Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BIẾN THỂ TẾ BÀO TRỤ CAO

BIẾN THỂ TẾ BÀO TRỤ CAO

Tải bản đầy đủ - 0trang

161BIẾN THỂ TẾ BÀO TRỤ CAONhú được lót bởi những tế bào hình thoi và giả tầng162Carcinom dạng nhú

thể tế bào cao (tall cell variant):1637. BIẾN THỂ SÀNGCribriform–morular variant of papillary carcinoma1647. BIẾN THỂ SÀNG (tt)The cribriform quality of the tumor is particularly well

appreciated in B.165CARCINÔM DẠNG NANG

Chiếm tỉ lệ 1520% ung thư tuyến

giáp.

Tuổi mắc bệnh

trung bình là 50

tuổi.

Giới nữ mắc

bệnh nhiều hơn

giới nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BIẾN THỂ TẾ BÀO TRỤ CAO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×