Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thị trường mà công ty cần hướng tới những nơi đông đúc dân cư như các khu cộng nghiệp, thành phố, thị trấn,…Tùy vào tình hình kinh tế- chính trị ở mỗi địa phương mà đưa ra các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng tổ chức, doanh nhân, bác sĩ,… nhằm quảng bá hìn

Thị trường mà công ty cần hướng tới những nơi đông đúc dân cư như các khu cộng nghiệp, thành phố, thị trấn,…Tùy vào tình hình kinh tế- chính trị ở mỗi địa phương mà đưa ra các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng tổ chức, doanh nhân, bác sĩ,… nhằm quảng bá hìn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuânkiếm khách hàng mới thông qua những tổ chức, cơ quan, đồn thể thơng qua uy tín

của các cá nhân là cán bộ nhân viên của công ty Manulife.

3.3.3. Về dịch vụ khách hàng

Thu hút khách hàng bằng việc thoả mãn tốt nhất yêu cầu của họ về sản phẩm.

Để làm tốt việc này, Manulife thi hành một cách thống nhất tất cả các biện pháp

như: giảm thiểu các thủ tục hành chính, nhanh chóng trong việc phân tích đánh giá,

đánh giá hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, giải quyết nhanh những hồ sơ yêu cầu.

Thực hiện chi trả các khoản phí hàng tháng qua ngân hàng hoặc thanh tốn

trực tiếp tại Công ty, đưa trực tiếp tại nhà khách hàng nhằm tạo lòng tin của khách

hàng. Liên tục kiểm tra giám sát các đại lý trong công tác tư vấn, cam kết đúng với

khách hàng. Giải quyết phàn nàn của khách hàng bằng đường dây nóng một cách

nhanh chóng.

3.3.4. Về công nghệ thông tin

Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đưa công nghệ vào hoạt động

quản trị của DN như: quản lý đại lý, quản lý hoá đơn, hợp đồng, chứng từ; các

khoản về rủi ro, trích lập các quỹ dự phòng, tính phí bảo hiểm, vay tự động, quản lý

tài chính kế tốn, thực hiện các hoạt động về bồi thường và giải quyết rủi ro cho

khách hàng và đồng thời khách hàng cũng có thể thanh tốn các khoản phí hàng

tháng qua các ứng dụng thương mại điện tử, ATM.

Để tránh việc rò rỉ thông tin khách hàng, thông tin nội bộ công ty đường

truyền thông tin của các cấp công ty với nhau cần được bảo mật cẩn thận.

Hoàn thiện hệ thống xử lý thơng tin của cơng ty do tình trạng sai sót và tắc

nghẽn khi số lượng giao dịch lớn vào thời gian cao điểm.

3.3.5. Về các hoạt động phát triển bán hàng

Đưa ra các dịch vụ khuyến mại, chăm sóc khách hàng, ưu đãi riêng cho khách

hàng VIP, tham gia nhiều hợp đồng, những khách hàng này thường có những khoản

thanh tốn bảo hiểm.

Gia tăng chất lượng của các cơng tác quảng bá sản phẩm, có chiến dịch quảng

cáo và đầu tư cho các sản phẩm quảng cáo một cách chuyên nghiệp. Từ đó góp

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh58

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuânphần nâng cao hình ảnh của Manulife, hình ảnh về các sản phẩm bảo hiểm của

Manulife. Đồng thời gây dựng hình ảnh cơng ty qua các hoạt động vì cộng đồng,

trách nhiệm của một cơng ty BHNT đối với cộng đồng.

Manulife cẩn phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức cộng đồng, tổ chưc

cơng đồn,.. để tiếp cận các DN và thúc đẩy bán hàng cho đối tượng khách hàng tổ

chức.

Đồng bộ hóa hình thức, trang phục cho cán bộ, nhân viên của công ty nhằm

gay được ấn tượng long tin cho khách hàng, vì họ là người trực tiếp tiếp xúc với

khách hàng, đại diện cho hình ảnh của cơng ty, uy tín của cơng ty.

Đối với việc khai thác các hợp đồng mới.

Hàng tháng, để hỗ trọ việc bán hàng của các đại lý, các giám đốc sẽ đứng ra tổ

chức các cuộc hội thảo khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa quan tâm lắm

đến những cuộc hội thảo này

Thay đổi linh hoạt hình thức tổ chức hội nghị khách hàng:

+ Đơi khi, chọn lọc những khách hàng Vip để tổ chức tại những địa điểm hội

nghị lớn tạo ra một cuộ hội thảo dành riêng cho khách Vip.

