Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Danh mục tài liệu Internet

III. Danh mục tài liệu Internet

Tải bản đầy đủ - 0trang

155

106. Văn Minh (2012), Một số kết quả kinh tế nổi bật của tỉnh Bắc Ninh sau 15

năm tái lập (1997 - 2012), truy cập ngày 20/10/2016 từ http://

dangcongsan.vn/cpv/Modules /News_France/News_ Detail

107. Việt Phong (2005), Nhà đầu tư tại 33 tỉnh 'xé rào' không bị cắt ưu đãi, Truy

cập ngày 21/9/2015 từ http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/nha-dautu-tai-33-tinhxe-rao-khong-bi-cat-uu-dai-2679030.html.

108. Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam (2012), Chỉ số năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh, năm 2006-20012 truy cập ngày 10/10/2013 từ

http://pcivietnam.org/about_pci.php.

109. Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam (2013), Chỉ số năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh, năm 2013 truy cập ngày 01/4/2013 từ

http://pcivietnam.org/about_pci.php.

110. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2014), Chỉ số năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh, năm 2014 truy cập ngày 01/6/2014 từ

http://pcivietnam.org/about_pci.php.

111. Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam (2015), Chỉ số năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh, năm 2015 truy cập ngày 27/03/2015 từ

http://pcivietnam.org/about_pci.php.

112. Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam (2016), Chỉ số năng lực cạnh

tranh cấp tỉnh, năm 2016 truy cập ngày 10/10/2016 từ

http://pcivietnam.org/about_pci.php

113. Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thành Long, Những nguyên lý của kinh tế chính

trị và thuế khoá http://vepr.org.vn/533/ebook/Nhung-nguyen-ly-cua-kinh-techinh-tri-hoc-va-thue-khoa/25205.html

114. http://luatcanhtranh.org/about_luat.phpngày 03/12/2004

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Quốc hội nước CHXHCN Việt

Nam, http://luatcanhtranh.org/about_luat.phpngày số 59/2005/QH11, ngày

29/11/2005, Luật đầu tư.

115. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Tổng quan tình hình phát triển

Kinh tế - Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc sau 15 năm tái lập (từ năm 1997 - 2011), truy

cập ngày 20/9/2013 từ156

ttp://skhdtvinhphuc.gov.vn/Index.aspx?new=294&item=91&ba=91&tongquan-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-tinh-vinh-phuc-sau-15-nam-tailap-- tunam-1997---2011-.html.

116. Bùi Văn (2008), Nỗi ám ảnh năng lực cạnh tranh quốc gia? truy cập ngày

20/9/2013 từ http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=97698

117. Adam Smith (1922), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of

Nations, https://vi.wikipedia.org/... ngày 22.10.2014.

118. David Ricardo (1817), On the principles of political economy and taxation,https://vi.wikipedia.org/... ngày 22.10.2014.

119. HeckscherOhlin,ModernTheoryofInternationlTrade,https://vi.wikipedia.org/... ngày 22.10.2014.

120. Feurer và Chaharbaghi (1994), https://scholar.google.com.vn/scholar?

q=Feurer +và+Chaharba ngày20/10/2014

121. The Global Competitiveness Index 2013-2014. truy cập ngày 20/8/2014 từ

http://www3.weforum.org/docs/GCR20132014/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2013-2014_FINAL…

122. The Global Competitiveness Index 2014-2015. truy cập ngày 10/11/2015 từ

http://www3.weforum.org/docs/GCR20132014/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2014-2015

123. The Global Competitiveness Report 2015-2016. truy cập ngày 01/12/2015 từ

http://www3.weforum.org/docs/GCR20152016/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2015-2016

124. The Global Competitiveness Report 2016-2017. truy cập ngày 10/10/2017 từ

http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017FINAL.pdf125. The WORLD BANK (2009), Vietnam Planning Study on Investment in

Provincial/Local ICT Infrastructure and Services Final Report.PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

BỊ GIẢM ĐIỂM CỦA TỈNH BẮC GIANG

Đơnvị……………………………………………………………………………………………ngày…..tháng….năm…

Tất cả thông tin trong Phiếu điều tra này sẽ chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê và

nghiên cứu. Tơi cam kết bảo mật các thông tin mà quý đơn vị cung

cấp.1. Cá nhân tiến hành khảo sát: NCS Trần Thị Thanh Xuân

Đơn vị công tác: Trường ĐH Công Nghệ GTVT- Cơ sở ĐT Thái Nguyên

2. Mục đích của khảo sát: Phục vụ cho làm luận án TS tại Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- ĐH Thái Ngun.

