Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thức ăn tĩnh của thằn lằn bóng (cơm trộn trứng, tép, thịt ...xay

nhỏ)Thằn lằn bóng hoa con từ 1-4 tuần tuổiCân bằng cân điện tử lấy số liệuThằn lằn bóng hoa cái1 ổ con non mới sinhThằn lằn bóng hoa đựcTập tính tắm nắngTập tính trú ẩn

Khay chờ đẻTắm nắngRắn mối con ăn dế conGiải phẩu con cái mang thaiNuôi con con ở các thau lớnHỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

KHÓA LUẬN TỐT

NGHIỆPHội đồng nghiệm thuChủ tịch:Thư ký:Ủy viên phản biện 1:Ủy viên phản biện 2:Ủy viên Hội đồng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×