+Để tạo lòng tin cho khách hàng mới và nâng cao chất lượng hội thảo trong

buổi hội thảo cần mời đến những khách hàng cũ- những người đã sử dụng dịch vụ

của công ty để tạo sự uy tín và tin cậy.

+ Cơng ty cần đưa ra thêm các trường hợp xử lí từ chối, các quan điểm khơng

hay về bảo hiểm, những ví dụ về các tư vấn viên thiếu đạo đức nghề nghiệp làm ảnh

hưởng xấu đến ngành BHNT bên cạnh những thông tin về sản phẩm của cơng ty để

khách hàng có sự so sánh và tin tưởng hơn về bảo hiểm nhân thọ nói chung và

Manulife nói riêng.

+ Đăng tải những thơng tin liên quan đến lĩnh vực BHNT nói chung và sự kiện

của nói Manulife nói riêng.

+ Cuối cùng là chương trình tri ân khách hàng: tổ chức thi bốc thăm trúng

thưởng bằng việc trả lời một số câu hỏi dễ về bảo hiểm và về Manulife; đặ biệt có

những quà tặng gia strij khác cho khách hàng tham gia bảo hiểm ngay sau hội

thảo.

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh59

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân- Đối với các hợp đồng hiện hữu.

Các đại lý cần phai chăm sóc các hợp đồng hiện tại, in danh sách khách hàng,

thông tin khách hàng, chia sẻ khách hàng và hỗ trợ các đại lý mới hoạt động tốt hơn.

Cần xem lại các trường hợp hợp đồng bị hủy bỏ để tìm hiểu nguyên nhân và

các biện pháp giải quyết hợp lí.

- Đối với các hợp đồng Vip: giám đốc và trưởng các đại ký nên tổ chức

chương trình tri ân khách hàng để cám ơn sự tin tưởng của khách hàng cho công ty

đồng thơi nâng cao lòng tin và tạo ấn tượng tốt hơn cho công ty.

3.3.6. Về nâng cao chất lượng đại lý

Tăng cường công tác đào tạo đại lý, tổ chức đào tạo và đào tạo lại thường

xuyên với nhiều chương trình đào tạo khác nhau nhằm không ngừng củng cố và

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo đội ngũ nhân viên tốt, nắm bắt tình hình thị trường tốt,có đạo đức

nghề nghiệp, đặt việc đem lại lợi ích cho khách hàng lên hàng đầu.

Hàng quý tổ chức các kỳ kiểm tra sát hạch nhằm kiểm tra nghiệp vụ đại lý

đồng thời giúp cho các đại lý được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với nhau; bổ sung

thêm các kỹ năng bán hàng vào cuộc thi,…

3.3.7. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính

Một chỉ tiêu quan trọng để nâng cao NLCT của DN là năng lực tài chính.

Trong thời kỳ cạnh tranh ngày càng gay gắt và tình hình hội nhập kinh tế quốc tế,

Manulife cần phải đánh giá, liên tục rà sốt các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả kinh

doanh vốn chủ sở hữu, hiệu quả quản lý chi phí, hiệu quả đầu tư, .. và quy mơ của

các quỹ. Cần phải đa dạng hoá các hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính, tăng

cường các cơng tác giám định bồi thường, đánh giá rủi ro.

3.4. Một số chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Manulife

trong thời gian tới

3.4.1. Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm

Công ty cần đưa ra những sản phẩm mới dành riêng cho từng phân khác khách

hàng như các sản phẩm cho phụ nữ có thu nhập thấp, dịch vụ dành riêng cho những

người có điều kiện và có nhu cầu tích hợp nhiều loại. Đồng thời các loại bảo hiểm

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh60

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuâncó sự linh hoạt trong thời gian đóng phí, sản phẩm dành cho các khoản hỗ trợ viện

phí, sản phẩm có giá trị giải ước trong thời gian ngắn.

