Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trongvận hành HTĐ có thể xuất hiện tình trạng sự

cố và chế độ làm việc khơng bình thường của các phần

tử. Lúc này, hiện tượng là dòng điện tăng cao nhưng

điện áp lại thấp.

Nhưvậy muốn HTĐ hoạt động bình thường thi HTĐ

phải có hệ thống bảo vệ rơle để phát hiện sự cố và cơ

lập nó càng nhanh càng tốt.6 Sựcố: Ngắn mạch N(3) , N(2) , N(1) , N(1,1) , ngắn mạch

các vòng dây trong MBA, ngắn mạch giữa các vòng dây

trong máy phát điện.

 Trạng thái khơng bình thường: Quá tải, quá áp, giảm

tần.

 Nguyên nhân:

 Do cách điện già cõi

 Thao tác sai, nhằm lẫn

…

71.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5Tính chọn lọc

Tác động nhanh

Độ nhạy

Độ tin cậy

Kinh tế81.3.1 Tính chọn lọc: Khi phần tử nào bị sự cố hay hư

hỏng thì bảo vệ rơle chỉ cần loại bỏ phần tử đó.

Ví dụ:MC1MC291.3.2 Tác động nhanh: Đảm bảo tính ổn định của các

máy phát làm việc song song trong HTĐ. Giảm tác hại

của dòng ngắn mạch đến các thiết bị, giảm xác suất

gay hư hỏng nặng hơn, nâng cao hiệu quả tự đóng lại.

Thời gian cắt = thời gian tác động của bảo vệ +

thời gian tác động máy cắt

Ví dụ:

Đường dây 300 → 500 Kv:

0.1 → 0.12 s

Đường dây 110 → 220 Kv:

0.15 → 0.3 s

Đường dây 6 → 10 Kv

:

1.5 → 3 s

Càng xa nguồn càng ít ảnh hưởng đến tính ổn

định của HTĐ

101.3.3 Độ nhạy: Khi sự cố

đoạn BC, BV2 tác động

(tính chọn lọc). Nếu BV2 khơng tác động (vì lý do nào

đó) thì BV1 tác động. BV1 dự phòng cho BV2 phải có

tính nhạy. Tuy nhiên BV1 khơng cần dự phòng cho BV3.

Đặc trưng độ nhạy: Knh khoảng 1.5 →2.0

Theo dòng ngắn mạch:K nh Theo điện áp ngắn mạch:K nh MC1MC2I NM minU kdI kdU N maxMC3111.3.4 Độ tin cậy: Khi có sự cố trong vùng BV thì BV

phải tác động chắc chắn. Nhưng nó khơng tác động đối

với các sự cố mà nó khơng được giao.

Để bảo vệ tin cậy cao cần phải dùng các sơ đồ

đơn giản, giảm số lượng rơle và các tiếp xúc, cấu tạo

đơn giản, chế độ lấp ráp bảo đảm chất lượng đồng thời

kiểm tra, bảo trì thường xuyên.121.3.5 Kinh tế: phải lựa chọn phù hợp yêu cầu để luôn

đảm bảo giá thành phải chăng.13Gồm có :

Phần đo lường

Phần logic

oPhần đo lường liên tục thu nhận tín hiệu về trạng

thái của đối tượng được bảo vệ. Ghi nhận xuất hiện sự

cố và tình trạng làm việc khơng bình thường rồi truyền

tín hiệu đến phần logic. Phần đo lường nhận tín hiệu

thơng qua biến dòng điện và biến điện áp

oPhần logic nhận tính hiệu từ phần đo lường để

phản ánh tình trạng của đối tượng bảo vệ. Phần logic

có thể là tổ hợp các rơle trung gian hay mạch logic tín

hiệu (0-1), rơle thời gian và phần tử điều khiển máy

cắt. Phần này hoạt động theo chương trình định sẵn 14

đi

điều khiển máy cắt.Ký hiệuTên gọiKý hiệuTên gọi21BV khoảng cách47BV thứ tự pha21NBV khoảng cách chống chạm đất48BV mất gia tốc24BV quá từ49BV nhiệt độ25BV đồng bộ49RBV nhiệt độ Roto26BV dầu49SBV nhiệt độ Stato27BV thấp áp50BV quá dòng cắt nhanh30BV chỉ thị vùng bảo vệ50NBV quá dòng cắt nhanh chống chạm đất32FBV định hướng cs thứ tự thuận51BV quá dòng cực đại32RBV định hướng cs thứ tự nghịch51BFBV hư hỏng máy cắt33BV chị thị mức dầu thấp51GBV quá dòng chống chạm đất37BV dòng điện thấp và cs thấp51GSBV quá dòng chạm đất Stato40BV phát hiện mất kích thích MF51N15

BV q dòng chống chạm đất46BV dòng điện thứ tự nghịch51VBV q dòng có kiểm tra áp thấpKý hiệuTên gọiKý hiệuTên gọi52Máy cắt80Rơle phát hiện mất nguồn DC59BV quá điện áp81Rơle tần số59NBV quá điện áp thứ tự không cđ85Bảo vệ tần số cao, pilot62Rơle thời gian86Rơle cắt và khóa máy cắt63Rơle áp suất87Bảo vệ so lệch64Rơle chống chạm đất87GBảo vệ so lệch máy phát64RRơle chống chạm đất Rơto87TBảo vệ so lệch máy biến áp67Rơle dòng định hướng87BBảo vệ so lệch thanh cái67NRơle dòng định hướng chống

87NBảo vệ so lệch chống chạm đất74Rơle xóa giám sat mạch cắt90Rơle điều hòa điện thế76Rơle quá dòng điện DC92Rơle định hướng cs và điện áp78Rơ le MĐB hay đo góc lệch pha95Rơle phát hiện đứt mạch thứ cấp

16

BI79Tự đóng lại96Rơle trung gianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×