Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 BIẾN THỂ NANG TRONG VỎ BAO (tt)

3 BIẾN THỂ NANG TRONG VỎ BAO (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

1574 BIẾN THỂ XƠ HÓA LAN TỎA1 hoặc 2 thùy tuyến

giáp

Kèm xơ hóa đặc,

thể psammoma,

chuyển sản gai,

thấm nhập lymphô

bào, xâm nhập

mạch lymphô

Ls có thể nhầm

viêm giáp Hashimoto

Thường di căn hạch,

phổiThấm nhập nhiều lymphô

và xơ hóa1584 BIẾN THỂ XƠ HÓA LAN TỎA (tt)Xâm lấn mạch lympho của tế bào u và

hiện diện thể cát Psammoma5. BIẾN THỂ PHỒNG BÀO159

Đặc điểm nhân giống như

carcinôm dạng nhú

Bào tương nhiều và có hạt

Có thể dạng nhú, dạng

nang6. BIẾN THỂ TẾ BÀO TRỤ CAO160

Nhú được lót bởi

1 lớp tế bào

Tế bào cao (h>2w)

Bào tương nhiều

và có hạt

Đặc điểm này

chiếm ≥ ½ bướuTế bào cao h>2w với bào tương có

hạt và ưa acidTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 BIẾN THỂ NANG TRONG VỎ BAO (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×