Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Viêm tuyến vú mạn tính

Viêm tuyến vú mạn tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẢN ỨNG VẬT LẠ• Phản ứng viêm hạt

với polyvinyl hay

silicone

• Đại thực bào,

lympho bào36Chích silicon + đại bào phản ứng + vật lạ

 viêm vú do siliconRất nhiều nang nhỏ dạng khơng bào, kết thành cụm (silicon)Rất nhiều mơ bào, đại bào phản ứng vật lạ xung quanh đám siliconTúi silicon  Hình ảnh vỏ bao với vách liên kết sợi + chuyển sản hoạt mạc ở

bề mặt vỏ baoVieâm tuyến vú mạn tính trên bệnh

nhân chích silicone383940Viêm vú do Candida41viêm lao vú42VIÊM VÚ LYMPHO BÀO• Limphơ bào ở tiểu thùy, quanh ống lớn,

quanh mạch, ở lớp biểu mơ

• Kèm teo đét tiểu thùy và xơ hóa

• Đa số liên quan đến bệnh tiểu đường43VIÊM VÚ LYMPHO BÀOSclerosing lymphocytic mastitis in a diabetic

woman. Some of the lymphocytes infiltrate

the gland.44Lympho bào ở quanh tiểu thùy45Lympho bào quanh ống lớnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Viêm tuyến vú mạn tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×