Ngày nay, khách hàng khi tham gia bảo hiểm đều có mong muốn sử dụng

những gói bảo hiểm có thời gian giải ước trong một số năm ít nhưng mức lãi suất lại

cao. Chính vì vậy, đây là điều kiện đảm bảo để thu hút khách hàng. Tuy nhiên trong

tương lai thu nhập của người dân ngày càng cao, Manulife một mặt phát triển những

loại hình sản phẩm trên một mặt cần đẩm bảo cho việc hoạt động kinh doanh có lời

và đem lại lợi nhuận cho cơng ty.

3.4.2. Chiến lược chi phí thấp

Chiến lược này công ty phải chấp nhận với số tiền bảo hiểm thấp so với đối

thủ cạnh tranh (từ 5.000.000đ trở lên đối với sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm có thời

hạn bảo hiểm ngắn từ 5 - 10 năm) để đánh vào những khách hàng là người lao động

của các doanh nghiệp. Việt Nam là một nước còn nghèo, việc sử dụng bảo hiểm để

tích lũy là một việc cần thiết nhưng mức sống của người Việt còn hạn chế chính vì

vậy mà các gói bảo hiểm dành cho người thu nhập thấp sẽ được thu hút được nhiều

người dân tham gia.

3.4.3. Chiến lược phát triển kênh phân phối

- Kênh phân phối hiện tại của công ty đang là các hệ thống đại lý. Hiện tại thì

kênh này vẫn tiếp tục phát huy những lợi thế của mình và đang là kênh phân phối

chính trong khâu bán của cơng ty. Ngồi ra cơng ty còn có thể phát triển kênh

truyền thơng như các tổ chức tín dụng ngân hàng, qua các khu dân cư, phát triển

qua mạng internet và thương mại điện tử,... và phủ sóng văn phòng đến các tỉnh

chưa có văn phòng.

- Tăng cường tuyển dụng các đại lý thông qua các trang môi giới tuyển dụng.

- Tăng cường các hoạt động tài chính khác như cho thuê tài chính, phát triển

hệ thống ngân hàng... nhằm đưa hoạt động kinh doanh bảo hiểm thâm nhập vào các

tổ chức này.

3.5. Một số kiến nghị

3.5.1. Về phía Hiệp hội bảo hiểm

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh61

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân-Tăng cường chức năng làm cầu nối giữa doanh nghiệp bảohiểm với Nhà nước, các DN bảo hiểm với nhau để đảm bảo ngồi việc cạnh

tranh thì còn có sự hỗ trợ để tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh nhằm phát

triển ngành không tạo ra tổn thất cho ngành.

Đưa ra kiến nghị hợp lí cho Nhà nước về hồn thiện luật bảo

hiểm và có một khung pháp lí riêng cho việc khiếu nại và giải quyết các vấn

đề liên quan đến bảo hiểm cho khách hàng.

Thường xuyên có những chỉ đạo cho các DN BHNT về xử lí

những hành vi trục lợi bảo hiểm, gian lận và vi phạm các quy định về

BHNT...

3.5.2. Về phía tập đồn Manulife Financial

- Hồn hiện hơn nữa hệ thống thơng tin quản lí của cơng ty, tránh việc quá tải

và lỗi vào những ngày cao điểm giao dịch của khách hàng.

- Tổ chức các hoạt động, chương trình nhằm đào tạo và huẩn luyện cho các bộ

phận văn phòng, đại lí, bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực. Đồng thời cũng có những thưởng phạt nhằm khuyến khích hoặc tạo

áp lực làm việc cho toàn bộ nhân viên trong cơng ty. Có chiến lược chú trọng phát

triển nguồn nhân lực trẻ.

- Nâng cao chất lượng bộ phận chăm sóc khách hàng đảm bảo độ thân thiện và

hiệu quả cao trong cơng việc.

- Cần có hệ thống hòm thư góp ý trực tiếp về công ty để nhân viên trong tồn

bộ cơng ty được đưa ra những ý kiến cũng như kiến nghị của mình.

- Các bộ phận quản lí cần có sự giám sát sát sao đối với những bộ phận phía

dưới để đảm bảo các bộ phận hoạt động một đồng bộ và đúng chức năng của mình..

- Tạo mơi trường làm việc thân thiện, kích thích sự sáng tạo và đam mê.KẾT LUẬN

Cuộc sống ngày càng phát triển, thu nhập của người dân càng tăng lên thì đi

kèm với đó nhu cầu về tiết kiệm và đầu tư cho tương lai ngày càng tăng lên. Sự hiểu

biết và quan tâm của khách hàng về các dịch vụ bảo hiểm nói chung và BHNT nói

riêng cũng ngày càng có sự thay đổi.

