Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần II. Đánh giá về chất lượng nhân lực làm việc trong ngân hàng nhà nước chi

nhánh tỉnh Thái Nguyên

Hãy đặt dấu (/) tương ứng với mức độ nhận thức của bạn vào các cột trả

lời trong bảng dưới đây. Mức độ đánh giá được mô tả như thang đánh giá dưới

đây.

Mức độ đánh giáPhạm vi đánh giáMô tả lựa chọn54.20-5.00Rất đồng ý43.40-4.19Đồng ý32.60-3.39Khá đồng ý21.80-2.59Không đồng ý11.00-1.79Rất không đồng ýSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Hãy đưa ra quan điểm của mình ở tất cả các mục. Khơng bỏ sót mục nào!

Mức độ đánh

giá Các nội dung đánh giá

(Quimo)5432Qui mô dân số

Qui mô và mật độ dân số lớn đã góp phần

tăng nguồn cung lao động trên địa bàn thành

phố

Vì nguồn cung lao động lớn nên ngân hàng cóthể tuyển dụng được các ứng viên thỏa

mãn điều kiện yêu cầu

Số lượng sinh viên trên địa bàn lớn là cơ sở cho

phép ngân hàng lựa chọn được những ứng viên

Dân số đông, lực lượng lao động nhiều sẽ tác

động không nhỏ tới việc cạnh tranh việc làm.

Đây là động lực để người lao động phấn đấu

giữ việc làm.

Với thị trường tiêu dùng lớn sẽ có nhiều doanh

nghiệp thương mại phát triển sẽ cạnh tranh

thu hút nhân lực chất lượng cao với chi nhánh.

(KT-XH)Sự phát triển KT_XH

Kinh tế - Xh phát triển là cơ sở, động lực tăng

cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

trong các trường.

Ngân hàng có sự cạnh tranh trong tuyển

dụng và sử dụng lao động chất lượng cao đối

với các thành phần kinh tế khác.

Ngân hàng nhà nước khơng có nhiều lợi thế

cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại

trong việc thu hút nhân tài

Các ứng viên ngày càng được trang bị nhiều

kiến thức kỹ năng mềm do kinh tế -xh ngày

càng phát triển

Kinh tế - Xh phát triển giúp cho thể lực của

người lao động được cải thiện(GDĐT)Giáo dục và ĐT

Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn

nhân lực có chất lượng cao ở khu vực miền

núi phía Bắc nên góp phần tăng chất lượng và

đa dạng loại hình lao động.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/1Giáo dục và đào tạo ngày nay càng đáp ứng yêu

cầu của nhà tuyển dụng.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Thái nguyên có nhiều trường đào tạo các

chuyên ngành liên quan đến quản lý kinh

tế, luật, tài chính ngân hàng nên thuận lợi cho

chiến lược tuyển dụng của NHNN.

Các nhà quản lý của NHNN thường xuyên

tham vấn và đánh giá chương trình đào tạo

của các trường nên góp phần nâng cao chất

lượng sinh viên ra trường.

Do gần các trung tâm giáo dục chuyên nghiệp

nên NHNN có cơ hội đào tạo lại và nâng cao

trình độ cho cán bộ

(CSVM)Chính sách vĩ mơ

Chính sách về lương, phụ cấp và các khoản lợi

ích làm tăng động cơ làm việc và thúc đẩy năng

suất lao động

Chính sách của ngân hàng nhà nước về tuyển

dụng lao động rất chặt chẽ và khách quan

đã giúp cho chi nhánh lựa chọn được ứng viên

tốt. lệnh về công chức đã điều chỉnh tốt

Pháp

việc tuyển dụng cũng như giữ chân người lao

động trong chi nhánhChính sách coi giáo dục là quốc sách hàng đầu

và nhà nước đang thực hiện chiến lược đổi mới

toàn diện giáo dục sẽ làm tiền đề cho việc

nâng cao chất lượng lao động

Chính sách mở trong hội nhập quốc tế giúp

cho việc nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ

cho người lao động.

(THELUC)Trạng thái thể lực của người lao động

Cán bộ trong chi nhánh đạt được tiêu chuẩn

về chiều cao, cân nặng và hình thức,

Chi nhánh ln có chế độ bồi dưỡng nhằm

nâng cao thể trạng và thể lực cho người lao

động như:ăn giữa giờ

Các hoạt động thể thao, dã ngoại và các

hoạt động giải trí sẽ giúp cho cán bộ trong chi

nhánh khỏe mạnh và giảm stress tốt

Thường xuyên kiểm tra đánh giá thể lực, khám

bệnh định kỳ sẽ giúp được việc đảm bảo sức

khỏe và an tồn trong lao độngSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Gắn việc giữ gìn sức khỏe như một tiêu chí thi

đua hàng năm trong việc đánh giá cán bộ

(TRINHDO)Trí tuệ, các kĩ năng và trình độ chun môn

Năng lực chuyên môn đảm bảo hiệu quả

lao động cao và đảm bảo tính tin cậy và chính

xác trong sử lý công việc

Phát triển các kỹ năng tiếng anh, quản lý, làm

việc nhóm cho người lao động sẽ làm tăng

cường năng suất và hiệu quả cơng việc

Ngồi đảm bảo u cầu của cơng việc thì

người lao động cần có khả năng xử lý cơng

việc độc lập

Có thêm kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm

phán sẽ giúp cho cán bộ hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao

Thường xuyên tổ chức thi tay nghề là động lực

để người lao động tự học tập, rèn luyện

hoàn thiện các kĩ năng cần thiết/(CHINHTRI)Phẩm chất chính trị, đạo đức và thái độ với

cơng việc

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, người lao

động cần tốt nghiệp ít ất một chứng chỉ bồi

nh dưỡng về chính trị

Làm việc trong hệ thống ngân hàng NN cán bộ

cần có phẩm chất đạo đức tốt, thực hành

tiết kiệm và chống tham nhũng

u thích cơng việc cũng là tiền đề cho việc

cán bộ hồn thành tố nhiệm vụ được giao

Có thái độ cầu thị, tơn trọng văn hóa tổ

chức, tơn trọng đồng nghiệp sẽ giúp cho

người lao động hoàn thành tốt cơng việc được

giao

Những cán bộ có chun mơn, phẩm chất

chính trị và đạo đức tốt thường được giao

nhiệm vụ quản lý. Đây là động lực quan trọng

giúp người lao động phát huy hết khả năng.

CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNGSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/`Phụ lục 2

MƠ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×