NỘI DUNG KHẢO SÁT

(Xin Ơng (Bà) vui lòng điền vào chỗ trống hoặc đánh dấu (x) vào ô lựa chọn được cho là phù hợp)

1. Họ và tên:………………………………………………………………

2. Đơn vị công tác: …………………………………………………………

3. Chức vụ:………..……………4. Số điện thoại liên lạc: ……………………; 5. Email: …………

6. Nhà quản lý DN là:

Nam Nữ

7. Doanh nghiệp được thành lập hoặc bắt đầu hoạt động vào năm nào? ………………………………

8. DN có giấy CNĐKKD (CNĐKDN) vào năm nào? …………………………………………………

9. Qúi doanh nghiệp thuộc loại hình nào?

+ Doanh nghiệp tư nhân

+ Công ty TNHH (Một hoặc nhiều thành viên)

+ Công ty cổ phần

+ Công ty hợp danh

+ Loại hình khác (vui lòng nêu tên cụ thể)………………………………………………………………

10.Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào?

+ Công nghiệp/ chế tạo

+ Xây dựng

+ Dịch vụ/Thương mại

+ Nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản

+ Khai khoáng

11. Tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp?

Từ 0,5 đến Từ 1đến nhỏ 5 Tử 5 đến 10 Từ 10 đến Từ 50 đến 200 Từ 200 đến

1 tỷ đồng

50 tỷ đồng

500 tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồng

tỷ đồngTrên 500 tỷ

đồngCuối năm 2016

Đến thời điểm hiện

tại của Năm 201712. Tổng số lao động của doanh nghiệp?

Từ 5 - 9

lao động

Vào thời điểm thành lập

Đến thời điểm hiện tại của

Năm 2017Từ 10 - 49 Từ 50-49 Từ 50-199

lao độnglao độnglao độngTừ 200 - 299Từ 300-499>500lao độnglao độnglao độngTrong 6 tháng gần đây, số lao động của doanh nghiệp thay đổi như thế nào?

Không thay đổi

Tăng lên, tăng bao nhiêu?........................................lao động

Giảm đi, giảm bao nhiêu? …………………………lao động

13. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm qua như thế nào?

1. Thua lỗ lớn2. Thua lỗ chút ít3. Hồ vốnLãi chút ítLãi như mong muốn14. Lao động tại doanh nghiệp (người)

Số Lao động đại học……............ Lao động trình độ cao đẳng……………… Lao động Phổ thơng…

Xin hãy đọc kỹ từng câu và chọn một mức độ phù hợp nhất với quý doanh nghiệp và điền số đo vào đầu câu:

+ 1 = Hoàn toàn đồng ý (nguyên nhân ảnh hưởng đến PCI là rất lớn)

+ 2 = Đồng ý (nguyên nhân ảnh hưởng đến PCI là lớn)

+ 3 = Chấp nhận vừa phải ((nguyên nhân ảnh hưởng đến PCI có thể chấp nhận được)

+ 4 = Khơng đồng ý (ít có tác động đến PCI)

+ 5 = Hồn tồn khơng đồng ý (Khơng có tác động đến PCI)

NHÓM CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH THẤP ĐIỂM VÌ:

TT1. Điểm số Chỉ số gia nhập thị trường thấp bởi vì:TT 1Lợi thế vị trí của tỉnhTT 2Cơ sở hạ tầngTT 3TT 7Nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh

Đội ngũ cán bộ cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ

năng hành chính cấp xã (phường)

Đội ngũ cán bộ cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ

năng hành chính cấp huyện (Thành phố)

Đội ngũ cán bộ cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ

năng hành chính cấp tỉnh

Thủ tục hành chính (đảm bảo tính hợp lý, khoa học và đồng bộ) cấp tỉnhTT 8Chính quyền tỉnh có đồng hành cùng DNTT 9Chính quyền huyện, TP có đồng hành cùng DNTT 10Chính quyền xã có đồng hành cùng DNTT 11Thành phố (Huyện) có áp dụng kê khai thuế qua mạngTT 12Tỉnh có áp dụng kê khai thuế qua mạngTT 13Thời gian chờ đợi để DN hoàn thành các thủTT 4

TT 5

TT 61Mức độ đạt được

2

3

42. TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ SỬ DỤNG ĐẤT (DD):

* Tổng diện tích mặt bằng kinh doanh(đất) mà DN đang sử dụng: ……………………….….m2

* Xin Qúy doanh nghiệp cho biết loại mặt bằng kinh doanh doanh nghiệp đang sử dụng thuộc:

- Vốn là tài sản của cá nhân hoặc gia đình

- Doanh nghiệp mua

- Doanh nghiệp thuê trả tiền hàng năm

- Nhà nước giao

- Doanh nghiệp thuê dài hạn trả tiền một lần

* Trụ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nằm trong khu cơng nghiệp?