Theo thống kê thì mới chỉ có khoảng 10% người dân Việt Nam đang sử

dụng các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Phần lớn người dân Việt Nam vẫn chưa có

Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh62

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuânkiến thức cũng như sự quan tâm về loại hình tín dụng này. Chính vì vậy mà thị

trường Việt Nam vẫn còn mới mẻ và rất tiềm năng cho các DN bảo hiểm tham

gia vào. Thị trường Việt Nam theo nhận định của các chuyên gia vẫn là một thị

trường rất tiềm năng, được các DN bảo hiểm đánh giá cao và đặt nhiều mục tiêu

khai thác.

Hiện nay, ngày càng có nhiều cơng ty bảo hiểm trong và ngồi nước đang gia

nhập vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Do đó, thị phần của doanh nghiệp

trên thị trường tăng lên, lợi thế cạnh tranh với các DN cùng ngành được cao hơn,

khai thác tối đa thị trường, ban lãnh đạo của Manulife Việt Nam cần phải khắc phục

những mặt còn yếu để từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp, gia tăng uy tín

và hình ảnh, tăng khả năng cạnh tranh đưa ra những chiến lược và hướng đi đúng

đắn nhằm cạnh tranh lại với các công ty trong ngành. .

Chuyên đề thực tập của em được trình bày nhằm đưa ra một số ý kiến đóng

góp trong việc đưa ra những giải pháp cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho

Manulife Việt Nam

Tuy nhiên do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, được tiếp cận với

nguồn thông tin hạn chế nên đề tài của em mới chỉ đáp ứng được phần nào vấn đề

nghiên cứu. Điều này đòi hỏi có sự nghiên cứu sâu hơn cũng như những gợi mở để

đề tài của em có thể hồn thiện hơnSinh viên: Nguyễn Kim Khánh63

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ XuânDANH MỤC THAM KHẢO

1.

2.Tài liệu

Giáo trình Kinh doanh quốc tế (2016), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo trình Chương trình và Dự án phát triển kinh tế xã hội (1999), NXB3.

4.Thống kê

Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội

Thông tư Số: 193/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH về Chiến lược phát triển thị trường

Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Thủ tướng chính phủ phê duyệt5.ngày 15/12/2012

Nguyễn Hải Đường (2007), Một số giải pháp phái triển thị trường bảo hiểm6.nhân thọ Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Các quy ước quốc tế trong ngàn bảo hiểm mà Việt Nam tham gia (IAIS, Diễn7.đàn cơ quan quản lí bảo hiểm ASEAN)

Thơng tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính “ Hướng8.dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm”.

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Báo cáo thường niên của công ty năm9.2017

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Thống kê giải quyết quyền lợi bảo hiểmcủa công ty năm 2013, 2014.

10. Báo cáo số liệu khu vực theo năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

11. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Giáo trình giảng dạy bảo hiểm nhân thọ

của cơng ty TNHH Manulife Việt Nam.

Internet

1.

2.http://www.manulife.com.vn/

http://voer.edu.vn/m/nhung-ly-luan-co-ban-ve-canh-tranh-va-nang-cao-kha-3.nang-canh-tranh/8539c513

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2016-02-19/thi-4.

5.

6.truong-bao-hiem-nhan-tho-cuoc-choi-cua-ba-ong-lon-28819.aspx

www.webbaohiem.net

http://www.manulife.com.vn/

http://tinnhanhchungkhoan.vn/event/thi-truong-bao-hiem-2014-but-pha-thanh-7.cong-56.html

http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20150502/Thi-truong-beo-bo-kho-8.xoi.aspx

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh64

Lớp: Kế hoạch 56 AChuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân9.https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/thi-truong-bao-hiem-viet-nam-sau-khi-viet-nam-gia-nhap-wto.aspx

10. https://luattaichinh.wordpress.com/2015/03/02/tong-quan-thi-truong-baohiem-viet-nam-nam-2014Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh65

Lớp: Kế hoạch 56 ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thị trường mà công ty cần hướng tới những nơi đông đúc dân cư như các khu cộng nghiệp, thành phố, thị trấn,…Tùy vào tình hình kinh tế- chính trị ở mỗi địa phương mà đưa ra các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng tổ chức, doanh nhân, bác sĩ,… nhằm quảng bá hìn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×