Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HT BẢO VỆ

3 CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HT BẢO VỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3.1 Tính chọn lọc: Khi phần tử nào bị sự cố hay hư

hỏng thì bảo vệ rơle chỉ cần loại bỏ phần tử đó.

Ví dụ:MC1MC291.3.2 Tác động nhanh: Đảm bảo tính ổn định của các

máy phát làm việc song song trong HTĐ. Giảm tác hại

của dòng ngắn mạch đến các thiết bị, giảm xác suất

gay hư hỏng nặng hơn, nâng cao hiệu quả tự đóng lại.

Thời gian cắt = thời gian tác động của bảo vệ +

thời gian tác động máy cắt

Ví dụ:

Đường dây 300 → 500 Kv:

0.1 → 0.12 s

Đường dây 110 → 220 Kv:

0.15 → 0.3 s

Đường dây 6 → 10 Kv

:

1.5 → 3 s

Càng xa nguồn càng ít ảnh hưởng đến tính ổn

định của HTĐ

101.3.3 Độ nhạy: Khi sự cố

đoạn BC, BV2 tác động

(tính chọn lọc). Nếu BV2 khơng tác động (vì lý do nào

đó) thì BV1 tác động. BV1 dự phòng cho BV2 phải có

tính nhạy. Tuy nhiên BV1 khơng cần dự phòng cho BV3.

Đặc trưng độ nhạy: Knh khoảng 1.5 →2.0

Theo dòng ngắn mạch:K nh Theo điện áp ngắn mạch:K nh MC1MC2I NM minU kdI kdU N maxMC3111.3.4 Độ tin cậy: Khi có sự cố trong vùng BV thì BV

phải tác động chắc chắn. Nhưng nó khơng tác động đối

với các sự cố mà nó không được giao.

Để bảo vệ tin cậy cao cần phải dùng các sơ đồ

đơn giản, giảm số lượng rơle và các tiếp xúc, cấu tạo

đơn giản, chế độ lấp ráp bảo đảm chất lượng đồng thời

kiểm tra, bảo trì thường xuyên.121.3.5 Kinh tế: phải lựa chọn phù hợp yêu cầu để ln

đảm bảo giá thành phải chăng.13Gồm có :

Phần đo lường

Phần logic

oPhần đo lường liên tục thu nhận tín hiệu về trạng

thái của đối tượng được bảo vệ. Ghi nhận xuất hiện sự

cố và tình trạng làm việc khơng bình thường rồi truyền

tín hiệu đến phần logic. Phần đo lường nhận tín hiệu

thơng qua biến dòng điện và biến điện áp

oPhần logic nhận tính hiệu từ phần đo lường để

phản ánh tình trạng của đối tượng bảo vệ. Phần logic

có thể là tổ hợp các rơle trung gian hay mạch logic tín

hiệu (0-1), rơle thời gian và phần tử điều khiển máy

cắt. Phần này hoạt động theo chương trình định sẵn 14

đi

điều khiển máy cắt.Ký hiệuTên gọiKý hiệuTên gọi21BV khoảng cách47BV thứ tự pha21NBV khoảng cách chống chạm đất48BV mất gia tốc24BV quá từ49BV nhiệt độ25BV đồng bộ49RBV nhiệt độ Roto26BV dầu49SBV nhiệt độ Stato27BV thấp áp50BV quá dòng cắt nhanh30BV chỉ thị vùng bảo vệ50NBV quá dòng cắt nhanh chống chạm đất32FBV định hướng cs thứ tự thuận51BV quá dòng cực đại32RBV định hướng cs thứ tự nghịch51BFBV hư hỏng máy cắt33BV chị thị mức dầu thấp51GBV quá dòng chống chạm đất37BV dòng điện thấp và cs thấp51GSBV quá dòng chạm đất Stato40BV phát hiện mất kích thích MF51N15

BV quá dòng chống chạm đất46BV dòng điện thứ tự nghịch51VBV q dòng có kiểm tra áp thấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HT BẢO VỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×