Khơng5DDĐiểm số tiếp cận đất đai thấp bởi vìMức độ đạt được

12345DD1Cơng tác quy hoạch đất đai có được công khai ở cấp XãDD 2Công tác quy hoạch đất đai có được cơng khai ở cấp huyện (thành phố)DD 3Cơng tác quy hoạch đất đai có được cơng khai ở cấp tỉnhDD 4Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạpDD 5Thủ tục giao đất cho th đất có thơng báo theo quy địnhDD 6Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hướng dẫn hay thông báo theo quy địnhDD 7Thời gian hồn thành các thủ tục cơng tác giải phóng mặt bằng có đúng hẹnDD 8Chính sách giá đất cao so với thị trườngDD 9Chính sách giá đất phù hợp so với thị trườngDD 10Chính sách giá đất thấp hơn so với thị trườngDD 11Ban Quản lý khu công nghiệp trong cơng tác bố trí mặt bằng phù hợpDD 12Tính ổn định đất đai của doanh nghiệpDD 13DN góp ý đóng góp nâng cao chỉ số đất đai: …………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………3. TÍNH MINH BẠCH (MB)

MBĐiểm số Tính minh bạch thấp so với mức trung vị trong cả nước vì:MB 1Tài liệu pháp lý có liên quan đến DN được dễ dàngMB 2Các chính sách và quy định mới cấp huyện có được tham khảo ý kiến DNMB 3Các chính sách và quy định mới cấp tỉnh có được tham khảo ý kiến DNMB 4Việc triển khai thực hiện các chính sách quy định đó có kịp thờiMB 5Mức độ tiện dụng của trang web tỉnh đối với DN.MB 6Sự minh bạch về thông tin và chính sách của chính quyền tại huyệnMB 7Sự minh bạch về thơng tin và chính sách của chính quyền tại tỉnhMB 8Tài chính minh bạch trong mối quan hệ giữa thuế và chi phí của chính quyền.Mức độ đạt được

12345MB9: Xin ý kiến đóng góp của quý doanh nghiệp đối với chỉ tiêu này……………………. …..………

……………………………………………………………………………………………………………4. THIẾT CHẾ PHÁP LÝ (PL):

PL

PL 1

PL 2Điểm số Chỉ số thiết chế pháp lý thấp vì:

Lòng tin của các tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) đối với cơ quan nội chính và tư

pháp của huyện

Lòng tin của các tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) đối với cơ quan nội chính và tư

pháp của tỉnhPL 3Thiết chế pháp lý này có được doanh nghiệp xem là công cụ hiệu quả để giải

quyết tranh chấpPL 4Doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của CBCC tại xãPL 5Doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của CBCC tại huyện

(Thành phố)PL 6DN có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của CBCC tại tỉnhMức độ đạt được

12345PLĐiểm số Chỉ số thiết chế pháp lý thấp vì:PL 7Các kết luận đưa ra của tòa án huyện trong xử lý các tranh chấpPL 8Các kết luận đưa ra của tòa án tỉnh trong xử lý các tranh chấpPL 9Do số lượng đơn nhiều, ở cấp huyện là nguyên nhận chậm trễPL 10Do số lượng đơn nhiều ở cấp tỉnh là nguyên nhận chậm trễPL 11Chi phí cho giải quyết các thủ tục chưa đúngMức độ đạt được

12345PL12: Qúi doanh nghiệp có đề xuất gì với chính quyền cấp tỉnh về quản lý xây dựng thiết chế pháp lý:

……………………………………………………………………………………………………………..

Vấn đề khác mà DN muốn phản ánh về môi trường đầu tư kinh doanh ở tỉnh hiện nay?..................

……………….......…………………………………………………………………………………..

5. CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG (CT):

CTĐiểm số Chỉ số cạnh tranh bình đẳng thấp vì:Mức độ đạt được

1234ưu đãi cho Tổng cơng ty, tập đồn nhà nước hơn là các DNTN

1. Tiếp cận đất đai

2. Tiếp cận các khoản tín dụng

CT13. Cấp phép khai thác khống sản

4. Thủ tục hành chính

5. Tiếp cận các hợp đồng từ cơ quan nhà nước

6. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

ưu đãi cho doanh nghiệp FĐI hơn là doanh nghiệp trong nước

1. Tiếp cận đất đai

2. Tiếp cận các khoản tín dụngCT23. Cấp phép khai thác khống sản

4. Thủ tục hành chính

5. Tiếp cận các hợp đồng từ cơ quan nhà nước

6. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệpCT3Chính quyền tỉnh ưu đãi doanh nghiệp Lớn hơn là doanh nghiệp và DNVVNCT4DNNN dễ dàng có được các hợp đồng kinh tế hơn là các DNVVNCT5Vì DNNN thuận lợi trong tiếp cận đất đai hơn là DNTNCT6Tỷ trọng nợ của DNNN trong tỉnh lớn hơn so với tỷ trọng nợ của DNDDCT7Vì DNNN thuận lợi vay vốn tín dụng ngân hàng hơn là DNTN

Tài chính,ngân hang và vốn vay của DNCT81. Chiếm <30%

2. Chiếm 30 -40%;

3. > 40%CT9DN không thể vay vốn nếu khơng có thế chấpCT10Thủ tục vay vốn khơng phức tạpCT11Khơng phải chi phí cho cán bộ ngân hangCT12DN chưa có chính sách nào ưu đãi để được vay vốnCT13: Qúy doanh nghiệp có góp ý chi chính quyền cấp tỉnh:………………………………… ……

………………………………………………………………………………………………………..5NHÓM CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH GIẢM ĐIỂM VÌ:

1. CHI PHÍ KINH DOANH - CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC

* Hàng năm doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí khơng chính thức có

CPChỉ số Chi phí khơng chính thức rất thấp vì:CP1Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN ở các sở, ban ngành ở xãCP2

CP3Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN ở các sở, ban ngành ở huyện

Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN ở các sở, ban ngành ở tỉnhCP4Khi làm thủ tục thuế tại HuyệnCP5Khi làm thủ tục thuế tại tỉnhCP6Khi tiếp CBCC xuống DN công tácCP7Qùa biếu cho các ngày quan trọng tại địa phươngCP8Khác1không

Mức độ đạt được

3

4

52CP9: Chọn 3 sở, ban ngành bạn cho rằng cơ quan đó thân thiện nhất và hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất, sau đó điền

vào bảng dưới đây:

1. Sở kế hoạch và đầu tư

2. Sở giao thông vận tải

3. Sở công thương

4. Chi cục hải quan

5. Sở NN và PTNT

6. Công an tỉnh

7. Kho Bạc nhà nước8. Sở Lao động thương binh và Xã hội16. Tram hai quan9. Sở xây dựng17. Sở văn hoá thể thao và du lịch10. Sở tài nguyên và môi trường18. Sở y tế11. Chi cục thuế19. Sở Nội vụ12. . Bảo hiểm xã hội20. Trung tâm xúc tiến thương mại13. Sở giáo dục và đào tạo21. Sở thông tin và truyền thông14. Sở khoa học và cơng nghệ22. Sở tài chính15. Sở tư phápCP10: Ý kiến góp ý của doanh nghiệp trong q trình thực hiện:……………………………….…………

………………………………………………………………………………...………………2. CHỈ SỐ LAO ĐỘNG (LD)

+ Tổng số lao động trong DN:…………………người ……………………..Nam………………Nữ

+ LĐ có trình độ Trên ĐH:………………………….người …………………..%

+ LĐ có trình độ ĐH::………………………………người……………………%

+ LĐ có trình độ cao đẳng::………………………...người…………………….%

+ LĐ phổ thơng::……………………………………người…………………….%LDChỉ số lao động thấp vì:LD1Lao động có đáp ứng được yêu cầu Sức khỏe của DNLD2Lao động có đáp ứng được u cầu kỹ năng, trình độ làm việc của DNLD3Cơ sở đào tạo có thỏa mãn yêu cầuvới DNLD4

LD5Chất lượng nghề lao động có phù hợp với DN

DN có khó khăn khi tuyển dụng đối tượng lao độngLD6Thị trường lao động tại tỉnh có phong phúLD7Khi tranh chấp giữa người lao động với DN chính quyền có kịp thời can thiệp12Mức độ đạt được

