Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hãy trình bày sự hiểu biết của mình về trường phái hôị hoạ ấn tượng, kể tên

một số hoạ sĩ tiêu biểu cho trường phái này mà em biết?

- Cũng như vậy hãy trình bày sự hiểu biết của mình về trường phái hơị hoạ

Dã thú, trường phái hội hoạ Lập thể?

- Gv nhận xét đãnh giá câu trả lời của hs củng cố bài học.

2.Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

* Hoạt động 1 : Tìm và chọn nội dung đề tài

- GV gợi ý cách khai thác

nội dung: đây là một đề tài có

nội dung phong phú, trong xh - Hs lắng nghe, ghi vở

có nhiều hình thức lao động

khác nhau ở các ngành,

nghề , lĩnh vực khác nhau thì

lại có những cơng cụ lao

động, giá trị lao động khác - Hs lắng nghe, ghi vở

nhau:

- Vd: có lao động chân tay

đối với những người nơng

dân, cơng nhân trong xí - Hs lắng nghe, ghi vở

nghiệp, hầm mỏ, cơng

trườg…, lao động trí óc đối

với những người làm việc

nghiên cứu, dạy học, tìm tòi

sáng tạo trên lí thuyết.

- đối với hs đi học cũng là - Hs lắng nghe, ghi vở

làm việc bằng trí óc, tuy

nhiên lđ chân tay giản đơn

hay phức tạp cũng cần phải

kết hợp với lao động trí óc.

- Vây hãy thử tìm những

cơng

việc lao động của những

nhóm ngươì trong xh mà em

biết?

* Hoạt động 2 : cách vẽ tranh

- Là bài tranh đề tài với cách

vẽ tranh khá quen thuộc trong

cách tìm bố cục, sắp xếp hình - Hs lắng nghe, ghi vở

ảnh nên gv không cần mất

thời gian trong việc hướng

dẫn chi tiết.

Giáo án mĩ thuật 879NỘI DUNG

I.Tìm và chọn nội dung

đề tài

- Những người nông dân

làm việc trên cánh đồng ,

thửa ruộng của mình cùng

con trâu, cày , bừa, gánh

lúa, gánh mạ…

- Những nhóm thợ thay

nhau chuyển hàng ra xe,

những chú công nhân áo

xanh chuẩn bị vào hầm

mỏ khai thác than, …

- Những người công

nhân vệ sinh đường phố

đang làm công việc quen

thuộc của mình.

- Những người dân chài

đánh bắt cá trên sơng ,

biển,

- Những người thợ khâu

nón, dệt vải, in chiếu…

- Em giúp gia đình trong

việc chăm sóc đàn gà,

qt dọn nhà cửa sạch

sẽ…II.Cách vẽ tranh

- Tìm chọn nội dung đề

tài phù hợp khả năng và

tạo được ấn tượng nhất

- Sắp xếp hình ảnh sao

cho rõ nội dung thể hiện,

bài có chiều sâu khơng

gian,

Gv: Vũ Văn chiến- Hướng các em vào những

công việc lao động trong gia - Hs lắng nghe, ghi vở

đình, nhà trường, thơn xóm

nơi sinh sống, nên chọn nội

dung mà tạo được ấn tượng

nhất để vẽ.- Vẽ dáng người sinh

động , thể hiện được công

việc đang làm, cơng cụ

lao động đặc trưng đIên

hình, cần tạo được mơi

trường làm việc phù hợp,

- Vẽ màu theo ý thích.* Hoạt động 3 : Hướng dẫn hs thực hành

- GV theo dõi động viên

III.Thực hành

khích lệ hs thể hiện ý - Hs thực hành theo

- HS tự chọn nội

tởng của mình, nhắc hớng dẫn của gv

dung đề tài và vẽ

nhở các em cách sx bố

màu tuỳ ý .

cục, vẽ hình ảnh cho

hợp lí, sinh động ,

không sao chép hình

ảnh và vẽ màu tuỳ ý.

4. Củng cố

- Đánh giá kết quả học tËp cđa hs.

- Gỵi ý cho hs tù nhËn xÐt, đánh giá, xếp loại bàI của mình, của

bạn, giảI thích những đIều đó cho bạn hiểu.

- Gv đãnh giá xếp loại bài của một số hs đạt tiêu chuẩn, nhận

xét ý thức làm bài của hs cả lớp.

