Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường

II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vậy ngun nhân

là gì?Do sử dụng khơng hợp lí → lượng thuốc phát tán

vào khơng khí và ngấm vào đất, nước mưa → ơ

nhiễm mơi trường nước.Lượng thuốc hóa học nhiều, thời gian cách ly

ngắn, thuốc tồn lưu trong nông sản chưa phân

hủy hết.Khơng khí

Thuốc hố

học bảo vệ

thực vậtĐấtRau, cây

lương

thực,…Vật ni,

động vật

thuỷ sinhThức ăn,

nước sinh

hoạtNướcĐường truyền thuốc hố học bảo vệ thực vật

vào mơi trường và con người.NgườiNền đất có kho thuốcNgười dân gọi đây là “nguồn

nước chết”, lúa vẫn dầm chânbảo vệ thực vật trướctrong những ruộng nước chếtđâynhư thế!!III. Biện pháp hạn chế những ảnh hưởng xấu

của thuốc hóa học bảo vệ thực vật.

- Chỉ dùng khi dịch hại tới ngưỡng gây hại.

- Sử dụng các loại thuốc có tính chọn lọc cao; phân hủy nhanh

trong mơi trường.

- Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng nồng độ và liều

lượng.

- Trong quá trình bảo quản, sử dụng thuốc cần tuân thủ quy định

về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.- Nên hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để hạn chế tác hại

xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×