Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
cứu (n = 42)

cứu (n = 42)

Tải bản đầy đủ - 0trang

83(16,40 ± 3,41), trong đó: Nhóm nghiên cứu (16,19 ± 2,28), nhóm chứng

(16,62 ± 3,91).

3.3. Đặc điểm hình ảnh thốt vị đĩa đệm trên phim cộng hưởng từ

Bảng 3.13. Đặc điểm số tầng thốt vị

Số tầng

thốt vịNhóm1 tầng

2 tầng

3 tầng

4 tầng

TổngChung cho cả

hai nhómNhóm nghiên

cứu (n=42)Nhóm chứng

(n=40)n%n%n%35

26

18

3

8242,7

31,8

21,8

3,7

10017

12

12

140,5

28,6

28,6

2,418

14

6

245

35

15

54240TVĐĐ CSC có thể gặp thốt vị một tầng hoặc nhiều tầng, trong đó:

TVĐĐ một tầng hay gặp nhất có tỷ lệ là 42,7%, tiếp đến là TVĐĐ hai

tầng có tỷ lệ là 31,8%, TVĐĐ ba tầng tỷ lệ là 21,8%, hiếm gặp TVĐĐ bốn tầng.84Bảng 3.14. Vị trí và số đĩa đệm thốt vị trên phim cộng hưởng từ

NhómChung cho cả hai

nhómNhóm nghiên cứu

(n = 42)Số ĐĐTV%Số ĐĐTV%Số ĐĐTV%C3-C43120,31923,51216,7C4-C54630,12327,22331,9C5-C652342834,62433,3C6-C72415,61114,81318,1Tổng1531008110072100Vị trí

ĐĐTVNhóm chứng

(n = 40)Thốt vị tại vị trí C5 - C6, với tỷ lệ cao nhất là 34%, sau đó là vị trí C4 - C5 với

tỷ lệ là 30,1%, thoát vị tại vị trí C6 - C7 có tỷ lệ thấp nhất là 15,6%.85Bảng 3.15. Số đĩa đệm thoát vị theo phim cộng hưởng từ của 2 nhóm

Nhóm

Vị tríChung cho

cả hai nhómNhóm nghiên

cứu (n = 42)Nhóm chứng

(n = 40)SốTỷ lệ %SốSố31

46

52

24

25

19

06

28

07

13

16

04

05

05

0310,9

16,2

18,3

8,5

9

7

2

9,8

2,4

4,6

5,6

1,4

1,7

1,7

1,119

23

28

11

15

12

04

15

02

06

10

02

03

01

01Tỷ lệ

(%)

12,5

15,1

18,4

7,2

9,9

7,9

2,6

9,9

1,3

3,9

6,6

1,3

2

0,7

0,7284100152100ĐĐTV

C3 - C4

C4 - C5

C5 - C6

C6 - C7

C3 - C4, C4 - C5

C3 - C4, C5 - C6

C3 - C4, C6 - C7

C4 - C5, C5 - C6

C4 - C5, C6 - C7

C5 - C6, C6 - C7

C3 - C4, C4 - C5, C5 - C6

C3 - C4, C4 - C5, C6 - C7

C3 - C4, C5 - C6, C6 - C7

C4 - C5, C5 - C6, C6 - C7

C3-C4, C4-C5ĐĐTV12

23

24

13

10

07

02

13

05

07

06

02

02

04

02Tỷ lệ

(%)

9,1

17,4

18,2

9,8

7,6

5,3

1,5

9,8

3,8

5,3

4,5

1,5

1,5

3

1,5132100ĐĐTVC5-C6, C6-C7TổngTVĐĐ CSC một tầng gặp nhiều nhất tại vị trí C 5-C6, với tỷ lệ là 18,3%

TVĐĐ hai tầng gặp tại các vị trí C 4-C5, C5- C6 với tỷ lệ là 9,8%, TVĐĐ ba tầng

gặp chủ yếu tại vị trí C 3-C4, C4-C5, C5-C6, với tỷ lệ 5,6%, TVĐĐ bốn tầng hiếm

gặp.

