Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Giới thiệu về ngôn ngữ SFC.

I. Giới thiệu về ngôn ngữ SFC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 1. Ứng dụng SFC trong điều khiển phức tạp

• Khơng cần đến mạch khóa chéo phức tạp.

Mạch khóa chéo chỉ được sử dụng trong sự điều khiển ngõ ra cho

mỗi bước. Bởi vì khơng một cơng tắc khóa chéo nào được tác động

giữa các bước với nhau trong chương trình SFC. Khi mỗi bước của

chương trình SFC được kích hoạt bởi điều kiện chuyển tiếp, nó sẽ

xóa hoạt động của bước liền trước trừ một số trường hơp ta dùng đến

các khối đặc biệt.

Ví dụ về mạch khóa chéo được cho trong Hình 2.Nhóm 10PageHình 2. Mạch khóa chéo trong chương trình SFC

• SFC có sự tương đồng với dạng lưu đồ giải thuật trong cáchchuyển từ bước này sang bước khác, ta có thể quan sát qua ví dụ

trong Hình 3.Hình 3. Sự tương quan giữa SFC và Flowchart

Nhóm 10Page• Sự thiết lập cho các khối và các bước có thể thay đổi rất dễ dàng

cho một ứng dụng mới. Đối với các loại ngôn ngữ khác như

Ladder hay Instruction List khi ta muốn thay đổi hay mở rộng

thêm cho ứng dụng thì ta có thể phải viết lại chương trình điều

khiển, điều này gây bất lợi nhất là những dây chuyền nhập khẩu

hoàn toàn ở nước ngoài họ có thể mã hóa chương trình khơng cho

phép chúng ta can thiệp. Tuy nhiên với SFC, ta có thể mở rộng

ứng dụng dễ dàng hơn. Bằng cách lập trình theo khối (phần này

đồ án khơng đề cập) thì khi thêm một ứng dụng ta có

thể lập trình ứng dụng vào một khối riêng rồi đưa vào chương

trình chính, thơng qua các điều kiện chuyển tiếp chương trình sẽ

hoạt động đúng theo ý đồ của người lập trình.

Cụ thể:

- Tổng cộng ta có thể tạo 320 khối trong một chương trình

SFC

- Tối đa 512 bước có thể tạo trong một khối.

- Có tới 2000 bước tuần tự có thể tạo cho toàn bộ các khối

ngõ ra.

- Một điều kiện chuyển tiếp khác có thể được tạo trong

đuy nhất một khối ladder.

• Có thể tạo nhiều khối mở đầu trong một chương trình.

Chúng ta có thể tạo một chương trình với nhiều bước mở đầu như

ví dụ trong Hình 3. Khi có nhiều khối mở đầu được kích hoạt

(S0,S1,S2,S3) tại bất kỳ một bước mà có điều kiện chuyển tiếp

được thỏa mãn (t4 đến t7) thì bước S8 sẽ được thực thi.Nhóm 10PageHình 4. Chương trình SFC với nhiều bước mở đầu

I.3.Cấu trúc một chương trình SFC cơ bảnTheo tiêu chuẩn IEC, một chương trình SFC bao gồm ba thành phần

chính là:

• Các bước (steps).

• Các sự chuyển tiếp (transitions).

• Các tác động (actions).Hình 5. Cấu trúc một chương trình SFC cơ bảnI.4.Ưu – nhược điểm của ngôn ngữ SFC.- Ưu điểm: SFC là một ngơn ngữ mạnh trong lập trình các hệ thống

tuần tự, đặc biệt là khi thiết kế sử dụng phương pháp Grafcet.

- Nhược điểm:

• SFC khơng phải là một ngơn ngữ hồn chỉnh, việc địng

nghĩa các trạng thái hay chuyển tiếp đều phải dựa vào một

trong bốn ngơn ngữ còn lại.

• Với các phép điều kiện đơn giản, khơng nên dùng SFC vì

thời gian thực hiện lâu hơn các ngơn ngữ khác.Nhóm 10PageII.

II.1.Phân tích và thiết kế bài tốn.

Phân tích bài tốn.

 Ngã tư có 4 hướng chia làm 2 cặp đèn giao thông điều khiển 2

hướng đi.Như hình trên cặp đèn giao thơng ở hướng 1 sẽ được điều

khiển giống nhau, và cũng tương tự hướng 2 cặp đèn giao thông sẽ được

điều khiển giống nhau.

 Quy ước: mỗi cột đèn có 3 màu

• Màu xanh: Tất cả các phương tiện di chuyển.

• Màu vàng: các phương tiện đi chậm.

• Màu đỏ: các phương tiện dừng.

II.2.Thiết kế bài tốn.

 Hai hướng đối diện nhau thì có chung tín hiệu đèn.

Quy định tín hiệu đèn của các hướng.

• Hướng 1: xanh1 , vang1 , do1 .

• Hướng 2: xanh2 , vang2 , do2.Nhóm 10Page Ở tất cả các hướng thì thời gian đèn đỏ sáng bằng tổng thời

gian đèn xanh và đèn vàng sáng. Ngoài ra ta còn có nút nhấn

stop để dừng tồn bộ hệ thống đèn (có thể phục vụ cho việc

bảo trì bảo dưỡng hệ thống đèn khi có lỗi xảy ra).

 Thiết kế bài tốn có 2 chế độ lựa chọn:

+ Chế độ ban ngày (Mode 1): nhấn m1 thì chế độ ban ngày

được bật.

Thời gian sáng của các đèn như sau:+ Chế độ ban đêm ( Mode 2): nhấn m2 thì chế độ ban đêm

được bật.

Thời gian sáng của các đèn như sau:Nhóm 10PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Giới thiệu về ngôn ngữ SFC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×