◦Hệ thực vật VQG Cát Tiên được chia thành 5 kiểu rừng

chính

- Rừng lá rộng thường xanh

- Rừng lá rộng thường xanh nửa rụng lá

- Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa

- Rừng tre nứa thuần loại

- Thảm thực vật đất ngập nướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giới thiệu về Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×