Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Đề bài

Chọn những câu đúng trong các câu sau :

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

E. Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

Lời giải chi tiết

a) S. Dầu mỏ là hỗn hợp.

b) S. Dầu mỏ là hỗn hợp (cần phân biệt hỗn hợp và hợp chất).

c) Đ

d) S. Dầu mỏ gồm nhiều chất khác nhau nên khơng có nhiệt độ sơi xác định.e) Đ

Các đáp án đúng là: c) và e).

Đề bài

Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d) Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Lời giải chi tiết

a) xăng, dầu hỏa và các sản phẩm khác

b) crackinh

c) khí metan

d) thành phần

Đề bài

Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :

a) Phun nước vào ngọn lửa.

b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.

c) Phủ cát vào ngọn lửa.

Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích.

Lời giải chi tiết

a) S. Vì xăng dầu nhẹ hơn nước nên khi phun nước vào thì khiến cho dầu nổi lên

và làm đám cháy khi đó lan rộng hơn.

b) và c) Đ. Vì 2 cách này đều ngăn khơng cho xăng tiếp xúc được với oxi trong

khơng khí.Bài 41. Nhiên liệu

Đề bài

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp khơng khí hoặc oxi:

a) vừa đủ ;b) thiếu ;c) dư.Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Sai vì nhiên liệu khơng cháy hết gây lãng phí nhiên liệu.

c) Sai vì khi đó phải cung cấp thêm năng lượng để làm nóng khơng khí dư.Đề bài

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất

lỏng.

Lời giải chi tiết

Chất khí dễ cháy hồn tồn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được

hỗn hợp với Đề bài

Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.

c) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

Lời giải chi tiết

a) Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và khơng khí.

b) Tăng lượng oxi (có trong khơng khí) để q trình cháy diễn ra dễ dàng hơn.

c) Giảm lượng oxi (có trong khơng khí) để hạn chế q trình cháy.

Đề bài

Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít

muội than hơn.Lời giải chi tiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×