Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong nhóm BN nghiên cứu gặp chủ yếu BN đau ở mức độ vừa và mức độ dữ dội. Cụ thể: Đau vừa là có tỷ lệ là 37,8%, đau dữ dội có tỷ lệ là 62,2%, không gặp những BN đau rất dữ dội.

Trong nhóm BN nghiên cứu gặp chủ yếu BN đau ở mức độ vừa và mức độ dữ dội. Cụ thể: Đau vừa là có tỷ lệ là 37,8%, đau dữ dội có tỷ lệ là 62,2%, không gặp những BN đau rất dữ dội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

83(16,40 ± 3,41), trong đó: Nhóm nghiên cứu (16,19 ± 2,28), nhóm chứng

(16,62 ± 3,91).

3.3. Đặc điểm hình ảnh thốt vị đĩa đệm trên phim cộng hưởng từ

Bảng 3.13. Đặc điểm số tầng thốt vị

Số tầng

thốt vịNhóm1 tầng

2 tầng

3 tầng

4 tầng

TổngChung cho cả

hai nhómNhóm nghiên

cứu (n=42)Nhóm chứng

(n=40)n%n%n%35

26

18

3

8242,7

31,8

21,8

3,7

10017

12

12

140,5

28,6

28,6

2,418

14

6

245

35

15

54240TVĐĐ CSC có thể gặp thốt vị một tầng hoặc nhiều tầng, trong đó:

TVĐĐ một tầng hay gặp nhất có tỷ lệ là 42,7%, tiếp đến là TVĐĐ hai

tầng có tỷ lệ là 31,8%, TVĐĐ ba tầng tỷ lệ là 21,8%, hiếm gặp TVĐĐ bốn tầng.84Bảng 3.14. Vị trí và số đĩa đệm thốt vị trên phim cộng hưởng từ

NhómChung cho cả hai

nhómNhóm nghiên cứu

(n = 42)Số ĐĐTV%Số ĐĐTV%Số ĐĐTV%C3-C43120,31923,51216,7C4-C54630,12327,22331,9C5-C652342834,62433,3C6-C72415,61114,81318,1Tổng1531008110072100Vị trí

ĐĐTVNhóm chứng

(n = 40)Thốt vị tại vị trí C5 - C6, với tỷ lệ cao nhất là 34%, sau đó là vị trí C4 - C5 với

tỷ lệ là 30,1%, thoát vị tại vị trí C6 - C7 có tỷ lệ thấp nhất là 15,6%.85Bảng 3.15. Số đĩa đệm thoát vị theo phim cộng hưởng từ của 2 nhóm

Nhóm

Vị tríChung cho

cả hai nhómNhóm nghiên

cứu (n = 42)Nhóm chứng

(n = 40)SốTỷ lệ %SốSố31

46

52

24

25

19

06

28

07

13

16

04

05

05

0310,9

16,2

18,3

8,5

9

7

2

9,8

2,4

4,6

5,6

1,4

1,7

1,7

1,119

23

28

11

15

12

04

15

02

06

10

02

03

01

01Tỷ lệ

(%)

12,5

15,1

18,4

7,2

9,9

7,9

2,6

9,9

1,3

3,9

6,6

1,3

2

0,7

0,7284100152100ĐĐTV

C3 - C4

C4 - C5

C5 - C6

C6 - C7

C3 - C4, C4 - C5

C3 - C4, C5 - C6

C3 - C4, C6 - C7

C4 - C5, C5 - C6

C4 - C5, C6 - C7

C5 - C6, C6 - C7

C3 - C4, C4 - C5, C5 - C6

C3 - C4, C4 - C5, C6 - C7

C3 - C4, C5 - C6, C6 - C7

C4 - C5, C5 - C6, C6 - C7

C3-C4, C4-C5ĐĐTV12

23

24

13

10

07

02

13

05

07

06

02

02

04

02Tỷ lệ

(%)

9,1

17,4

18,2

9,8

7,6

5,3

1,5

9,8

3,8

5,3

4,5

1,5

1,5

3

1,5132100ĐĐTVC5-C6, C6-C7TổngTVĐĐ CSC một tầng gặp nhiều nhất tại vị trí C 5-C6, với tỷ lệ là 18,3%

TVĐĐ hai tầng gặp tại các vị trí C 4-C5, C5- C6 với tỷ lệ là 9,8%, TVĐĐ ba tầng

gặp chủ yếu tại vị trí C 3-C4, C4-C5, C5-C6, với tỷ lệ 5,6%, TVĐĐ bốn tầng hiếm

gặp.

