Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường Đại Học giao thông vận tải phân hiệu tại TP. HCM

Trường Đại Học giao thông vận tải phân hiệu tại TP. HCM

Tải bản đầy đủ - 0trang

ICông Ty Cổ PhầnIICổ Phiếu Cổ Đông , Trái PhiếuIIIThị Giá Cổ Phiếu, Thị Trường Cổ

phiếuIVTư Bản giảCông Ty Cổ Phần

• Khái Niệm :

Cơng ty cổ phần là một xí nghiệp mà vốn của nó do nhiều người

tham gia góp vốn dưới hình thức mua cổ phiếu , người chủ sở

hữu cổ phiếu gọi là cổ đôngNguyên lý Hoạt động công ty Cổ phầnCổ Phiếu :Là những tập quán lưu truyền trong xã hội phù hợp với

Giai cấp thống trị đã được nhà nước thừa nhận làm cho

chúng trở thành quy tắc xử sự chung và nhà nước đảm

bảo thực hiệnLà hình thức

xuất hiện sớm

nhấtTẬP QN

PHÁPCĨ TÍNH KẾ

THỪA VÀ PHÁT

HUYMột số ví dụ về tập Quán phápLà các quyết định, cách giải quyết vụ việc của các cơ quan hành

chính hoặc xét xử được nhà nước thừa nhận là khuôn mẫu để

giải quyết những vụ việc tương tự.Khái NiệmTiền Lệ PhápĐẶC ĐIỂM

CĨ TÍNH THỰC TIỄN CAOĐược Hình thành

Khơng Phải cơ quan

Lập Pháp mà là cơ

quan tư PhápCÓ Khả năng Lấp Lỗ

Hỏng của Văn Bản

Pháp LuậtĐòi Hỏi cơng chức

Phải có Trình Độ

Văn Hóa và Trình Độ

Pháp Lý CaoQuy Phạm Pháp LuậtKhái NiệmLà quy tắc xử sự chung do nhà nước

ban hành và đảm bảo thực hiện để

điều chỉnh các quan hệ xã hội theo

những định hướng và nhằm đạt được

những mục đích nhất định.ĐẶC ĐIỂMLà hình thức pháp luật tiến bộ nhất và là

hình thức cơ bản của pháp luật xã hội

chủ nghĩa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường Đại Học giao thông vận tải phân hiệu tại TP. HCM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×