Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI TỪ NHỰA

1. Giảm thiểu tại nguồn

1.2. Giảm thiểu năng lượngFranklin và các cộng sự - những người đi đầu trong nghiên cứu

vòng đời sản phẩm đã thực hiện một nghiên cứu so sánh năng

lượng trong sản xuất và sử dụng giữa nhựa và các vật liệu thay

thế khác

 1 ounce thủy tinh đóng gói được 1.9 ounce nước trái cây

 1 ounce giấy đóng gói được 6.9 ounce nước trái cây

 1 ounce nhơm đóng gói được 21.8 ounce nước trái cây

 1 ounce nhựa đóng gói được 34 ounce nước trái cây

 Việc sử dụng túi nhựa sẽ tiết kiệm đủ năng lượng cho một

thành phố 1 triệu hộ dân trong suốt 3,5 năm4. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI TỪ NHỰA

1. Giảm thiểu tại nguồn

1.2. Sử dụng hiệu quả nguyên liệu đầu vào

Lượng chất thải từ nhựa phát sinh giảm đáng kể thông qua việc

xem xét và sử dụng hiểu quả nguồn nguyên liệu đầu vào

 Sử dụng các hạt nhựa tái chế thay cho các hạt nhựa thường

 Sản xuất các sản phẩm và linh kiện bền và nhẹ

Biểu hiện:

 Từ năm 1977, trọng lượng của chai nhựa đựng nước ngọt 2L

đã giảm từ 68 xuống 51 g, giảm 25%  Tiết kiệm được 206

triệu pounds PET/năm

 Các bình đựng sữa 1 gallon cũng giảm 30% về khối lượng

so với cách đây 20 năm

 Một số loại sữa và nước trái cây được đóng gói trong các túi

tái chế có khối lượng ít hơn so với các chai nhựa4. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI TỪ NHỰA

2. Tái chế

Năm 1997: tái chế khoảng 1.4 tỉ pound

 704 triệu pound chai HDPE

 649 triệu pound chai PETHiện nay:

 Hơn 1700 doanh nghiệp xử lý và tái chế nhựa đã qua sử dụng

 Hơn 1500 sản phẩm thương mại có ng̀n gốc từ nhựa tái chế.4. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI TỪ NHỰA

2. Tái chế

Kim

LoạiGiấy

NhựaKết hợp VL

mớiSản

PhẩmNL

khácKHÓ KHĂN CHO TÁI CHẾĐơn giản hóa

SP

GIẢI PHÁP

THIẾT KẾ4. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI TỪ NHỰA

3. Thu hồi năng lượng

Phương pháp thực hiện: đốt trong các buồng đốt đặc biệt và sử dụng

năng lượng sinh ra trong quá trình để sản xuất điện

.

Hiệu

quả: thu hời 90 % từ MSW

Trong đó, nhựa có ng̀n gốc dầu mỏ và khí tự nhiên cho hiệu quả thu

hời cao nhất.4. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI TỪ NHỰA

3. Thu hồi năng lượng

 Năm 1992, có 112 cơ sở tái chế năng lượng hoạt

động trên 31 bang của Mỹ, với cơng suất thiết kế gần

101500 tấn/ngày.

 Năm 2000, có 114 nhà máy tái chế năng lượng ở 32

bang của Mỹ, năng lượng điện tạo ra đủ cung cấp

cho 1.2 triệu ngôi nhà và công ty.5. KẾT LUẬN

Nhận thức về môi trường tăng

Thực thi các phương án Quản lý tổng hợp CTR

 Giảm thiểu chất thải và tăng số lượng rác tái chế.

 Hoàn thiện và xử lý những hỗn hợp rất phức tạp, xử

lý chất thải dẻo bằng phương pháp đốt phát triển.

 Vật liệu được tái chế dường như đạt đến mức ổn định

Vấn đề đặt ra: Trong trường hợp khơng có các biện pháp

bổ sung, việc tái chế các loại nhựa sẽ bị chậm lai do chi phí

cho việc này cao hơn so với việc chơn lấp. Tuy nhiên, với

mục tiêu dài hạn là nâng cao chất lượng mơi trường thì phân

tích vòng đời của sản phẩm, phát triển các loại nhựa và tái

chế chúng sẽ trở nên quan trọng hơn trong tương lai.6. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ CHẤT

THẢI RẮN TỪ NHỰA Ở VIỆT NAM

Giải pháp:

 Quy hoạch quản lý CTR đồng bộ

 Công nghệ xử lý CTR hướng tới việc thân thiện

với mơi trường, vận hành đơn giản, ít tốn kém,

phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đảm bảo

tiêu chí tỷ lệ chơn lấp chỉ còn dưới 15%, tăng

cường tỷ lệ tái chế và tái sử dụng CTR.

 Tăng phí vệ sinh của các hộ gia đình

 Làm tốt cơng tác tun truyền vận động thơng

qua chương trình giáo dục ở trường học và các

phương tiện thông tin đại chúng6. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ CHẤT

THẢI RẮN TỪ NHỰA Ở VIỆT NAM

Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh

doanh trong lĩnh vực nhựa, với:

 Tốc độ tăng trưởng đạt 15 - 20%/năm

 Sản lượng tiêu thụ 22kg/người

 Tính trung bình, tỷ lệ thành phần nilong, chất dẻo chiếm từ 6 –

16% lượng chất thải rắn đô thị

Phương pháp xử lý chủ yếu: phương pháp chơn lấp. Tỷ lệ tái chế

chỉ đạt khoảng 8÷12% CTRSH đô thị thu gom.

 Việc áp dụng các phương pháp tích hợp trong quản lý chất thải

rắn nói chung và chất thải rắn từ nhựa nói riêng ở nước ta hiện tại

vẫn còn là vấn đề nan giảiCảm ơn Cô và Các bạn

đã lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×