Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳ

Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở HOA KỲ

 Tổng lượng MSW ở Mỹ đã giảm

 Lượng chất thải bình qn đầu người giảmQuản lý MSW ở Mỹ

19961994

Chơn lấp15.50%

23.60%17.20%Tái chế/compost

60.90%Đốt27.30%55.50% Hoạt động tái chế và làm phân compost phát triển

 Sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên đất

 Xử lý CTR bằng phương pháp đốt cũng tăng lên

Ngày nay, hơn 19000 tổ chức tham gia vào một số

chương trình tái chế và 78% dân số Mỹ tham gia vào

chương trình tái chế3. NHỰA VÀ CÁC CHẤT THẢI RẮN TỪ NHỰA

NHẸỨNG DỤNG RỢNG RÃIBỀNCHI PHÍ

THẤP

NHỰAGIA TĂNG CHẤT THẢIĐA DẠNG% Nhựa trong MSW

14

12

10

8

6

4

2

00.5

19602.619709.810.611.211.512.31990199219941995199651980THIẾT KẾ

THÂN THIỆN3. NHỰA VÀ CÁC CHẤT THẢI RẮN TỪ NHỰA

Thành phần của các loại rác thải trong MSW

Khối lượng (%)

Giấy và các sản phẩm từ giấy19951996

31.331.1Thủy tinh6.26.0Tổng kim loại6.36.411.512.3Cao su và da3.53.7Dệt may4.24.4Gỗ6.46.8Khác1.91.9Thực phẩm13.614.0Rác sân vườn13.311.32.02.1NhựaChất thải vô cơ khácTheo Rathje, nhựa không phải là vật liệu phổ biến nhất ở

bãi chôn lấp mà là giấy và các sản phẩm từ giấy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×