Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU PCI

PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU PCI

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp dân doanh theo thời gian4. Nhiệt kế doanh nghiệp theo năm5. Bắc Giang trong tương quan với các tỉnh Miền núi phía Bắc6. Chỉ số PCI năm 20177. Tương quan so sánh cải thiện điểm số PCI gốc trong giai đoạn 2006-20178. Biểu đồ hình hộp điểm số PCI và PCI gốc theo thời gian9. Khó khăn trong TTHC đất đai10. Doanh nghiệp tin tưởng hơn vào cơ chế giải quyết tranh chấp11. Tính năng độngPHỤ LỤC 4: Bảng kết quả PCI giai đoạn 2006-2017 của tỉnh Bắc

Giang Bảng 1: Nhóm chỉ số NLCT cấp tỉnh có điểm số thấp giai đoạn

2006-2017

CHỈ SỐ200620072008200920102011201220132014201520162017Nhóm các chỉ số thấp điểm

Gia nhập thị

trường

Xếp thứ7.828.187.496.318.376.448.538.956.218.7288.51124463294036276114543532

7.84ĐTB cả nước

Tiếp cận đất

đai

Xếp thứ7.367.788.228.36.658.548.737.428.38.428.516.016.466.616.094.85.985.786.16.036.055.63322935425348545223273942ĐTB cả nước

Tính minh

bạch

Xếp thứ5.926.276.626.426.066.486.526.795.815.925.776.335.815.156.356.996.116.195.915.895.875.836.041553316201828184048466ĐTB cả nước

Thiết chế phápXếp thứ5.345.846.005.915.745.845.785.566.056.176.246.344.004.242.764.394.854.184.025.15.915.654.761734615836591846236559ĐTB cả nước

Cạnh tranh

bình đẳng

Xếp thứ3.774.334.635.335.15.83.555.635.815.785.465.94N/AN/A3.534.064.644.3553486154465.55.154.935.055.14N/AN/AN/AN/AĐTB cả nước6.546.736.104.72Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo PCI Bắc Giang giai đoạn 2006-2017

Bảng2: Nhóm chỉ số NLCT cấp tỉnh giảm điểm giai đoạn 2006-2017

CHỈ SỐ200620072008200920102011201220132014201520165.765.116402017Nhóm các chỉ số giảm điểm

Chi phí

khơng

chính thức

Xếp thứ

ĐTB cả

nước

Đào tạo

lao động

Xếp thứ

ĐTB cả

nước

Tính năng

động

Xếp thứ

ĐTB cả

nước5.51

6.326.926.64.846.436.75.655.94.513315366026365345486.366.596.76.136.356.836.466.565.055.135.336.416.593.794.295.364.924.695.115.925.696.441310434929264145326195.185.034.434.815.294.784.945.355.85.765.24.895.194.894.775.54.844.844.964.744.74.6732274233242833442738405.004.955.465.015.253.534.845.584.57153350373223314941TốtKháTĐThấpkháKháTốtKháTĐThấpKhá37

5.31

6.32

36

6.45

6.05

15

5.444.684.88403330KháKháTBPHỤC LỤC 4:

1. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHÓM CHỈ SỐ THẤP ĐIỂM.

Bảng 4.1: Minh họa kết quả kiểm định Cronbach s Alpha cho biến

nâng cao chỉ số NLCT cấp tỉnh

Cronbach’s AlphaKết luận1. Chỉ số gia nhập thị trường.702Chấp nhận được2. Chỉ số tiếp cận đất đai.708Chấp nhận được2. Chỉ số Tính minh bạch.770Chấp nhận được4. Chỉ số Thiết chế pháp lý.746Chấp nhận được5. Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng.763Chấp nhận được6. Chỉ số chi phí khơng chính thức.758Chấp nhận được7. Chỉ số đào tạo lao động.607Chấp nhận được8. Chỉ số tính năng động của cán bộ lãnh đạo.722Chấp nhận đượcBiếnNguồn: Trích từ kết quả xử lý số liệu điều tra,2017

2. DOANH NGHIỆP GÓP Ý CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO NLCT CẤP TỈNH

1. Chỉ số tiếp cận đất đai

D

D

N

1gp

ý

đ

ó

n

g2. Chỉ số thiết chế pháp lýgLp

1Q

2ú n

: âi n

g

dc

oa

o

aTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU PCI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×