Bảng 3.16. Thể thoát vị trên ảnh cắt ngang (theo tổng số đĩa đệm thốt vị)

NhómChung choNhóm nghiênNhóm chứngcả hai nhómcứu (n = 42)(n = 40)86Thể thốt vị

Thoát vị cạnh trung tâm

bên phải

Thoát vị cạnh trung tâm

bên trái

Thoát vị vào lỗ ghép

Tổngn%n%n%6341,22935,83447,29058,85264,23852,80

1530

1000

810

1000

720

100TVĐĐ thể trung tâm lệch bên trái có tỷ lệ cao 58,8%, TVĐĐ trung tâm bên

phải có tỷ lệ là 41,2%, khơng gặp thốt vị vào lỗ ghép.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

VỊ TRÍ TVĐĐVỊ TRÍ TVĐĐHình bHình 3.1. Cộng hưởng từ cột sống cổHình 3.2. Cộng hưởng từ cột sống cổBệnh nhân Nguyễn Trọng L 52tBệnh nhân Trần Thị Ph 59tThoát vị đĩa đệm C4 - C5 trung tâm lệch phảiThoát vị đĩa đệm C4 - C5, C5 - C6, trung tâm lệch trái.Bảng 3.17. Mức độ hẹp ống sống trên T2 cắt dọc

Nhóm

Mức độ

hẹp ống sốngChung cho

cả hai nhóm

n%Nhóm nghiên

cứu (n=42)

n%Nhóm chứng

(n=40)

n%87Khơng hẹp

(>12mm)

Hẹp nhẹ

(10 ≤ 12mm)

Hẹp nặng

(<10mm)

Tổng44,9004105567,13173,8246023281126,21230821004210040100Hầu hết BN TVĐĐ CSC đều có hẹp ống sống cổ: Hẹp nhẹ với tỷ lệ là 67,1%

hẹp nặng với tỷ lệ là 28%.

Bảng 3.18. Mức độ chèn ép trên phim cộng hưởng từ

NhómChung cho

cả hai nhómMức độ

chèn ép

Độ 0

Độ I

Độ II

Độ III

Độ IV

TổngNhóm nghiên

cứu (n=42)Nhóm chứng

(n=40)n%n%n%02

57

23

0

0

822,4

69,5

28,1

0

0

10001

30

11

0

0

422,4

71,4

26,2

0

0

10001

27

12

0

0

402,5

67,5

30

0

0

100- Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu, gặp chủ yếu “chèn ép thần kinh” ở

mức độ I với tỷ lệ từ 69,5%. Độ II với tỷ lệ là 28,1%.

- Không gặp chèn ép mức độ III và mức độ IV.

Bảng 3.19. Đối chiếu chỉ số suy giảm chức năng cột sống cổ với mức độ chèn

ép thần kinh

NDI

Độ chèn ép TKNhẹVừaNặngRất nặng(5-14)(15-24)(25-34)(35-50)nnnnTổng88Độ 00200002Độ I (Nhẹ)401601057Độ II (Vừa)15080023Độ III (Nặng)

Độ IV (Rất nặng)0

00

00

00

00

0572401082TổngCó 50/82 bệnh nhân (61%) có chỉ số suy giảm chức năng cột sống cổ phù

hợp với “mức độ chèn ép thần kinh”.

Bảng 3.20. Phân bố bệnh nhân dựa vào mức độ chèn ép ống sốngPhương

pháp đánh giáNhómChung cho

cả hai nhómNhóm nghiên

cứu (n=42)± SDNhóm chứng

(n=40)

± SD± SDĐiểm Torg (%)53,70 ± 7,1352,93 ± 5,8854,50 ± 8,24Điểm APCR (%)54,79 ± 5,8654,71 ± 5,9254,88 ± 5,87Điểm SSI (%)81,16 ± 8,2779,93 ± 6,5782,45 ± 9,661,26 ± 0,491,24 ± 0,481,28 ± 0,51Độ chèn ép thần kinh (%)Các chỉ số Torg, APCR, SSI và “mức độ chèn ép thần kinh” trước điều trị

giữa nhóm nghiên cứu và nhóm chứng gần như tương đồng.