- Tìm hiểu tríc bµi 22,23

BÀI 32: VẼ TRANG TRÍ

TRANG TRÍ ĐỒ VẬT DẠNG HÌNH VNG, HÌNH CHỮ NHẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức :

- HS biết cách trang trí các đồ vật dạng hình vng, hình chữ nhật.

2. Kĩ năng :

- Biết cách tìm bố cục theo nhiều cách khác nhau.

3. Thái độ :

- Trang trí được một đồ vật dạng hình vng, hcn.

II. CHUẨN BỊ.

1.Đồ dùng dạy học

+ Gv: chuẩn bị một số bài làm mẫu, một số mẫu có dạng hình vng, hcn được

trang trí đẹp để làm trực quan.

+ hs cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập.

2. PP dạy học.

- Trực quan, quan sát, thực hành

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Kiểm tra bài cũ.

- Gv nhận xét đánh giá bài xé dán của một số hs ở tiết trước.

Giáo án mĩ thuật 880Gv: Vũ Văn chiến- Kiểm tra dụng cụ học tập.

2. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

* Hoạt động 1 : Quan sát nhận xét .5 - 7 p

- GV giới thiệu một số đồ vật

được tt để giới thiệu về tt ứng

dụng,đồng thời giới thiệu

- Hs quan sát, lắng nghe gv

một số bài vẽ tr trí của hs về giải thích.

hình vng , hình cn để giới

thiệu về tt hình cơ bản.

? mục tiêu bài học là thể

loại tt nào? vì sao

- Hs trả lời câu hỏi

- giửa tt ứng dụng hay cơ bản

đều có những cách sx hình

ảnh chung như: cân đối , xen

kẽ, nhắc lại và màu sắc đẹp

song tt ứng dụng khơng đòi

hỏi phải tn theo các

ngun tắc trang trí một cách

chặt chẽ mà có khi đơn giản - Hs lắng nghe,ghi vở

hay cầu kì về bố cục, hoạ

tiết, màu sắc, còn tt cơ bản

thì áp dụgn các ngtắc chặt

chẽ hơn.

- kết hợp xem tranh và hiện

vật: hộp bánh, kẹo, khăn tay,

cửa sổ, đầu báo tường..

* Hoạt động 2 : cách trang trí .8 - 10 p

- Cần xác định đồ vật định

trang trí: theo ý thíchcó thể là

một đầu báo, một khăn tay,

một chiếc hộp có dạng hình

vng, hcn...

+ Tìm bố cục : bằng cách tìm

những mảng hình dựa vào

các nguyên tắc tt hoặc tự do.

+ Tìm hoạ tiết phù hợp: đối

với tr trí ứng dụng thì hoạ tiết

có thể hình ảnh là những sản

phẩm để giới thiệu như hoa,

quả, bánh , kẹo...hay là

những hoạ tiết đơn giản như

hoa, lá, con vật, giống như

Giáo án mĩ thuật 8NỘI DUNGI. Quan sát nhận xét

- Quan sát nhận xét

- Bài học u cầu tr trí

một đồ vật có dạng

hình vng, hcn, vậy

đây là bài tr trí ứng

dụng.II. Cách trang trí

2. Cách trang trí

- Hs lắng nghe,quan sát

hướng dẫn cách trang trí

trong SGK và trên bảng+ Xác định đồ vật cần

trang trí

+ Tìm bố cục

+ Tìm họa tiết

+ Vẽ màu.- Hs lắng nghe, ghi vở81Gv: Vũ Văn chiếnnhững hoạ tiết ở các bài tr trí

trước

+ Vẽ hoạ tiết và vẽ màu: phù

hợp với nơi trang trí, với sản

phẩm trang trí* Hoạt động 3 : Thực hành. 20 - 25 p

- Tự chọn hình thức trang trí - Hs thực hành theo hướng

III.Thực hành

có thể là tr đồ vật hay sản

dẫn của gv

- Chọn hình thức trang

phẩm nào cụ thể.

trí và trang trí theo ý

- Tìm bố cục, vẽ hình và vẽ

thich của mình.

màu theo ý thích

3. Củng cố 3 p

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Gợi ý cho học sinh nhận xét bài của mình, bài của bạn nếu đã hoàn thành

- động viên nhắc nhở hs thực hành có hiệu quả .

4. HD về nhà. 1 p

- Hoàn thành bài nếu chưa xong

- Chủân bị cho bài sau.Giáo án mĩ thuật 882Gv: Vũ Văn chiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×