Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đảm bảo tính Đảng

Đảm bảo tính Đảng

Tải bản đầy đủ - 0trang

triển khoa học-cơng nghệ.1920- Quản lí mơi trường, trong đó trọng tâm là quản lí văn hóa nhà

trường và các quan hệ xã hội, các đoàn thể xã hội trong nhà trường. Nếu là

trường sau phổ thơng thì mảng này còn có quản lí các quan hệ hợp tác

quốc tế và trong nước, các quan hệ liên kết đào tạo, kinh doanh, nghiên cứu.

1.3. Lí luận giáo dục thể chất ở trường cao đẳng

1.3.1. Một số khái niệm

1.3.1.1. Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất là khái niệm chỉ một nhiệm vụ giáo dục cơ bản có

mục đích tác động tích cực đến sự phát triển các tố chất sinh học của

người học một cách hài hòa trên các mặt thể lực, thể hình, thể năng, sức

khỏe, khả năng kháng bệnh và thích ứng sinh học đối với mơi trường sống

cũng như khả năng kéo dài tuổi thọ của con người.

GDTC đương nhiên quan hệ mật thiết với các nhiệm vụ giáo dục khác

như giáo dục khoa học, giáo dục cơng dân, giáo dục ngơn ngữ, giáo dục tốn

học, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục đạo đức… Các phương tiện cơ bản của

GDTC xét ở mọi cấp và ngành học là dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe (y tế),

tư vấn chế độ học tập và lao động, nghỉ ngơi, hoạt động TDTT, giáo dục kĩ

năng sống, các hình thức sinh hoạt và giải trí và nhiều liệu pháp cải thiện sức

khỏe tâm thần, các chức năng sinh lí của những hệ sinh học của cơ thể.

GDTC là con đường thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống của con

người và xã hội. Con người và xã hội khỏe mạnh là tiêu chỉ của xã hội văn

minh, tiêu chí của trình độ phát triển người (HDI) và tiêu chí của nền giáo dục

có chất lượng tốt. Những kết quả của GDTC căn bản có thể đánh giá được

qua các phép đo nhân trắc (thể lực, thể hình), các phép đo lường sinh lí học

và tâm lí học cũng như qua các trắc nghiệm sinh học.

Trong nhà trường, GDTC thường được thực hiện theo những con

đường cơ bản: 1/ Qua dạy học các mơn học khác nhau – các mơn học đều

21nhiệm vụ GDTC; 2/ Qua dạy học môn Thể dục hoặc GDTC; 3/ Qua các hoạt

động khác ngồi mơn học – tham quan, lao động cơng ích, rèn luyện thể

thao, dã ngoại, cắm trại, thi đấu thể thao, thể dục thường xuyên, học kĩ

năng ăn uống và dinh dưỡng, giao tiếp xã hội v.v…

1.3.1.2. Hoạt động giáo dục thể chất

Hoạt động giáo dục thể chất là khái niệm chỉ những hoạt động giáo

dục có chức năng tác động tích cực và phát triển thể chất của người học

trong quá trình giáo dục ở nhà trường. Các hoạt động này có 3 hình thức cơ

bản: 1/ Hoạt động trong phạm vi các mơn dinh dưỡng, thể dục, thể thao

chính khóa: 2/ Hoạt động TDTT ngoại khóa; 3/ Hoạt động ngồi mơn học. Vì

vậy, hoạt động GDTC có những nội dung cơ bản sau:

- Thực hiện giờ học thể dục nội khóa theo chương trình qui định của

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tập luyện và kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo

lứa tuổi mỗi năm một lần.

- Tổ chức tập luyện ngoại khóa theo câu lạc bộ thể thao tự chọn

trong nhà trường.

- Ổn định hệ thống thi đấu thể thao của học sinh, sinh viên theo chu

kì năm và nhiều năm.

- Rèn luyện thể chất trong các hoạt động ngồi mơn học.

1.3.2. Mục tiêu, ngun tắc, nhiệm vụ, phương pháp chung của giáo dục

thể chất

1.3.2.1. Mục tiêu giáo dục thể chất

- Đảm bảo cho cơ thể không ốm đau, lớn lên theo đúng độ tuổi, có

sức chống đỡ những ảnh hưởng có hại đến từ mơi trường xung quanh,

chuẩn bị tốt các phẩm chất vận động toàn diện.22- Hình thành trong học sinh những thói quen gìn giữ vệ sinh, rèn luyện

thân thể, lao động vừa sức, tổ chức sinh hoạt có khoa học trên cơ sở

nắm vững những kiến thức khoa học cơ bản và những kỹ năng, kỹ xảo chủ

yếu.

- Góp phần phát hiện năng khiếu, tạo điều kiện bồi dưỡng nhân tài

thể dục, thể thao cho đất nước.

- Giáo dục phẩm chất đạo đức, ý chí và thẩm mĩ cùng các mặt giáo

dục khác thúc đẩy phát triển thể lực.

1.3.2.2. Nhiệm vụ của giáo dục thể chất

- Xúc tiến quá trình đào tạo năng lực đạt thành tích trong thể thao.

- Phát triển được các tố chất thể lực và trạng thái chức năng của cơ thể.

- Phát triển các tố chất phối hợp động tác.

- Phát triển năng lực tâm lí cho các em sẵn sàng phấn đấu trong học

tập và thi đấu thể thao.

- Tạo cho các em ý thức tập luyện TDTT thường xuyên, xây dựng hứng

thú bền vững lâu dài cho sinh viên

- Giáo dục đạo đức TDTT xã hội chủ nghĩa.

1.3.2.3. Nguyên tắc giáo dục thể chất

- Thống nhất sự phát triển thể chất với sự phát triển tâm lí và xã hội

- Phát triển nhu cầu và các kĩ năng rèn luyện sức khỏe và thể chất

nói chung cho người học.

- Tơn trọng và dựa vào tính chủ động, tự giác rèn luyện của người học

- Thực hiện GDTC kết hợp nhiều con đường, nhiều hình thức, nhiều

lực lượng trong và ngoài nhà trường.

- Đảm bảo sự phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi người học.

1.3.2.4. Phương pháp giáo dục thể chất

- Phương pháp sử dụng lời nói

Trên thực tế, tồn bộ hoạt động của nhà sư phạm trong q trình

GDTC đều có liên quan tới việc sử dụng lời nói. Bằng lời nói nhà sư phạmtruyền thụ23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đảm bảo tính Đảng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×