3.4. Đánh giá hiệu quả điều trị và tính an tồn của các phương pháp can thiệp

ở 2 nhóm bệnh nhân

3.4.1. Đánh giá hiệu quả điều trị trên lâm sàng với triệu chứng đau

Bảng 3.21. Điểm VAS ở các thời điểm đánh giá

Điểm VAS

trung bình

Thời điểmNhóm nghiên

cứu (n=42)

± SDNhóm chứng

(n=40)

± SDP89Trước điều trị (1)5,62 ± 1,045,62 ± 1,37>0,05Kết thúc đợt điều trị (2)0,98 ± 0,952,72 ± 1,04<0,001Sau điều trị 6 tháng (3)0,76 ± 0,962,48 ± 1,04<0,001P(Thời-điểm)P(1,2)<0,001

P(1,3) <0,001P(1,2)<0,001

P(1,3) <0,001- Sau 02 tuần và sau 06 tháng điều trị, điểm VAS trung bình nhóm nghiên

cứu giảm nhiều hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê với p1,2<0,001.90Bảng 3.22. Phân bố bệnh nhân theo mức độ đau tại các thời điểm đánh giá

ThTrước điều trịSau đợt điều trịSau điều trị 6 thángời

điểm

Mức

độ đau

Khơng

đauNhóm

N/cứu

n (%) (1)Nhóm

chứng

n (%) (2)Nhóm

N/cứu

n (%) (3)Nhóm

chứng

n (%) (4)Nhóm

N/cứu

n (%) (5)Nhóm

chứng

n (%) (6)00(42,9)

18(5)

2(59,5)

25(5)

(2)(54,8)

23

(2,4)

1(72,5)

29

(22,5)

9(40,5)

17

0(55)

31

(40)

07Đau nhẹ0Đau vừa(33,3)

14(42,5)

17(66,7)

28(57,5)

230000000000Đau dữ

dội

Đau rất

dữ dội

P(bệnh-chứng)0P1,2>0,05P3,4<0,001P5,6 <0,001Trước điều trị đa số BN ở cả 2 nhóm gặp chủ yếu là: Đau vừa với tỷ lệ là

33,3% đến 42,5% và đau dữ dội với tỷ lệ là 57,5% đến 66,7%. Mức độ đau trước

khi điều trị giữa 2 nhóm khơng có ý nghĩa thống kê với p1,2>0,05.

Sau 02 tuần điều trị, nhóm nghiên cứu có 54,8% BN ở mức đau nhẹ, 2,4%

số BN ở mức đau vừa, nhóm chứng 72,5% số BN ở mức đau nhẹ, 22,5% số BN ở

mức đau vừa, sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa với p3,4<0,001.

Sau điều trị 06 tháng, số BN hết đau nhóm nghiên cứu là 59,5%, nhóm

chứng là 5%, sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa với p5,6<0,001.

Bảng 3.23. Mức độ cải thiện sức cơ tại các thời điểm đánh giá

ThờiTrước điều trịKết thúc đợt điều trịSau điều trị 6 tháng91Nhóm

N/cứu

n (%)(1)Nhóm

chứng

n (%) (2)Nhóm

N/cứu

n (%) (3)Nhóm

chứng

n (%) (4)Nhóm

N/cứu

n (%) (5)Nhóm

chứng

n (%) (6)Độ 5(2,4)

1(17,5)

7(52,4)

22(35)

14(85,7)

36(37,5)

15Độ 4(73,8)

31(65)

26(47,6)

20(55)

22(14,3)

6(57,5)

23Độ 3(23,8)

10(17,5)

70(10)

40(5)

2Độ 200000000000điểm

Sức cơĐộ 10P(bệnh-chứng)P1,2 >0,05P3,4 <0,05P5,6 <0,001Trước khi điều trị nhóm nghiên cứu có 97,6% số BN yếu cơ, nhóm chứng

có 82,5% số BN yếu cơ, sự khác nhau khơng có ý nghĩa thống kê với p1,2 >0,05.

