Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế bảng tính trên Google Driver

Thiết kế bảng tính trên Google Driver

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 4: Tạo bảo vệ trang tính và phân quyền

Bước 4.1 : Tạo bảo vệ trang tính “TH”.

- Chọn “Cơng cụ” vào “Bảo vệ trang tính”.- Chọn “Trang tính” rồi “Đặt quyền”.10- Chọn “Chỉ bạn” và chọn “Đã xong”Thực hiện bước này đảm bảo trang tính “TH” khơng bị tự ý thay đổi bởi

giáo viên khác.

Bước 4.2 : Phân quyền lập lịch báo giảng cho giáo viên.

- Chọn trang tính của giáo viên.

- Chọn “Công cụ” vào “Bảo vệ trang tính”.11- Chọn “Trang tính” rồi “Đặt quyền”.- Chọn “Tùy chỉnh”.- Nhập địa chỉ Email của giáo viên vào mục “Thêm người chỉnh sửa” sau

đó chọn “Đã xong”.

+ Đảm bảo Email là đúng của giáo viên đó.

12- Làm tương tự với trang tính của các giáo viên khác.

Bước 5: Tạo chia sẻ cho các giáo viên

- Mở trang tính vừa tạo lên, chọn “Chia sẻ”.- Chọn “Chỉ những người nhất định mới có quyền truy cập”.13- Nhập địa chỉ Email của các giáo viên vào mục “Người”, chọn “ Có thể

sửa”, chọn “Xong”.3. Giao diện sử dụng

3.1. Giao diện của Tổ trường và BGH

3.1.1 Giao diện tổng hợp143.1.2 Giao diện nhập Tổ trường và BGH theo dõi.3.2. Giao diện của giáo viên nhập lịch15PHẦN III: KẾT LUẬN

1. Đánh giá

- Giáo viên, Tổ trưởng, BHG ủng hộ việc áp dụng sáng kiến trong lập lịch

báo giảng.

- Thời gian nhập nhanh mất khoảng 5 – 10 phút với độ chính xác cao, in ra

nên giáo viên không phải mất công ghi chép.

- Kịp thời thông báo cho Tổ trưởng và BGH.

- Thời gian lưu trữ lâu, có thể sửa sai khi phát hiện lỗi.

2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

- Áp dụng rộng rãi trong các trường THPT, THCS.168. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Các trường THPT, THCS.

- Máy tính cài đặt Microsoft Excel 2003 (trở lên).

- Máy tính có kết nối mạng và sử dụng Gmail

10. Đánh giá lợi ích thu được thu được do áp dụng sáng kiến theo ý

kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng

sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử theo các nội dung sau:

+ Tác giả:

- Áp dụng dễ dàng với những người sử dụng Microsoft Excel và

thư điện tử cơ bản

- Hướng dẫn đơn giản.

- Nhập trực tuyến

+ Tổ trưởng và BGH:

- Nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian.

- Tổng hợp tháng, học kỳ, nhanh chóng.

+ Giáo viên:

- Nắm được tình hình giảng dạy kịp thời điều chỉnh

- Nhanh chóng, tiện lợi.

10.1. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của

tác giả:

- Nhanh chóng, đơn giản, dễ sử dụng

- Tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

- Có thơng tin 2 chiều với giáo viên và Tổ trưởng.

10.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp

dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân:

- Tiết kiệm thời gian, để chuyển sang các hoạt động khác.

- Tiết kiệm chi phí về sổ sách.

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế bảng tính trên Google Driver

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×