Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Hoạt động 2: Hướng dẫn các phóng tranh, ảnh. 10 p

* Hoạt động 2: Hướng dẫn các phóng tranh, ảnh. 10 p

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Yêu cầu hs chọn một tranh ảnh theo một trong định phóng( bằng bút

tranh hoặc ảnh đơn giản hai cách trên

chì )

trong SGK hoặc hình đã

- Nhìn hình mẫu dựng

chuẩn bị để kẻ ơ phóng to

vào ơ đã kẻ để vẽ

- Chú ý: Nên kẻ ơ bằng bút

hình( vẽ bằng chì trước)

chì khơng kẻ bằng bút mực,

- Sửa chữa và hồn

bút bi

chỉnh hình vẽ

- Ước lượng độ lớn của

- Vẽ màu( nếu hình

hình định phóng và dự kiến

mẫu có màu )

bố cục trên tờ giấy để xác

định tỷ lệ phóng gấp bao

nhiêu lần

- Khi kẻ ơ vng nếu có

phần lẻ( khơng chẵn ơ vng

) ở tranh, ảnh mẫu thì phần

lẻ ở bản phóng to cũng phải

đồng dạng với phần lẻ ở bản

mẫu

Gv: Treo bảng hướng dẫn

cách làm hoặc cho hs quan

sát hình 4, hình 6 SGK

3. Đánh giá: 2p

- Treo bài của hs – Yêu cầu hs nhận xét: Giống hình, màu sắc, ..

- Gv: Bổ xung, nhắc nhở, động viên các em1

- Hs nhận xét – xếp loại theo cảm nhận

4. Dặn dò: 1p

- Tập phóng 1 tranh , ảnh theo ý thích vào giấy A4

- Chuẩn bị bài học sau.Lớp dạy: 9A.Tiết (TheoTKB):.........Ngày dạy:......................Sĩ số:....... vắng:......

Lớp dạy: 9A.Tiết (TheoTKB):.........Ngày dạy:......................Sĩ số:....... vắng:......

Tiết 9. Bài 9: Vẽ theo mẫu

Giáo án mĩ thuật 920GV : Vũ Văn ChiếnTẬP PHÓNG TRANH, ẢNH

(Tiết 2: Phóng hình)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh hiểu cách phóng tranh ảnh, kẻ ơ vng, ô chữ nhật, hoặc kẻ ca

rô.

2. Kỹ năng:

- Hs phóng được một tranh ảnh cơ bản, có thể phong ảnh đen trắng hoặc ảnh

màu.

3. Thái độ:

- Hs yêu thích việc phóng tranh ảnh, và có thể áp dụng việc phóng tranh ảnh vào

trong thực tế.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Tranh ảnh mẫu, bài vẽ của học sinh năm trước

2. Học sinh:

- Chì tẩy, thước kẻ giấy khổ A4

3. Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, luyện tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: 2p

- Kiểm tra bài vẽ giờ trước của học sinh.

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠTĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

* Hoạt động 1: Hướng dẫn lại học sinh cách vẽ. 10p

- Gv treo hình minh họa

II. Cách vẽ.

giới thiệu cách kẻ ô.

- Kẻ ô vuông theo một cạnh

+ Kẻ ô vuông

của tranh mẫu, muốn tăng - Học sinh quan sát hình

kích thước tranh phóng thì vẽ của gv

tăng kích thước các ơ

+ Dựa vào các ơ để vẽ hình.

+ Kẻ đường chéo xác

- Kẻ các đường chéo trong

định vị trí của các

tranh mẫu

- Học sinh thảo luận

mảng, miếng hình.

- Tìm hình đồng dạng với

tranh mẫu

+ Đặt tranh mẫu lên góc

dưới bên trái tờ giấy.

+ Dùng thước kẻ kéo dài

các đường chéo của tranh

+ Đánh dấu các điểm

+ Nối các điểm

+ Nhìn mẫu chỉnh hình

Giáo án mĩ thuật 921GV : Vũ Văn Chiến* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài. 30p

- Gv quan sát hướng dẫn:

III-Thực hành.

+ Yêu cầu học sinh dùng

Học sinh thực hành

thước kẻ và bút chì

+ Thực hiện chính xác các

đường kẻ

3. Củng cố. 2p

- Gv quan sát đặt 1 số bài cạnh tranh mẫu.

- Gọi học sinh nhận xét.

- Gv kết luận.

4. Dặn dò. 1p

- Hồn thiện ở nhà. Tập phóng tranh ảnh đơn giản.

- Chuẩn bị bài cho giờ sau.Lớp dạy: 9A Tiết (TheoTKB):.........Ngày dạy:......................Sĩ số :....... vắng:......

Lớp dạy: 9B Tiết (TheoTKB):.........Ngày dạy:......................Sĩ số :....... vắng:......

Tiết 10. Bài 10: Vẽ tranh

ĐỀ TÀI: LỄ HỘI

Giáo án mĩ thuật 922GV : Vũ Văn Chiến(Tiết 1: Vẽ hình)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh được tìm hiểu về lễ hội của từng địa phương, vùng miền, các dân

tộc anh em và các quốc gia trên thế giới.

2. Kỹ năng:

- Học sinh vẽ được một tranh về đề tài lễ hội .

3. Thái độ:

- Học sinh trân trọng , yêu quý những nét văn hoá truyền thống của dân tộc và

những nét văn hoá phương Tây.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Quan sát- vấn đáp -trực quan

- Luyện tập - thực hành

III. CHUẨN BỊ:

1 Giáo viên:

- Tranh mĩ thuật ĐDDH, tranh tham khảo của hoạ sĩ.

- Các bước vẽ tranh đề tài Lễ hội.

- Bài mẫu của học sinh lớp trước, băng đĩa ghi hình về các lễ hội.

2. Học sinh:

- Giấy, chì, màu, tẩy

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

1. Kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới. 1p

- Lễ hội là nét văn hoá truyền thống của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, lễ hội

thường xuyên được tổ chức và mang lại cho nhân dân ta những điều thú vị bổ ích. Sự

phong phú của lễ hội làm phong phú thêm cho những nét văn hoá của chúng ta.

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSNỘI DUNGHoạt động 1: Tìm và chọn nội dung đề tài. 10p

- Hãy kể tên những lễ hội - Hs trả lời câu hỏi.

của địa phương mà em

biết?

- Những lễ hội đó được tổ

chức vào dịp nào?

- Lễ hội thường có

những nội dung gì?

- Trình bày các hình thức - Hs trả lời câu hỏi .

tổ chức của lễ hội? Cho

ví dụ về các lễ hội đó ?

- Những bức tranh trên

nói về các lễ hội nào ?

- Phân tích vẻ đẹp của - Hs trả lời câu hỏi .

Giáo án mĩ thuật 923I. Tìm và chọn nội

dung đề tài .

- Chọi gà( dịp Tết)

- Kéo co( Hội thao)

- Đấu vật( hội thao)

- Đua thuyền( hội thao,

tết)

- Nội dung khác nhau

mang tính chất giải trí

hoặc luyện tập sức

khoẻ.

- Hình thức: Mít tinh,

duyệt binh, rước cờ,

rước kiệu, tế lễ, múa

GV : Vũ Văn ChiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Hoạt động 2: Hướng dẫn các phóng tranh, ảnh. 10 p

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×