Sau kết thúc đợt điều trị nhóm nghiên cứu còn 47,6% BN yếu cơ, nhóm

chứng còn 65% số BN yếu cơ, sự khác nhau giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê

với p3,4 <0,05.

Theo dõi sau 06 tháng, sức cơ ở cả 2 nhóm nghiên cứu tiếp tục được cải

thiện, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cải thiện nhiều hơn nhóm chứng, có ý nghĩa

thống kê với p5,6<0,001.

Bảng 3.24. Đánh giá mức độ cải thiện chỉ số suy giảm chức năng cột sống cổ

dựa vào điểm NDI tại các thời điểmNhóm

Thời điểmNhóm nghiên

cứu (n = 42)

± SDNhóm chứng

(n = 40)

± SDPN/cứu-chứng92Trước điều trị (1)

Sau đợt điều trị (2)

Sau điều trị 6 tháng (3)

P(Thời-điểm)16,19 ± 2,88

3,10 ± 2,91

2,26 ± 2,52

P1,2 <0,001

P1,3 <0,00116,62 ± 3,91

7,72 ± 4,25

5,98 ± 2,83

P1,2 <0,001

P1,3 <0,001>0,05

<0,001

<0,001Trước điều trị, NDI giữa 2 nhóm khác nhau khơng có ý nghĩa thống kê.

Sau đợt điều trị cả 2 phương pháp đều làm cải thiện NDI có ý nghĩa thống

kê với p(Thời-điểm) 1,2<0,001.

Sau 06 tháng kết thúc điều trị NDI tiếp tục được cải thiện có ý nghĩa với

p(Thời-điểm)1,3<0,001. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cải thiện tốt hơn nhóm chứng

với PN/cứu- chứng<0,001.93Bảng 3.25. Mức độ cải thiện triệu chứng nói chung

NhómChung cho cả 2 Nhóm nghiên

nhóm

cứu (n= 42)

nTỷ lệ

(%)nTỷ lệ

(%)nTỷ lệ

(%)30

36

16

0

036,5

44

19,5

0

028

13

01

0

066,7

30,9

2,4

0

002

23

15

0

05

57,5

37,5

0

0821004210040100Mức độ cải thiệnRất tốt

Tốt

Trung bình

Kém

Khơng thành cơng

TổngNhóm chứng

(n = 40)PN/cứu-chứng<0,001Sau khi kết thúc điều trị: Số BN chung cho cả 2 nhóm đạt mức độ rất tốt

(đạt mức độ giảm ≥75% triệu chứng) là 36,5%, mức độ tốt (đạt mức độ giảm

≥50% triệu chứng) là 44%, số BN đạt mục đích điều trị là 80,5%.

Nhóm nghiên cứu có 66,7% số BN đạt mức độ cải thiện rất tốt (đạt mức

độ giảm ≥75% triệu chứng) và 30,9% số BN cải thiện tốt (đạt mức độ giảm ≥50%

triệu chứng), số BN đạt mục đích điều trị là 97,6% (BN cải thiện giảm ≥50% triệu

chứng sau đợt điều trị).

Nhóm chứng có 5% BN đạt mức độ cải thiện rất tốt (đạt mức độ giảm

≥75% triệu chứng) và 57,5% BN đạt mức độ cải thiện tốt (đạt mức độ giảm

≥50% triệu chứng), số BN đạt mục đích điều trị là 62,5% (BN đạt mức độ cải

thiện giảm ≥50% triệu chứng).

Sự khác biệt mức độ cải thiện triệu chứng chung giữa 2 nhóm có ý nghĩa

thống kê với p<0,001.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong nhóm BN nghiên cứu gặp chủ yếu BN đau ở mức độ vừa và mức độ dữ dội. Cụ thể: Đau vừa là có tỷ lệ là 37,8%, đau dữ dội có tỷ lệ là 62,2%, không gặp những BN đau rất dữ dội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×