Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo Lorraine Thompson – Giám đốc thị trường Công ty Camilion Solution: “10 năm tới, chúng ta có thể sẽ thấy sản phẩm bảo hiểm sẽ phát triển thành các hình thức bảo hiểm theo món, theo đó khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với điều kiện và mong muốn c

Theo Lorraine Thompson – Giám đốc thị trường Công ty Camilion Solution: “10 năm tới, chúng ta có thể sẽ thấy sản phẩm bảo hiểm sẽ phát triển thành các hình thức bảo hiểm theo món, theo đó khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với điều kiện và mong muốn c

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ XnHải Phòng, văn phòng tại Đồng Nai..nhằm hình thành một mạng lưới của Manulife

trên cả nước.

Vẫn tiếp tục các hoạt động quảng bá thương hiệu như vẫn đang diễn ra như:

cho gắn bảng quảng cáo, màn hình led tại các công ty, những nơi đông người, tại

các sân bay

Chú trọng nhiều hơn vào việc xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ năng động, đầy

tính sáng tạo, đồn kết trên tồn công ty.

3.2.1. Về sự phát triển của thị trường

Hiện nay đang có 16 cơng ty BHNT là cơng ty nước ngoài đang hoạt động

trong ngành BHNT của Việt Nam. Các công ty này đều là các công ty nắm trong tay

bề dày kinh nghiệm, nguồn vốn mạnh. Theo đánh giá, thị trường BHNT đang trên

đà phát triển, tốc độ tăng trưởng cao nhưng vẫn chưa tận dụng được hết tiềm năng

để mở rộng quy mô.

Minh chứng cho điều này doanh thu từ hoạt động bảo hiểm trên GDP của

nước ta hiện nay chỉ chiếm 2%, trong khi đó mức trung bình của khối ASEAN là

3,35%, của châu Á là 5,37% và của thế giới là 6,3%. Các loại hình bảo hiểm tuy

nhiều, song chưa phong phú, các sản phẩm đều đang hoạt động theo cơ chế truyền

thống, khó hấp dẫn khách hàng cũng như giải quyết các vấn đề sau bán. Trong khi

đó các hoạt động xúc tiến bán các sản phẩm bảo hiểm còn thiếu chuyên nghiệp,

chủ yếu còn đang chạy theo doanh thu và thiếu đạo đức nghề nghiệp.

“Sau khi Việt Nam đàm phán thành cơng và chính thức ký kết Hiệp định

Thương mại Việt Nam-EU, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

trong thời gian tới, để đảm bảo việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển thị

trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm sẽ phối hợp với các đối tác, các nhà tài trợ xây

dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu, bám sát các

mục tiêu Chiến lược và giải pháp phát triển của thị trường bảo hiểm; tăng cường

chất lượng chuyên gia tư vấn quốc tế và đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, đặc biệt là

các hình thức hỗ trợ đào tạo dài hạn, gắn với thực hành, thực tập; thúc đẩy triển

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh55

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuânkhai các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính với các cơ quan quản lý dịch vụ tài

chính Nhật Bản, Hàn Quốc, nhằm đảm bảo sự phát triển hiệu quả và bền vững của

thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam, trong đó có thị trường bảo hiểm”

Về phía các DN, góp phần đưa thị trường BHNT phát triển đúng với tiềm

năng, các DN đề nghị Bộ Tài chính đang sớm xem xét đến vấn đề cho các DN sử

dụng lao động được đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động. Đối với thuế thu

nhập cá nhân, các DN BHNT kiến nghị nhà nước tạo điều kiện đối với những người

sử dụng lao động đã tham gia các dịch vụ BHNT, bảo hiểm hưu trí.

Theo thơng tư Số: 193/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH về Chiến lược phát triển thị

trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của Thủ tướng chính phủ phê

duyệt ngày 15/12/2012 đã mang đến cho các DN những cơ hội để phát triển cũng

như là tiền đề để nhà nước hoàn thiện các văn bản luật bảo.

 Một số phương hướng hoạt động trong thời gian tới

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật bảo hiểm: hiện lại quốc hội đã sửa

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2000/QH12.

- Nâng cao tính an tồn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh

của các doanh nghiệp bảo hiểm

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và đa dạng hóa sản phẩm

bảo hiểm

- Đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm

- Tăng cường hiệu quả quản lý của nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm

3.2.2. Về đối thủ cạnh tranh

Đối thủ trong ngành: ngồi việc ngày càng có nhiều công ty bảo hiểm từ

những quốc gia trên thế giới thì ngành bảo hiểm trong nước cũng đang dần phát

triển, tung ra các sản phẩm dịch vụ nhằm cạnh tranh với các cơng ty bảo hiểm nước

ngồi

Đối thủ tiềm ẩn: các loại hình dịch vụ như tín dụng ngân hàng, chứng khoán,

bất động sản đang phát triên như vũ bão và đang thu hút sự quan tâm của đa phần

người dân Việt Nam

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh56

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân3.2.3. Về khách hàng

Ngoài các khoản bảo hiểm cho tương lai cũng như đề phòng rủi ro thì người

tiêu dùng cũng đang có xu hướng tích lũy cho việc học tập cho con cái. Vì vậy

người bán cần quan tâm không chỉ đối với người lớn mà cũng nên quan tâm đến

mong muốn đầu tư cho con cái của khách hàng.

