Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
U TUYẾN BÈ HYALIN (Hyalinizing trabecular adenoma)

U TUYẾN BÈ HYALIN (Hyalinizing trabecular adenoma)

Tải bản đầy đủ - 0trang

121U TUYẾN BÈ HYALIN

(Hyalinizing trabecular adenoma)Loại đặc biệt

của u tuyến

Tế bào sắp xếp

dạng bè

Hiện diện hyalin

hóa cả 2 thành

phần: bào tương

và khoảng gian

bào122U TUYẾN BÈ HYALIN

(Hyalinizing trabecular adenoma)Thể cát (Psammoma)123124UNG THƯ TUYẾN GIÁPChiếm khoảng 1,5% tổng số các

loại ung thưXảy ra ở giới nữ nhiều hơn giới

nam.2 tác nhân

- Tia phóng xạ

- Tác động lâu dài của TSH125UNG THƯ TUYẾN GIÁPUng thư tuyến giáp chủ yếu là

u nguyên phát.

 U thứ phát chiếm không quá

1%

 Thường do di căn từ ung thư da

 vú,

 Thận

 phổi.

126UNG THƯ TUYẾN GIÁPTrong u nguyên phát của tuyến

giáp, hơn 99% là carcinôm

Xuất nguồn từ tế bào nang

giáp hoặc tế bào C

Các loại khác, như limphôm và

sarcôm, chiếm không quá 1%.127CARCINÔM TUYẾN GIÁP128Dựa vào hình thái, cấu trúc:

I.Carcinôm biệt hóa rõ

1. Carcinôm dạng nhú (papillary

carcinoma)

2. Carcinôm dạng nang (follicular

carcinoma)II. Carcinom biệt hóa kém

1. Carcinôm đa bào (medullary

carcinoma)

2. Carcinôm không biệt hóa

(undifferentiated carcinoma)129130131CARCINÔM DẠNG NHÚ

Là loại carcinôm

thường gặp nhất

của tuyến giáp.

Chiếm tỉ lệ 60-80%

ung thư tuyến giáp.

Tuổi trung bình 40

tuổi.

Tuy nhiên u có thể

xảy ra ở mọi lứa

tuổi, kể cả trẻ em.

Giới nữ nhiều hơn

giới nam gấp 2-3 lần.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

U TUYẾN BÈ HYALIN (Hyalinizing trabecular adenoma)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×