3

4

53. TÍNH NĂNG ĐỘNG VÀ TIÊN PHONG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH (NĐ)

Chỉ số tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh thấp vì:NĐ1Tỉnh có xây dựng ngành mũi nhọn để thu hút đầu tưNĐ2Quản lý của lãnh đạo cấp xã có linh động trong các thủ tục hành chínhNĐ3Cấp huyện có linh hoạt theo hướng có lợi cho 2 bênNĐ4Cấp tỉnh có linh hoạt theo hướng có lợi cho 2 bênNĐ5Chất lượng xử lý công việc tại huyệnNĐ6Chất lượng xử lý cơng việc tại tỉnhNĐ7Tỉnh có ứng dụng KHCN trong giải quyết cơng việcNĐ8Có xây dựng một mơ hình “bộ máy” cụ thể hoạt động giúp đỡ DNNĐ9Có hỗ trợ DN về vốnNĐ10Có hỗ trợ DN về đất đaiNĐ11Có hỗ trợ DN về thơng tinNĐ12Có hỗ trợ DN về văn bản thủ tục hành chínhNĐ13Tỉnh có trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho DNNĐ14Tỉnh có thường xuống địa phương kiểm traMức độ đạt được

12345NĐ15: Qúi doanh nghiệp có nhận xét tính năng động của lãnh đạo cấp tỉnh: ……………………….

…………………………………………………………………………………….…………………Bắc Giang, ngày……. tháng ……..năm 2017

Người trả lời phiếu khảo sát

(Có thể ký tên hoặc không)PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU TÁC GIẢ TÍNH TỐN

1. DANH SÁCH TÊN CÁC CƠ QUAN ĐIỀU TRA

SỐ LƯỢNGLÃNH ĐẠOPhát

raThu

vềCấp

tỉnh, SởCấp

thành,

huyệnCấp xã,

phườngVăn phòng UBND TỈNH88323Uỷ ban HĐND tỉnh55221Văn phòng thành, huyện44211Uỷ ban HĐND Thành, huyện44211Sở KHĐT44211Sở tài chính44211Sở tài ngun mơi trường44211Sở Lao động TBXH44211Sở cơng thương44211Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn44211Sở khoa học công nghệ44211Sở Thông tin và truyền thông44211Sở GTVT44211Sở xây dựng44211Sở Tư pháp44211Sở Nội vụ44211Sở văn hoá thể thao và du lịch44211Sở y tế44211Sở giáo dục và đào tạo44211Thanh tra Tỉnh44211Ban Quản lý các khu công nghiệp44211Cục thuế Tỉnh44211Chi cụ thuế TP44211Kho bạc nhà nước tỉnh44211Ngân hàng nhà nước tỉnh2211Cục thống kê2211Tổng cộng:1051055128CƠ QUAN26THU

HỒIPHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU PCI

1. Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang1.

2.

3.

4.

5.Thành phố Bắc Giang: 10 Phường, 6 xã

Yên Thế: 2 Thị trấn, 19 xã

Tân Yên: 2 Thị trấn, 22 xã

Lục Ngạn: 1 Thị trấn, 29 xã

Hiệp Hòa: 1 Thị trấn, 25 xã6.

7.

8.

9.

10.Lạng Giang: 2 Thị trấn, 21 xã

Sơn Động: 2 Thị trấn, 21 xã

Lục Nam: 2 Thị trấn, 25 xã

Việt Yên: 2 Thị trấn, 17 xã

Yên Dũng: 2 Thị trấn, 19 xã2. CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

GIAI ĐOẠN 2006-2017Singapore

Malaysia

Philipine

Thái Lan

Việt Nam

Indonesia

CompuchiaĐiểm số

Xếp hạng

Điểm số

Xếp hạng

Điểm số

Xếp hạng

Điểm số2006200720072008200820095.355.635.455575.15.115.120092010201020112011201220122013201320142014201520152016201620175.535.485.745.675.675.655.685.72532222225.044.885.085.065.035.165.235.1628262121262125242018254.0943.994.093.964.084.234.294.44.364.397571717185756559525747

4.644.514.584.74.64.514.524.524.544.664.64Xếp hạng3335283438393837313234Điểm số4.13.894.044.14.274.244.114.184.234.34.31Xếp hạng73776870596575706856604.384.264.244.254.434.384.44.534.574.524.524650545544465038343741Điểm số3.853.393.483.533.633.854.014.013.893.943.98Xếp hạng110103110109109978588959089Điểm số

Xếp hạng3. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp dân doanh theo thời gian4. Nhiệt kế doanh nghiệp theo năm5. Bắc Giang trong tương quan với các tỉnh Miền núi phía BắcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Danh mục tài liệu Internet

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×