Đi kèm với đó là các dịch vụ, thủ tục giải quyết rủi ro của công ty cũng cần

tạo sự thoải mái và thuận tiện đối với khách hàng vì ngày nay, người tiêu dùng đang

chuyền tai nhau những bất cập của những công ty bảo hiểm khi giải quyết rủi ro cho

khách hàng dẫn đến tâm lí dè dặt khi người dân có nhu cầu tiếp cận với những dịch

vụ bảo hiểm

3.3. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của

Manulife Việt Nam

3.3.1. Giải pháp về sản phẩm

Nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với từng nhóm đối tượng với

các mức thu nhập khác nhau: bảo hiểm cho người lao động đặc biệt là cơng nhân

trong các nhà máy, nơng dân, … Hồn thiện các sản phẩm truyền thống để người

mua bảo hiểm được hưởng nhiều quyền lợi hơn khi sử dụng dịch vụ như mở rộng

phạm vi bảo hiểm cho điều khoản chi phí phẫu thuật.

Đồng thời, để cạnh tranh với các công ty bảo hiểm khác, công ty nên đưa ra

các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời của khách hang và phù

hợp với ngân sách của họ: sản phẩm bảo hiểm những bệnh trong danh mục bảo

hiểm, sản phẩm chi phí nằm viện. Để đảm bảo sự tăng trưởng cho DN và xu hướng

đời sống thu nhập của người dân tang lên, trong tương lai cơng ty cần đưa ra những

sản phẩm mang tính dài hạn thay thế cho sản phẩm bảo hiểm ngắn hạn và mức phí

thấp.

3.3.2. Giải pháp về thị trường

Thị trường mà công ty cần hướng tới những nơi đông đúc dân cư như các khu

cộng nghiệp, thành phố, thị trấn,…Tùy vào tình hình kinh tế- chính trị ở mỗi địa

phương mà đưa ra các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng tổ chức, doanh nhân, bác

sĩ,… nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu cho Manulife.

Vẫn tiếp tục phát triển các dịch vụ cho khách hàng truyền thống, mở rộng tìm

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh57

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuânkiếm khách hàng mới thơng qua những tổ chức, cơ quan, đồn thể thơng qua uy tín

của các cá nhân là cán bộ nhân viên của công ty Manulife.

3.3.3. Về dịch vụ khách hàng

Thu hút khách hàng bằng việc thoả mãn tốt nhất yêu cầu của họ về sản phẩm.

Để làm tốt việc này, Manulife thi hành một cách thống nhất tất cả các biện pháp

như: giảm thiểu các thủ tục hành chính, nhanh chóng trong việc phân tích đánh giá,

đánh giá hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, giải quyết nhanh những hồ sơ yêu cầu.

Thực hiện chi trả các khoản phí hàng tháng qua ngân hàng hoặc thanh tốn

trực tiếp tại Cơng ty, đưa trực tiếp tại nhà khách hàng nhằm tạo lòng tin của khách

hàng. Liên tục kiểm tra giám sát các đại lý trong công tác tư vấn, cam kết đúng với

khách hàng. Giải quyết phàn nàn của khách hàng bằng đường dây nóng một cách

nhanh chóng.

3.3.4. Về cơng nghệ thơng tin

Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đưa công nghệ vào hoạt động

quản trị của DN như: quản lý đại lý, quản lý hoá đơn, hợp đồng, chứng từ; các

khoản về rủi ro, trích lập các quỹ dự phòng, tính phí bảo hiểm, vay tự động, quản lý

tài chính kế tốn, thực hiện các hoạt động về bồi thường và giải quyết rủi ro cho

khách hàng và đồng thời khách hàng cũng có thể thanh tốn các khoản phí hàng

tháng qua các ứng dụng thương mại điện tử, ATM.

Để tránh việc rò rỉ thơng tin khách hàng, thông tin nội bộ công ty đường

truyền thông tin của các cấp công ty với nhau cần được bảo mật cẩn thận.

Hồn thiện hệ thống xử lý thơng tin của cơng ty do tình trạng sai sót và tắc

nghẽn khi số lượng giao dịch lớn vào thời gian cao điểm.

3.3.5. Về các hoạt động phát triển bán hàng

Đưa ra các dịch vụ khuyến mại, chăm sóc khách hàng, ưu đãi riêng cho khách

hàng VIP, tham gia nhiều hợp đồng, những khách hàng này thường có những khoản

thanh tốn bảo hiểm.

Gia tăng chất lượng của các công tác quảng bá sản phẩm, có chiến dịch quảng

cáo và đầu tư cho các sản phẩm quảng cáo một cách chuyên nghiệp. Từ đó góp

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh58

Lớp: Kế hoạch 56 ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo Lorraine Thompson – Giám đốc thị trường Công ty Camilion Solution: “10 năm tới, chúng ta có thể sẽ thấy sản phẩm bảo hiểm sẽ phát triển thành các hình thức bảo hiểm theo món, theo đó khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với điều kiện và mong muốn c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×