Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật

I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số loại phân bón hóa học

Thuốc trừ sâu FASTAC 5EC:

Thuốc trừ sâu lannate 40sp:

diệt trừ rầy, bọ xít, bọ trĩ(bù

diệt được các loài sâu đo, sâu

xanh, sâu cuốn lá, bọ trĩ rầy hại lạch)hại lúa, rệp hại cà phê.

cam, quýt, thuốc lá, ngô đậu

tương,…Thuốc trừ nấm bệnh ANVIL 5SC: Trừ bệnh khô vằn,

lem lép hạt hại lúa, ngô(bắp); rỉ sắt, nấm hồng, đốm

vòng hại cà phê; phấn trắng hại xoài, nhãn; lở cổ rễ hại

thuốc lá; đốm lá hại lạc(đậu phộng); phấn trắng, đốm

đen, rỉ sắt hại hoa hồng; ghẻ sẹo hại cam.Để tăng cường hiệu quả diệt trừ sâu, bệnh hại −thuốc hóa học bảo

vệ thực vật được sử dụng với nồng độ, liều lượng cao.

→ Làm cho thuốc tác động đến mô, tế bào của cây trồng → Hiệu

ứng cháy, táp lá, thân, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển

của cây, giảm năng suất và chất lượng.Sử dụng thuốc khơng hợp lí (sử dụng tràn lan, không đúng quy

định,..).

→ Tác động xấu đến quần thể sinh vật có ích trên đồng ruộng, trong

đất, trong nước → Làm phá vỡ thế cân bằng đã ổn định của QTSV.Sử dụng một số loại thuốc liên tục, nhiều loại thuốc có tính năng

gần giống nhau.

→ Phát sinh các dòng sâu, bệnh hại kháng thuốc.II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo

vệ thực vật đến mơi trường

- Gây ơ nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí

→ Tác động xấu đến sức khỏe con người.- Gây ô nhiễm nông sản, tác động xấu đến sức khỏe con

người và vật nuôi.

→ Con người ăn vào và nhiễm bệnh.Vậy nguyên nhân

là gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×