Bảng 3.16. Thể thoát vị trên ảnh cắt ngang (theo tổng số đĩa đệm thốt vị)

NhómChung choNhóm nghiênNhóm chứngcả hai nhómcứu (n = 42)(n = 40)86Thể thốt vị

Thoát vị cạnh trung tâm

bên phải

Thoát vị cạnh trung tâm

bên trái

Thoát vị vào lỗ ghép

Tổngn%n%n%6341,22935,83447,29058,85264,23852,80

1530

1000

810

1000

720

100TVĐĐ thể trung tâm lệch bên trái có tỷ lệ cao 58,8%, TVĐĐ trung tâm bên

phải có tỷ lệ là 41,2%, khơng gặp thốt vị vào lỗ ghép.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

VỊ TRÍ TVĐĐVỊ TRÍ TVĐĐHình bHình 3.1. Cộng hưởng từ cột sống cổHình 3.2. Cộng hưởng từ cột sống cổBệnh nhân Nguyễn Trọng L 52tBệnh nhân Trần Thị Ph 59tThoát vị đĩa đệm C4 - C5 trung tâm lệch phảiThoát vị đĩa đệm C4 - C5, C5 - C6, trung tâm lệch trái.Bảng 3.17. Mức độ hẹp ống sống trên T2 cắt dọc

Nhóm

Mức độ

hẹp ống sốngChung cho

cả hai nhóm

n%Nhóm nghiên

cứu (n=42)

n%Nhóm chứng

(n=40)

n%87Khơng hẹp

(>12mm)

Hẹp nhẹ

(10 ≤ 12mm)

Hẹp nặng

(<10mm)

Tổng44,9004105567,13173,8246023281126,21230821004210040100Hầu hết BN TVĐĐ CSC đều có hẹp ống sống cổ: Hẹp nhẹ với tỷ lệ là 67,1%

hẹp nặng với tỷ lệ là 28%.

Bảng 3.18. Mức độ chèn ép trên phim cộng hưởng từ

NhómChung cho

cả hai nhómMức độ

chèn ép

Độ 0

Độ I

Độ II

Độ III

Độ IV

TổngNhóm nghiên

cứu (n=42)Nhóm chứng

(n=40)n%n%n%02

57

23

0

0

822,4

69,5

28,1

0

0

10001

30

11

0

0

422,4

71,4

26,2

0

0

10001

27

12

0

0

402,5

67,5

30

0

0

100- Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu, gặp chủ yếu “chèn ép thần kinh” ở

mức độ I với tỷ lệ từ 69,5%. Độ II với tỷ lệ là 28,1%.

- Không gặp chèn ép mức độ III và mức độ IV.

Bảng 3.19. Đối chiếu chỉ số suy giảm chức năng cột sống cổ với mức độ chèn

ép thần kinh

NDI

Độ chèn ép TKNhẹVừaNặngRất nặng(5-14)(15-24)(25-34)(35-50)nnnnTổng88Độ 00200002Độ I (Nhẹ)401601057Độ II (Vừa)15080023Độ III (Nặng)

Độ IV (Rất nặng)0

00

00

00

00

0572401082TổngCó 50/82 bệnh nhân (61%) có chỉ số suy giảm chức năng cột sống cổ phù

hợp với “mức độ chèn ép thần kinh”.

Bảng 3.20. Phân bố bệnh nhân dựa vào mức độ chèn ép ống sốngPhương

pháp đánh giáNhómChung cho

cả hai nhómNhóm nghiên

cứu (n=42)± SDNhóm chứng

(n=40)

± SD± SDĐiểm Torg (%)53,70 ± 7,1352,93 ± 5,8854,50 ± 8,24Điểm APCR (%)54,79 ± 5,8654,71 ± 5,9254,88 ± 5,87Điểm SSI (%)81,16 ± 8,2779,93 ± 6,5782,45 ± 9,661,26 ± 0,491,24 ± 0,481,28 ± 0,51Độ chèn ép thần kinh (%)Các chỉ số Torg, APCR, SSI và “mức độ chèn ép thần kinh” trước điều trị

giữa nhóm nghiên cứu và nhóm chứng gần như tương đồng.

3.4. Đánh giá hiệu quả điều trị và tính an tồn của các phương pháp can thiệp

ở 2 nhóm bệnh nhân

3.4.1. Đánh giá hiệu quả điều trị trên lâm sàng với triệu chứng đau

Bảng 3.21. Điểm VAS ở các thời điểm đánh giá

Điểm VAS

trung bình

Thời điểmNhóm nghiên

cứu (n=42)

± SDNhóm chứng

(n=40)

± SDP89Trước điều trị (1)5,62 ± 1,045,62 ± 1,37>0,05Kết thúc đợt điều trị (2)0,98 ± 0,952,72 ± 1,04<0,001Sau điều trị 6 tháng (3)0,76 ± 0,962,48 ± 1,04<0,001P(Thời-điểm)P(1,2)<0,001

P(1,3) <0,001P(1,2)<0,001

P(1,3) <0,001- Sau 02 tuần và sau 06 tháng điều trị, điểm VAS trung bình nhóm nghiên

cứu giảm nhiều hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê với p1,2<0,001.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cứu (n = 42)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×